Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Kupiono nabrzeże

Działając w trybie art. 4 ustawy o portach i przystaniach morskich Zarząd Portu Morskiego Darłowo w dniu 1 października 2002r. wykonał prawo pierwokupu działek wystawionych na sprzedaż przez Syndyka masy upadłościowej PPiUR „KUTER”. Działki nr: 1/10, 1/18 i 1/19 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Darłowa stanowią całość Nabrzeża Dorszowego II i mają długość 255 mb. Jest to strategiczne nabrzeże przy którym stacjonują największe jednostki darłowskich armatorów i jest ono kolejnym, które nabył Zarząd Portu Darłowo, zwiększając tym samym zasób administrowanej przez siebie infrastruktury portowej. Koszt tej ważnej inwestycji to 160 tys. zł; gdzie część środków stanowił wkład własny Zarządu Portu, natomiast pozostała część została pokryta z udzielonego Spółce kredytu bankowego. Nabyte nabrzeże zachowa charakter użyteczności publicznej i stanowi mienie komunalne. Dokonując zakupu nabrzeża Zarząd Portu uchronił darłowski port i jego użytkowników przed losem takich portów jak Ustka i Kołobrzeg, gdzie doszło do rozdrobnienia infrastruktury portowej i znacznych zwyżek opłat portowych. Armatorzy kutrów rybackich, którzy dotychczas stacjonowali u Syndyka będą teraz uiszczać opłaty trzykrotnie niższe i stacjonować przy nabrzeżu komunalnym. Tym samym zakup nabrzeża okazał się inwestycją jak najbardziej słuszną i zgodną z linią polityki przyjaznej rybołówstwu realizowanej przez Zarząd Portu Morskiego Darłowo. 
 

Maciej Jabłoński
Darłowo, ED 10/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl