Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589022, w wrześniu 34288, dziś 63; on-line: 45

Echo Darłowa

ZŁOTY JUBILEUSZ DARŁOWSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zbliża się tym razem Wielki Jubileusz najstarszej darłowskiej pełnej szkoły średniej – Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, wielce zasłużonej placówki oświatowej dla Darłowa. O roli i znaczeniu średniej szkoły w małym mieście pisze Stanisław Kracik (Wspólnota nr 23/926 z 8 czerwca 1996 r.) „Szkoła średnia jest nie tylko wyznacznikiem prestiżu miasta, ale ma wielkie znaczenie społeczne i kulturowe a nawet gospodarcze. Szkoła średnia tworzy lokalne centrum intelektualne poprzez zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, gromadzi młodzież, która uznaje lub przynajmniej nie odrzuca potrzeby kształcenia się. Powstaje środowisko emocjonalnie ze szkołą związane, uzasadniając nadzieję na powrót części absolwentów po osiągnięciu samodzielności do rodzinnego do rodzinnego miasta i stworzenie nowej elity intelektualnej i gospodarczej. Szkoła jest inwestycją w długofalowy rozwój miasta. Szkoła w miasteczku oznacza zmniejszenie zagrożeń, zachowanie więzi z domem rodzinnym i jest szansą na harmonijny rozwój młodych. Tylko tam gdzie są szkoły średnie, możliwe jest tworzenie historycznej świadomości lokalnych wspólnot. Ten rodzaj historycznego spoiwa jest ważniejszy niż posiadanie ruin dawnego zamku. Szkoła to młodzież, nauczyciele i absolwenci. Pamięć jest trwalsza od kamiennych budowli. Szkoła może być katalizatorem rozwoju lokalnego poprzez stworzenie władzom sytuacji, w której zmuszone są one do odpowiedzi na pytania o przyszłość gminy. Szkoły średnie są zdolne do wytworzenia mechanizmów w sprzyjających okolicznościach, a stwarzanie tych okoliczności jest powinnością miasta. A tak się dziwnie składa, że samorządy, które dbają o szkołę odnoszą sukcesy w wyborach”.
Czy 50 - ta rocznica darłowskiego Liceum zasługuje na miano Wielkiego Jubileuszu? Pięćdziesiąt lat w historii naszego państwa to bardzo niewiele w przeciwieństwie do okresu życia każdego z nas, przeciętnego mieszkańca globu.
Biorąc pod uwagę powojenną historię naszego miasta złoty jubileusz darłowskiego ogólniaka to znaczące wydarzenie.
Obchody rocznicowe wywołują w nas myślenie retrospekcyjne, pozwalają na „rzut oka” w przeszłość, zatrzymać się na chwilę, aby ocenić przebytą drogę, z dystansu lepiej, obiektywniej można podsumować miniony okres.
Lata 1956 – 2006 dla naszej szkoły stanowią ogromne bogactwo przeżyć, doświadczeń i refleksji, które warto z perspektywy pięćdziesięciolecia przekazać potomnym.
Dorobek szkoły to wynik ofiarnej pracy pokoleń nauczycieli i uczniów, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców naszych uczniów i tych wszystkich ludzi, którzy nie szczędzili sił i czasu w miarę swoich możliwości pracowali dla dobra i rozwoju naszego Liceum.
W naszej szkole pracowali wspaniali nauczyciele w pełni oddani misji edukacyjnej. W efektywnej współpracy z uczniami i ich rodzicami osiągali dobre rezultaty dydaktyczne.
O charakterze i wizerunku szkoły przesądzają osobowości przede wszystkim pedagogów, którzy potrafili wypracować swoisty styl i obowiązujące zasady zachować, stawiając sobie i uczniom wysokie wymagania i egzekwowali odpowiednią dyscyplinę pracy i nauki. Często w rozmowach z absolwentami starszych roczników aspekt dyscypliny szkolnej jest przywoływany i najczęściej wyrażają się z uznaniem o panujących wówczas zasadach zachowania. Każda zbiorowość aby mogła efektywnie funkcjonować musi przestrzegać określonych zachowań. Nasza szkoła już na początku swej drogi dopracowała się własnej wyróżniającej ją symboliki i wewnątrz szkolnej tradycji . Także środowisko darłowskie wspierało poczynania szkoły, przejawiało duże zainteresowanie rozwojem swojej jedynej szkoły średniej np. fundując szkole sztandar, tablicę pamiątkową, wspierało szkołę materialnie. Niektórzy darłowianie mówili o swoim Liceum jako darłowskiej „Sorbonie”.
Ceremonialne kultywowanie szkolnych imponderabiliów dobrze służy wychowaniu i integracji środowiska szkolnego. Wychowanie wymaga emocjonalnego oddziaływania i głębokiego przeżywania przekazywanych treści zwłaszcza patriotycznych i kształtowania postaw o cechach humanizmu i racjonalnego myślenia oraz otwartej na nowoczesność osobowości.
Świat współczesny nie może obejść się bez ludzi dobrze wykształconych. Dorobek edukacyjny naszego liceum jest znaczący i mierzyć go można nie tylko liczba absolwentów legitymujących się średnim wykształceniem ale przede wszystkim liczbą maturzystów przyjętych a zwłaszcza kończących szkoły wyższe. Wyznacznikiem poziomu nauczania danej szkoły średniej weryfikującym stopień przygotowania młodych ludzi do dalszej nauki są przyjęcia na studia akademickie (uniwersytety, akademie, politechniki i to nie wszystkie). To właśnie one nobilitują szkoły średnie w środowisku. Wielu absolwentów naszego Liceum zdobyło wysokie kwalifikacje zawodowe cieszące się społecznym uznaniem. Obecnie pełnią rozliczne odpowiedzialne funkcje i zajmują eksponowane stanowiska nie tylko w lokalnych środowiskach, a także w kraju, a nawet poza jego granicami. Najwyższym uznaniem społecznym cieszą się ludzie nauki. To im świat zawdzięcza ogromny postęp cywilizacyjny i kulturalny. Wśród naszych absolwentów są tacy, którzy poświęcili się pracy naukowej i dydaktyce akademickiej. Absolwenci stanowią najlepszą wizytówkę każdej szkoły, dają powody do dumy i przynoszą naszemu środowisku szkolnemu wielki splendor. Na podkreślenie zasługuje fakt utrzymywania łączności absolwentów zew swoim środowiskiem szkolnym, pamięć o swoich korzeniach edukacyjnych jest godna pochwały.
Dlatego ważnym elementem tradycji szkolnej są odbywające się cyklicznie zjazdy koleżeńskie. Spotkania po latach świadczyć mogą pozytywnie o wypełnieniu przez szkołę swojej funkcji edukacyjno – wychowawczej, a także o dość silnych związkach emocjonalnych wykształconych przez środowisko szkolne. Koleżeńskie zjazdy są sympatycznym przejawem chęci przeżywania lat młodzieńczych z kolegami, nauczycielami, konfrontowania życiowych losów z bliskimi sobie osobami.
Zjazdy absolwenckie sprawiają ogromną satysfakcję nam nauczycielom, a zwłaszcza wychowawcom klas dając świadectwo, że trud pedagogiczny nie był daremny. Każde spotkanie z byłymi uczniami to wielkie przeżycie, to chwile radosne i wzruszające. Zjazdy po latach nas wszystkich odmładzają. Uczestnictwo w imprezach towarzyszących złotemu jubileuszowi będzie miało szczególnie, doniosły charakter.
 

Zbigniew Stańczak
Darłowo, ED 9/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl