Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Radni uchwalili budżet

Poprzedni Zarząd Miasta Darłowa na jednym z ostatnich posiedzeń przyjął projekt budżetu miasta na rok 2003. Nowo wybrani radni obniżając podatek od posiadania psów oraz stawkę za dzienną opłatę targową obniżyli planowane dochody o 61.700zł. Mimo wniosku Burmistrza Miasta Arkadiusza Klimowicza o odłożenie decyzji o uchwaleniu budżetu o trzy tygodnie w celu jego urealnienia i uwzględnienia wniosków , większość radnych głosowała za uchwaleniem budżetu. Dochody miasta w przyszłym roku wynieść mają 21 mln 575 tys. 903 zł. Natomiast wydatki wyniosą 20 mln 910 tys. 903 zł. Nadwyżka dochodów w wysokości 665 tys. zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Aktualnie miasto Darłowo ma do spłaty jeszcze prawie 11 milionów zł. długu. Będzie go spłacać w ratach do 2009 r.
Prawie połowa dochodów miasta będzie pochodzić z podatków takich jak np.: rolny, leśny, dochodowy, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej, skarbowej itp. Poważną częścią dochodów miasta stanowi subwencja państwa, która wyniesie 7mln. 176 tys. zł. w tym 6 mln 388 tys. zł. stanowi subwencja oświatowa. Uchwalony budżet przewiduje, że ze sprzedaży mienia komunalnego miasto uzyska w roku 2003 dochody w wysokości1mln 450 tys. zł. Jest to bardzo wątpliwe, gdyż na rynku nieruchomości jest zastój i najlepsze nieruchomości zostały już sprzedane. W roku ubiegłym udało się sprzedać nieruchomości komunalne na łączną sumę 1,2 mln zł. Na realizację zadań zleconych z budżetu państwa miasto otrzyma 1.518 tys. zł.
Jeśli chodzi o wydatki to największa ich część pójdzie na oświatę i wychowanie. Uchwalony budżet przewiduje wydanie na ten cel 7.194.388 zł. Osobno jeszcze na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 1.600.135 zł. Razem na te oświatowe cele zostanie wydane 42,6% ogółu budżetowych wydatków. Na opiekę społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 1.360.571 zł. Wydatki na administrację publiczną wyniosą 2.686.656 zł. Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki w kwocie 526.846 zł. Gospodarka mieszkaniowa pochłonie 1.039.812 zł, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.422.656 zł. Niewiele pieniędzy jak na razie przeznaczono na inwestycje i wydatki majątkowe. Jest to kwota 1.368.888 zł., co stanowi 5,5% ogółu wydatków. W ramach tych sum zaplanowano kontynuację budowy nowego cmentarza, budowę trzech ulic: Chłopickiego, Grottgera i Konopnickiej oraz na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania miasta, który miał być opracowany w czasie poprzedniej kadencji. 
 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2003

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl