Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589054, w wrześniu 34288, dziś 63; on-line: 77

Echo Darłowa

Szansa dla turystyki

W województwie zachodniopomorskim rusza projekt „Turystyka – wspólna sprawa”

Prawie pięćdziesiąt pomysłów nowoczesnych produktów turystycznych i tyle samo propozycji grup partnerskich, to dotychczasowy efekt projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. W końcu lipca br. w województwie zachodniopomorskim ruszyła druga edycja tego największego w Polsce projektu szkoleniowo-doradczego dla sektora turystycznego.

Pierwsze efekty projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są już widoczne. W pięciu województwach (dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie), w których projekt trwa od stycznia br., powstało kilkadziesiąt pomysłów na nowe produkty turystyczne i tyle samo propozycji grup partnerskich. W ten sposób realizowany jest jeden z głównych celów projektu – pomoc w rozwijaniu produktów turystycznych, poprzez ścisłą współpracę wszystkich podmiotów działających w turystyce.

O potrzebie zacieśniania współpracy w województwie zachodniopomorskim przekonuje lista barier dla rozwoju turystyki. Mimo licznych i różnorodnych atrakcji turystycznych, możliwości województwa nie są w pełni wykorzystane. Dotyczy to w pierwszej kolejności rozbudowy sieci atrakcyjnych obiektów turystycznych, które pozwoliłyby na wydłużenie sezonu turystycznego, np. aquaparków, pływalni ogólnodostępnych, marin, czy klubów nocnych. Działania te powinny być jednak zintegrowane z opracowaniem systemu informacji turystycznej i promocji w regionie, tak aby oferta była dostępna dla każdego, niezależnie od miejsca jego zamieszkania. Będą one wymagały także zmiany świadomości wśród mieszkańców regionu, którzy choć widzą szansę na poprawę sytuacji w regionie poprzez rozwój turystyki, to pozostają bierni wobec istniejących możliwości.

Ze względu na szybki rozwój turystyki biznesowej oraz transgranicznej, problemem jest mała liczba hoteli o wyższym standardzie dla turystów biznesowych i elitarnych, z rozbudowanym zapleczem umilającym spędzanie wolnego czasu. Również blisko 185 kilometrowy odcinek wybrzeża Morza Bałtyckiego z niewystarczającą infrastrukturą dodatkową, tj.: zbyt małą liczbą marin, przystani, ośrodków sportowych, wodnych, nurkowania, stanowi mało zagospodarowany obszar pod względem atrakcji turystycznych.

Szansą na poprawę sytuacji w turystyce w województwie zachodniopomorskim może być działalność grup partnerskich, składających się z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w turystyce. Ich celem będzie praca nad stworzeniem nowych produktów turystycznych, ożywiających turystykę w regionie. „Z doświadczeń projektu w innych województwach widać, że inicjatywa grup partnerskich padła na podatny grunt.” – mówi Jacek Zdrojewski, ekspert turystyczny z Gdańska, zaangażowany w rozwój nowych produktów turystycznych i dodaje: „środowisko turystyczne traktuje je jako swoiste naczynia, w których spotykają się interesy różnych partnerów, połączonych ideą poszerzania oferty turystycznej w swoim regionie. Jednocześnie system wsparcia dla grup partnerskich, związany dofinansowaniem działań promocyjnych i możliwością skorzystania z usług doradczych, stanowi zachętę do aktywnego udziału w pracach tych grup i dodatkowo daje motywację do wspólnego działania".

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” stwarza szansę na rozwój turystyki w województwie, inicjując współpracę partnerską, ale także zapewniając szkolenia i doradztwo. Poprawa konkurencyjności branży turystycznej oraz podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących to kolejne ważne cele projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pomysłodawca i organizator projektu, przygotowała kompleksowy program szkoleniowy.

"Turystyka to dla niektórych terenów Polski jedyna szansa rozwoju." – mówi Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. "Ale żeby móc w odpowiedni sposób rozwijać turystykę i tworzyć miejsca pracy, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, znajomość języków obcych oraz stworzenie pewnej sieci powiązań, dzięki którym możliwe jest tworzenie kompleksowej oferty. Projekt „Turystyka - wspólna sprawa” ma za zadanie rozwijać kadry w turystyce, a wszystkie te zagadnienia będą treścią ponad pół miliona godzin szkoleń i doradztwa, do wzięcia udziału w których już zapraszam."

Szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw z branży turystycznej powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że szkolenia tylko w części są odpłatne. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pokryje, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, do 80% kosztów oferowanego przedsiębiorcom szkolenia. O skali projektu świadczy także jego wartość. Ponad 40 mln złotych zostanie wydanych na szkolenia i doradztwo w 10 województwach. Od września rozpocznie się rekrutacja na konferencje regionalne Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.tws.org.pl

 

Podstawowe informacje o projekcie „Turystyka – wspólna sprawa”

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Korzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz organizacje wspierające rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkurencyjności branży turystycznej poprzez podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących.

Polską branżę turystyczną charakteryzuje wciąż niski poziom wykształcenia kadr świadczących usługi oraz brak szerszej współpracy regionalnej. Odpowiadając na te problemy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kompleksowy projekt szkoleniowy i doradczy, który ma do spełnienia trzy podstawowe zadania:

 • podnieść umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze,
 • podnieść wiedzę dotyczącą różnych zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną,
 • doskonalić znajomość języków obcych.
 • Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki. W szkoleniach może uczestniczyć zarówno kadra zarządzająca, jak również pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich weźmie co najmniej 7,5 tysiąca osób, spędzając w salach szkoleniowych ponad 500 000 godzin. Szkolenia są tylko częściowo odpłatne dla uczestników, w większej części koszty szkoleń są pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Realizowane są dwie edycje projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Pierwsza edycja, wdrażana od stycznia 2006 r. pod kierownictwem Doradztwa Gospodarczego DGA S.A., obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Druga edycja, wdrażana jest od lipca 2006 r. pod kierownictwem F5 Konsulting, obejmuje województwa: małopolskie, lubelskie, śląskie, warmińsko – mazurskie oraz zachodniopomorskie.

  Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Konsorcjum w składzie: F5 Konsulting Sp. z o.o., Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Central Europe Trust Polska Sp. z o.o., JDJ Bachalski Sp. z o.o., Migut Media S.A.

   

  L.W.
  Darłowo, ED 7/2006

  Auta Retro

  strona główna

  o nas

  reklama

  kontakt

  Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

  infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
  mapa.gmina.darlowo.pl

   

   

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl