Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589249, w wrześniu 34350, dziś 125; on-line: 272

Echo Darłowa

PROSTO Z SESJI

Po wakacyjnej przerwie w ratuszu 30 sierpnia br. odbyła się LI sesja Rady Miejskiej. Jak zwykle burmistrz miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Z przedstawionego sprawozdania publikowanego w całości na miejskiej stronie internetowej wynika, że:
Miasto ubezpieczyło w wyłonionej w przetargu ograniczonym firmie ubezpieczeniowej ErgoHestia majątek: Urzędu Miejskiego, szkół, przedszkoli, MOPS i OSiR na okres dwóch lat za kwotę 90.400 zł,
Zawarto akty notarialne na zbycie 6 nieruchomości za łączną sumę 232.660 zł,
W drodze przetargu wyłoniono 9 nabywców nieruchomości na łączną sumę 606.030 zł. Zawarcie aktów notarialnych z nabywcami nastąpi we wrześniu br.
Miasto nabyło nieodpłatnie dwie nieruchomości od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 896 m kw.
Sprzedano na preferencyjnych warunkach 9 lokali mieszkalnych za kwotę 9.374 zł,
Sprzedano 5 działek na polepszenie warunków nieruchomości przyległej za łączną kwotę 20.436 zł,
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 7 nieruchomości,
Zmodernizowano chodniki przy budynkach i ulicach: Wojska Polskiego 8-10, Wyspiańskiego 7, Chopina, Wieniawskiego wokół parkingu. W trakcie realizacji są remonty parkingów przy ul. Księżnej Anny i Królowej Jadwigi,
Położono dywan asfaltowy oraz chodniki z polbruku na ulicach: Wenedów i Ogrodowej za sumę 251.194 zł. Prace drogowe na obu ulicach poprzedzone były wymianą sieci wodociągowej przez MPGK,
Trwają prace przy przebudowie ul. Reymonta
Wysłano 6 wniosków o dofinansowanie modernizacji boisk osiedlowych, kina Bajka, zespołu boisk przy OSiR, budowę przystani kajakowej na Wyspie Łososiowej i modernizację SP nr 3,
Zakończono 29 czerwca br. przebudowę ul. WOP i chodnika przy ul. Pułaskiego,
Zakończono 30 czerwca br. następujące inwestycje:
a) budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulic Północnej, Jana Pawła II oraz Słowiańskiej
b) przebudowę zabytkowego ciągu komunikacyjnego ul. Powstańców Warszawskich II etap
c) budowę ciągu komunikacyjnego od ul. O.D. Tynieckiego do ul. Słowiańskiej w Darłówku,
d) budowę turystycznego układu komunikacyjnego w Darłówku Wschodnim obejmującego ulice: Północną, Jagiellońską i Piastowską,
e) budowę turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim obejmującego ulice: Admiralską, Kapitańską, oraz część ul. Bosmańskiej, Marynarskiej,
Na ukończeniu są prace zagospodarowania Wyspy Łososiowej I etap.
W pierwszym punkcie obrad Rada Miejska po wcześniejszym sprawdzeniu stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2006/2007 przez Komisję Edukacji, Kultury i Turystyki RM oraz analizie sprawozdań dyrektorów szkół pozytywnie oceniła przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
W trakcie obrad dokonano zmian w budżecie miasta. Polegały one m.in. na wprowadzeniu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy OSiR i modernizacji kina „Bajka” na łączną sumę 554.419 zł, dofinansowanych kwotą 200 tys. zł przez Urząd Marszałkowski. W związku z otrzymaniem dotacji celowej 30.000 zł z MENi S na zajęcia sportowo – rekreacyjne powiększono zarówno dochody i wydatki o tę sumę. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami na kwotę 36.844.442 zł i wydatkami na sumę 46.125.159 zł. Z tej kwoty 14.427419 zł zostanie wydanych na inwestycje miejskie. Takiej wielkiej sumy przeznaczonej na wydatki majątkowe w ciągu jednego roku nie było w dziejach miasta. Kwoty te stanowią 31,3 procenta ogółu wydatków miejskich. Budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości 9.280.717 zł, który zostanie pokryty środkami z prefinansowania, nadwyżką z ubiegłych lat i kredytem.
W dalszej części obrad radni ustalili liczbę do 5 nowych licencji na wykonywanie transportu taksówkami na rok 2007. Aktualnie w Darłowie jest zarejestrowanych 18 taksówek.
Do jednej z ważniejszych decyzji Rady Miejskiej zaliczyć należy wyrażenie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na lat 5 z możliwością przedłużenia na dalsze lata nieruchomości gruntowej zabudowanej Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb, Krajowej Izbie Producentów Ryb w Ustce. Izba ta będzie prowadzić lokalne centrum sprzedaży ryb na zasadzie „non profit”. Budowę centrum sfinansowało ze środków unijnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miasto przeznaczyło na tę inwestycję teren o powierzchni blisko pół hektara i szkielet hali. Wartość darłowskiego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb wynosi ponad 3 miliony złotych. W jego wnętrzu znajduje się sortownia ryb, chłodnie, myjnie skrzynek i wytwórnia lodu oraz wózki akumulatorowe do transportu ryb wewnątrz i na zewnątrz hali. Codziennie w centrum w prawidłowych warunkach higienicznych można przesortować i przygotować do sprzedaży kilkanaście ton ryb morskich. Po pełnym uruchomieniu centrum znajdzie tam zatrudnienie około 10 osób.
W trakcie obrad radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Darłowa. Wysokość tej opłaty ustalono na 20 złotych od jednej działki. Kopię dokonanej wpłaty administracyjnej w kasie Urzędu Miejskiego lub na jego konto należy dołączyć do wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu. Do tej pory pobierano jedynie opłatę za informacje dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania, obecnie poszerzono ją również o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W końcowej części sesji RM uchwalono powiększenie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 62.535 zł. Pieniądze te pochodzą z udziału w opłatach za wykorzystanie środowiska. Zostały one przeznaczone na nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacje terenów zielonych, edukację ekologiczną, remonty ławek oraz na „Dni Ziemi” i akcję „Sprzątanie Świata”.
 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl