Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12104701, w sierpniu 10790, dziś 373; on-line: 159

Echo Darłowa

Prosto z XX sesji RM

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2008 r.

Jednym z głównych punktów obrad darłowskich radnych na XX sesji RM było rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

Dochody. Po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu br. plan dochodów na rok 2008 wynosił 42.335.134 zł. W I półroczu 2008 r. osiągnięto dochody na kwotę 23.202.085 zł, co stanowi 54,8 procenta dochodów rocznych. W pierwszym półroczu osoby prawne i fizyczne oraz nie posiadające osobowości prawnej wpłaciły do kasy miasta sumę 7.205.953 zł. W tych dochodach kwota podatku od nieruchomości wyniosła – 3.316.871 zł. Ze sprzedaży mienia komunalnego, najmu i dzierżaw budżet miasta powiększył się w pierwszym półroczu o 5.790.675 zł. W tym czasie budżet państwa w postaci subwencji przelał na konto samorządu sumę 7.205.953 zł. Na pomoc społeczną i realizację zadań z zakresu administracji rządowej Darłowo otrzymało w I półroczu kwotę 2.299.205 zł. Z norweskiego mechanizmu finansowego miasto otrzymało 744.112 zł z przeznaczeniem na ocieplenie samorządowych placówek oświatowych. W tym samym czasie dochody miasta powiększyły się także o 1.042103 zł. Środki te pochodzące z funduszu europejskiego i budżetu państwa przeznaczono na inwestycje poprawiające infrastrukturę w porcie Darłowo.

Wydatki.

Po zmianach przeprowadzonych w pierwszym półroczu zaplanowano wydatki na rok 2008 w wysokości 46.660.704 zł. W pierwszym półroczu wydano 22.784.811 zł, co stanowi 48,8 procenta planu. Z tej sumy 16.044.237 zł poszło na wydatki bieżące, a 6.740.575 zł na wydatki majątkowe. Najwięcej, bo 10.302.304 zł wydano na oświatę i wychowanie oraz opiekę wychowawczą. Stanowi to 45,2 procenta ogółu wydatków 08 41 w pierwszym półroczu. W tym samym czasie na pomoc społeczną wydano 3.324.767 zł, a na administrację publiczną 2.240.830 zł. Na rybołówstwo i rybactwo w postaci modernizacji portu i nabrzeży wydano 2.905.646 zł. Na gospodarkę mieszkaniową poszło 953.768 zł, na transport i łączność -332.541 zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 661.667 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano do 30 czerwca Br – 554.614 zł, a na kulturę fizyczną i sport -608.610 zł. Jednocześnie w pierwszej części roku 2008 miasto spłaciło kolejną ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 998 tys. zł i kwotę 353.559 zł pożyczki zaciągniętej na refinansowanie inwestycji

Budżet miasta za pierwsze półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 417.273 zł. Radni po wcześniejszym przedyskutowaniu stopnia realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2008 r. na posiedzeniach komisji jednomyślnie przyjęli informacje burmistrza i skarbnika miasta o jego wykonaniu.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl