Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589269, w wrześniu 34412, dziś 187; on-line: 292

Echo Darłowa

Jubileusz 20 -lecia działania Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej

Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej skupia mieszkańców miasta i gminy Darłowo, którzy osiedlili się na tych ziemiach po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945 - 1950, lub tu urodzili się w tym samym czasie.

W piątek 22 listopada 2019 powstałe w 1999 roku stowarzyszenie Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej obchodziło będzie jubileusz dwudziestolecia działania. Impulsem do założenia Klubu Pionierów była uchwała Rady Miejskiej z 22 lutego 1997 r. ustanawiająca dzień zdobycia miasta i początku polskiego Darłowa (7 marca) Dniem Osadnika - Pioniera. Przy dużym zaangażowaniu Zbigniewa Stańczaka ówczesnego zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej  Leszka Walkiewicza zorganizowano 19 listopada 1999 r. zebranie założycielskie Klubu Pionierów. Wybrano na nim zarząd, komisje rewizyjną, sekcje: historyczną i wyróżnień. Pierwszym prezesem Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej wybrano Eugeniusza Wójcika, a w skład zarządu wchodzili: Jan Skórski - zastępca przewodniczącego, Bożena Tomalak - sekretarz, Zygmunt Guzy - skarbnik.      W pierwszym okresie tworzącemu się Klubowi Pionierów udzieliło pomocy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej opracowując jego statut i udzielając swego subkonta w banku oraz przygotowało listę potencjalnych członków Klubu Pionierów . Do rejestru samodzielnych stowarzyszeń zostali w pisani 20 czerwca 2005 r.

Celem Klubu jest podtrzymywanie pamięci o trudnych, powojennych czasach, kiedy rodziło się tu polskie życie i zawiązywały więzi międzyludzkie.  Integruje on środowisko pionierów rozproszone w wielotysięcznej społeczności Ziemi Darłowskiej, a jego członkowie otaczają pomocą tych, którym brakuje już sił i nie dopisuje zdrowie.

W pierwszych miesiącach powojennych  brakowało wszystkiego a nawet wody i prądu. Wysadzone mosty drogowy i kolejowy, zniszczona stocznia, zblokowany port, nieczynna gazownia i elektrownia takie Darłowo pozostawili nam Niemcy, mówił nam  o tym jeden z pionierów. To czego nie udało się Niemcom zniszczyć przejęli Rosjanie i wszystko, co dla nich było użyteczne wywozili do Związku Radzieckiego, robiąc magazyny urządzeń i rzeczy m.in. w kościele Mariackim, fabryce mebli i w innych miejscach. Komendantura sowiecka rządziła wszystkim i nie uznawała władz polskich. Dzięki zapałowi coraz liczniej przybywających w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku  osadników  Darłowo stopniowo leczyło swoje rany. Osadnicy na czele z nieocenionym pierwszym powojennym burmistrzem miasta Stanisławem Dulewiczem przywracali do życia wyludnione miasto i nadawali mu polski charakter.

Corocznie Klub Pionierów ZD organizuje w dniu 7 marca przy wsparciu samorządu uroczysty  Dzień Pionierów na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego upamiętniający pierwszych mieszkańców powojennego  Darłowa, którzy własnoręcznie odbudowywali miasto ze zniszczeń wojennych. Pionierzy bez wody, prądu i gazu, musieli wspólnymi siłami radzić sobie z rzeczywistością. Pierwsi powojenni mieszkańcy z niezłomną wiarą wkładali wiele wysiłku w uporządkowanie miasta i uruchomienie zakładów przemysłowych, portu, elektrowni, gazowni, wodociągów itd. Łączyła ich nie tylko praca przy porządkowaniu i odbudowie małej ojczyzny, ale również zapał i troska o lepsze jutro.

Zarząd klubu zawsze pracuje systematycznie, co przynosi wiele efektów.  Oto najważniejsze dokonania  w życiu społeczności pionierskiej, które udało się zrealizować w ciągu XX- letniej działalności Klubu:

-11 listopada 2001 r. wmurowano akt erekcyjny wraz z gazetą Echo Darłowa w mosiężnej urnie wykonanej z łuski armatniej pod budowę na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego obelisku upamiętniającego pierwszych osadników;

- 7 marca 2002 r. w obecności samorządowych władz miasta i powiatu dokonano uroczystego poświęcenia i odsłonięcia granitowego Obelisku wraz  z tablicą z herbem Darłowa upamiętniającą Pionierów Ziemi Darłowskiej;

-3 maja 2003 roku odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego przez członków klubu i społeczeństwo Darłowa przez przedstawiciela wojewody zachodniopomorskiego - burmistrzowi, a ten przekazał go przewodniczącemu Klubu Pionierów,

- przyznanie przez władze miasta w 2005 roku lokalu na siedzibę Klubu Pionierów w Przedszkolu nr 2;

- nadanie nazwy i odsłonięcie 6 marca 2012 w przeddzień Święta Osadników ronda im. Pionierów Ziemi Darłowskiej;

- wydanie w 2012 r. I tomu książki   zatytułowanej „Wspomnienia i losy Pionierów Ziemi Darłowskiej"  ilustrowanej unikalnymi fotografiami i dokumentami pod redakcją Ewy Majdańskiej. Wydawnictwo zostało sfinansowane z budżetu miasta Darłowo.

Na łamach książki wypowiadają się: nieżyjący  Eugeniusz Wójcik prezes Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, Jerzy Łucejko -były długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich, Elżbieta Cwynar - warszawianka zajmująca się przez większość życia handlem, Idalia Socha rodem z Polskich Kresów pracująca w Fabryce Pieców i w Domu Dziecka, Jan Skórski- harcerz, sportowiec, muzyk, członek chórów itd. mocno związany z powojennymi dziejami miasta.

Członkowie Klubu Pionierów ze swoim Pocztem Sztandarowym biorą czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, społecznych i kościelnych. Corocznie składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze na grobach zasłużonych osadników. Ponadto organizują jubileuszowe spotkania dla swoich członków obchodzących np.  85; 90; 95 urodziny. Organizują też uroczystości opłatkowe czy okolicznościowe  spotkania przy ognisku.

Przewodniczącym od powstania Klubu był Eugeniusz Wójcik, aż do swojej śmierci tj. do 30 kwietnia 2012 roku. Po czym przewodnictwo objął jego zastępca Zygmunt Guzy. Prowadził Klub Pioniera do 2 października 2013 i ze względu na stan zdrowia zrezygnował. Na zebraniu sprawozdawczo -wyborczym w dniu 20 marca 2014 roku przewodniczącą zarządu Klubu wybrano Bożenę Tomalak. W skład obecnego zarządu wchodzą jeszcze: Jan Sikorski zastępca przewodniczącego, Jadwiga Sidory - sekretarz, Urszula Wawrzyniak - skarbnik i członkowie Krystyna Makuch, Elżbieta Cwynar i Kazimierz Wróblewski.

Darłowski Klub Pionierów jest od 20 lat serdecznie zaprzyjaźniony z Klubem Pioniera w Kołobrzegu. Przedstawiciele tego klubu na czele z prezesem Krystyną Gawlik wielokrotnie gościli na uroczystościach jubileuszowych i związanych ze Świętem Osadników w Darłowie, a darłowianie w ramach wymiany doświadczeń odwiedzali ich w Kołobrzegu.

Na początku klub liczył prawie100 członków, dziś pozostało ich tylko 44. Jednak nadal aktywnie dbają o zachowanie pamięci o pierwszych powojennych mieszkańcach  Darłowa. Klub Pioniera krzewi umiłowanie do Darłowa,  do jego osiągnięć i dorobku. Ponadto organizuje imprezy o charakterze społeczno-oświatowym i współpracuje z młodszym pokoleniem w celu przekazywania tej pamięci.

Na wniosek komisji historycznej  wielu członków Klubu Pionierów otrzymało od samorządu medal Zasłużonego dla miasta Darłowo. Byli to m.in.: Jan Skórski, Maria Zielińska, Zygmunt Guzy, Brygida Jerzewska, Bożena Tomalak, Jan Konstantynow, Eugeniusz Wójcik, Bolesław Głodowski,  Weronika Tamuć.

Wielu pionierów zostało uhonorowanych Złotą lub Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za Zasługi dla Województwa Zachodniopomorskiego. Otrzymali je: Maria Nowaczyk, Edward Ziółkowski, Jadwiga Sidoryk i Zbigniew Stańczak, Jerzy Łucejko, Laura Stępniak, Janina Kożuch, Józef Goszczyński, Urszula Wawrzyniak, Elżbieta Cwynar i Daniela Świetlik, Chaborska Jolanta, Jaźwińska Dorota, Kotas Kazimiera, Krajczyński Janusz, Lampkowska Irena, Leśniewski Leszek, Makuch Krystyna, Martwicki Stanisław, Odlewany Alicja, Rydzkowska Aleksandra, Rogacz Pelagia, Skórski Jan, Strzelecki Włodzimierz, Tomalak Bożena, Wachowiak Zbigniew.

W dniu jubileuszu zarząd i członkowie Klubu Pioniera składają serdeczne podziękowania władzom miasta, powiatu i wszystkim, którzy na jego 20. letniej drodze okazali mu życzliwość i wspierali inicjatywy mające na celu trwałe wpisanie się pokolenia darłowskich pionierów w historię miasta.

Jubilatom życzymy długiego życia w zdrowiu, niesłabnącej energii i wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów, ale także wielu spokojnych, szczęśliwych chwil spędzonych w otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków w pięknej Ziemi Darłowskiej.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2019

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl