Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589026, w wrześniu 34288, dziś 63; on-line: 49

Echo Darłowa

Sprzeciw Rady Interesantów Portu

Wczoraj 13 września  br. na spotkaniu w ratuszu Rady Interesantów Portu Morskiego w Darłowie z burmistrzem miasta i Zarządem Portu Morskiego w Darłowie doszło do ożywionej dyskusji na temat aktualnych problemów portu. Na wstępie Arkadiusz Klimowicz  przedstawił zagrożenia jakie najprawdopodobniej wystąpią  w najbliższych latach w darłowskim porcie. Będą one skutkiem nieprzemyślanych decyzji Grażyny Gąseckiej – ministra rozwoju regionalnego, która wykreśliła zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej 27 sierpnia br. wszystkie projekty dotyczące rozwoju portu morskiego w Darłowie. Rezultatem dyskusji było jednomyślne uchwalenie stanowiska Rady Interesantów Portu  w tej sprawie o następującej treści:
Stanowisko Rady Interesantów Portu Morskiego Darłowo w sprawie wykluczenia z listy projektów kluczowych inwestycji niezbędnych dla funkcjonowania Portu Morskiego Darłowo.
Rada Interesantów Portu Morskiego Darłowo wyraża stanowczy sprzeciw w związku z pominięciem na liście kluczowych projektów indywidualnych dla programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku, projektów inwestycji dotyczących Portu Morskiego w Darłowie.
Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego jest sprzeczna z polityką morską Rzeczypospolitej Polskiej nakreśloną w przyjętym przez Radę Ministrów Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” i opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej „Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 roku”.
Dlatego domagamy się od rządu Rzeczypospolitej Polskiej umieszczenia na liście kluczowych projektów indywidualnych inwestycji pod nazwą: „Odbudowa toru wodnego Darłowo – Darłówko oraz modernizacja falochronów w Porcie Darłowo” o wartości 6,5 mln euro oraz projektu pod nazwą: „Budowa obwodnicy do Portu Morskiego w Darłowie” o wartości 6,5 mln euro.

Uzasadnienie

27 sierpnia Minister Rozwoju Regionalnego opublikował listę kluczowych projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Na liście projektów głównych i liście projektów  rezerwowych nie znalazły się żadne projekty dotyczące portu Morskiego w Darłowie zgłoszone przez gminę miasto Darłowo i Zarząd Portu Morskiego w Darłowie oraz Urząd Morski w Słupsku. Przyjęty uchwałą Rady ministrów 1 sierpnia 2006 r. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, wskazuje, obok siedmiu innych portów, Port Morski w Darłowie jako beneficjenta priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego. W zaproponowanych w lutym br. przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i przyjętych przez Radę Ministrów listach projektów kluczowych i liście rezerwowej znajdowały się cztery projekty inwestycji dotyczących Portu Morskiego w Darłowie. Wykreślenie tych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest sprzeczne z założeniami przywołanych w uchwale dokumentów rządowych, skazuje Port Morski w Darlowie na degradację i zamyka szansę jego rozwoju, co negatywnie wpłynie na rozwój miasta i regionu. Pozbawienie darłowskiego samorządu możliwości uzyskania dotacji na inwestycje z POIiŚ, współfinansowanego przez UE jest również sprzeczne z naczelną zasadą zrównoważonego rozwoju regionalnego  W dalszym toku spotkania Rady Interesantów Portu dyrektor  Jerzy Buziałkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego, a kierownik referatu integracji europejskiej i inwestycji w Urzędzie Miasta - Andrzej Słoma poinformował wszystkich o aktualnie prowadzonych inwestycjach w porcie Darłowo.
 

L. W.
Darłowo, ED 9/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl