Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zasłużony dla Darłowa

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w obecnej kadencji przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Trzpis wręczył, Kazimierzowi Kuligowskiemu przyznany przez Radę Miejską Medal - „ Zasłużony dla Miasta Darłowa”.
Kazimierz Kuligowski urodził się 8 listopada 1928 r. w Płońsku, lata młodzieńcze spędził w Warszawie. brał udział w Powstaniu Warszawskim, będąc żołnierzem Armii Krajowej. Jako powstaniec został przez Niemców internowany i przebywał najpierw w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następnie w obozie pracy koło Piotrkowa Trybunalskiego. Po wyzwoleniu powrócił do Warszawy, skąd na apel ówczesnych władz państwowych udał się na akcję żniwną w okolice Koszalina. Następnie został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po wojsku podjął prace w Polskich Liniach Lotniczych „LOT” w Warszawie w charakterze technika pokładowego. Od 1960 r. pracował jako żołnierz zawodowy w Wojskowym Lotnictwie Morskim (Wicko Morskie, Darłówko).Ze względu na stan zdrowia w 1974 r przeszedł do rezerwy. Pracy zawodowej nie zaprzestał; pracował w Powiatowym Sztabie Wojskowym w Sławnie w charakterze inspektora d/s. obrony cywilnej, a następnie w Urzędzie Miasta i w PP i UR „Kuter” w Darłowie. Pracował również w darłowskim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel Przysposobienia Obronnego.
Kazimierz Kuligowski poza pracą zawodową pochłonięty był i jest działalnością społeczną. Od wczesnych lat młodości związany był z harcerstwem (zaczynał od zucha) na terenie Warszawy, a po wojnie organizował drużyny harcerskie w powiecie kołobrzeskim (1946-1948), pełniąc m.in. funkcję drużynowego w Karlinie. Przewodniczył Miejsko  Gminnemu Zarządowi Ligi Obrony Kraju. Zorganizował w Darłowie Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych, w którym pełnił funkcje członka zarządu.
Kazimierz Kuligowski jest przewodniczącym Miejsko - Gminnej Grupy Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Darłowie. Pełni także funkcję wiceprezesa powiatowej Rady d/s. Kombatantów w Sławnie..
Od 14 lat prezesuje Miejsko-Gminnemu Zarządowi Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Darłowie. Praca z bracią kombatancką stała się prawdziwa pasją Kazimierza Kuligowskiego , tej działalności poświęca wszystkie swoje siły i czas. Wykazał się umiejętnością kierowania dużym zespołem ludzi a także umiejętnością odpowiedniego doboru współpracowników . Związek kombatancki na terenie Ziemi Darłowskiej pod kierownictwem Kazimierza Kuligowskiego stał się organizacją przodującą na terenie województwa zachodniopomorskiego w okręgu koszalińskim. Miejsko-Gminne Koło ZKRP i BWP w Darłowie bez zarzutów wywiązuje się ze swych zadań statutowych Sprawuje opiekę nad swoimi członkami i ich rodzinami (podopiecznymi - współmałżonkami zmarłych członków) organizuje daleko idącą pomoc prawną i materialną. Co wyróżnia darłowską organizację kombatancką? Kombatanci zamieszkujący Ziemię Darłowską są zintegrowani w jednej organizacji bez względu na formacje wojskowe i fronty walk, to rzadkość w skali kraju. Darłowskie Koło jako jedyne z pierwszych na terenie naszego województwa zadbało o mianowanie dla wszystkich swoich członków na pierwszy stopień oficerski i zadbano o nadanie Patentów Weterana. Powyższe wyróżnienia były przekazywane w podniosłej atmosferze ceremoniału wojskowego z udziałem przedstawicieli władz wojskowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych . Ta szczególna oprawa wyróżnień kombatantów stanowiła element uhonorowania tych zasłużonych ludzi w walce o nasze narodowe wyzwolenie i trud budowania naszej powojennej ojczyzny.
Organizacja Kombatancka utrzymuje bliskie kontakty i współpracuje z władzami wojskowymi, samorządowymi i innymi organizacjami na terenie miasta. Bardzo wysoko należy ocenić współpracę z darłowska młodzieżą . Kombatanci goszcząc w naszych szkołach przekazują nie tylko historie naszych czasów, ale stanowią żywy przykład pojmowania patriotycznej, obywatelskiej powinności. To wielka sprawa wychowawcza , oddziaływanie emocjonalne i wspólne przeżywanie tragicznych, trudnych dziejów naszego narodu.
Kazimierz Kuligowski to nieprzeciętny społecznik oddany sprawie środowiska kombatanckiego, skuteczny w działaniu , cieszący się uznaniem oraz autorytetem w naszym mieście. O pracy i zasługach Kazimierza Kuligowaskiego świadczyć mogą liczne wyróżnienia i odznaczenia, których wykaz załączamy do niniejszego wniosku.
Kluby Radnych SLD i NCS przekazują Wysokiej Radzie wniosek o akceptację. Wyróżnienie naszym Medalem stanowić będzie uhonorowanie Kazimierza Kuligowaskiego za duży wkład pracy na rzecz Darłowa i jego mieszkańców.
Kazimierz Kuligowski otrzymał w latach 1948-2000 aż 21 odznak, medali i krzyży takich jak n.p. Medal Wojska 1939  1945; Odznaka Syna Pułku; Krzyż Powstania Warszawskiego; Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju; Krzyż Partyzancki; Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski; Krzyż Armii Krajowej.
 


Darłowo, ED 10/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl