Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589163, w wrześniu 34350, dziś 125; on-line: 186

Echo Darłowa

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Darłowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla : jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe,  jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie, jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie, jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie, położonych na obszarze gminy - Miasto Darłowo.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz., 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 ) oraz uchwał Rady Miejskiej w Darłowie: Nr XLVII/446/06, Nr XLVII/ 447/06, Nr XLVII/448/06, Nr XLVII/450/06 z dnia 27 marca 2006r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego:  

 • dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze gminy - Miasto Darłowo, obejmującego obszar zlokalizowany w południowej części miasta; od zachodu graniczący z kanałem o historycznej nazwie  „Gartgraben”, od północnego - wschodu przylegający do rzeki Wieprzy oraz ulic: Wyspiańskiego i Leśnej, a od południa rozciągający się do granic administracyjnych miasta,
 • dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze gminy - Miasto Darłowo, obejmującego obszar zlokalizowany w zachodniej części gminy miejskiej pomiędzy kanałem „Gartgraben”, a rzeką Wieprzą. Północną częścią przylega bezpośrednio do wybrzeża morskiego.,
 • dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze gminy - Miasto Darłowo, obejmującego obszar zlokalizowany na wschód od rzeki Wieprzy i brzegu morskiego, a  od południa graniczący z zabudową śródmiejską i ulicą O. D. Tynieckiego natomiast od wschodu z ul. Polną i granicą miasta,
 • dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze gminy - Miasto Darłowo, obejmującego obszar zlokalizowany po wschodniej części miasta,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • W/w projekty zostaną wyłożone w dniach od 1 września 2006r. do 21 września 2006r. do w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie ( pok. nr 19 ) w godzinach od 800 do1500.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:

 • dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe w dniu 18 września br.,
 • dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie w dniu 19 września br.,
 • dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie w dniu 20 września br.,
 • dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie w dniu 21 września br.

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie ( sala nr 22 ) o godz. 1600.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Darłowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 października br.
   

  Urząd Miejski w Darłowie
  Darłowo, ED 7/2006

  Auta Retro

  strona główna

  o nas

  reklama

  kontakt

  Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

  infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
  mapa.gmina.darlowo.pl

   

   

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl