Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Znaczek dla przewodników

Zachodniopomorski Sejmik Przewodnicki

W dniach 18 i 19 października br. W Darłowie odbędzie się VI Zachodniopomorski Sejmik Przewodników PTTK. Honorowy patronat nad Sejmikiem objęli : Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Witold Jabłoński, Starosta Powiatu Sławieńskiego - Andrzej Lewandowski, Burmistrz Miasta Darłowo - Arkadiusz Klimowicz, Wójt Gminy Darłowo - Franciszek Kupracz. Dla Ziemi Darłowskiej będzie to okazja do promocji walorów turystycznych. Pierwszego dnia uczestnicy będą obradować w Zamku Książąt Pomorskich. W ramach  62 rocznicy powojennego przewodnictwa w Darłowie i 33 rocznicy utworzenia Koła Przewodników Zarząd Główny PTTK wyróżnił kilku jego najbardziej zasłużonych członków m.in. Złotymi i Srebrnymi Honorowymi Odznakami PTTK oraz Złotymi i Srebrnymi Odznakami Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży. Z tej okazji należy przypomnieć trochę faktów z historii przewodnictwa w Darłowie.

Oprowadzaniem po Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie zajęli się już w roku 1946 jego pierwsi kustosze: Amelia Łączyńska (1893 – 1993), autorka trzech powieści, trzech sztuk scenicznych i kilku przekładów z języka francuskiego. Dyplom przewodnika uprawniającego do oprowadzania wycieczek zagranicznych otrzymała w roku 1954.   Drugim darłowskim przewodnikiem i gawędziarzem był hrabia Aleksander Tarnowski (1884 – 1961) – poliglota władający biegle  7 językami zatrudniony w muzeum jako przewodnik i dozorca.

Kilku przewodników turystycznych działających w swoich macierzystych kołach PTTK w Darłowie oprowadzało wycieczki już w latach pięćdziesiątych, a prawdopodobnie i wcześniej. Dopiero jednak, gdy w roku 1972 utworzono w Darłowie Zarząd Oddziału PTTK narodziła się tendencja utworzenia odrębnego Koła Przewodników PTTK. Do jednych z pierwszych darłowskich przewodników zrzeszonych w PTTK należeli już w 1972 r.: Ewa Bielecka z Muzeum, Grażyna Miller z Zarządu Oddziału PTTK w Darłowie, Antoni Nagrabecki nauczyciel następnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Darłowie, oraz nieco później dołączyli Kazimierz Kilian i Zygmunt Kondej obaj z JW. 1470. Oni pierwsi byli założycielami Koła Przewodników PTTK w Darłowie. Pierwszy w Darłowie Kurs na Przewodników Turystyki Nizinnej po Województwie Koszalińskim został zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Darłowie w roku 1974. Zajęcia teoretyczne dla kandydatów na przewodników i dla tych, którzy chcieli podwyższyć klasę przewodnicką rozpoczęły się 25 lutego 1974 r. Kurs ten ukończyli i zdali egzamin w 1975 r. m.in.: Ewa Bielecka, Leon Biliński, Jan Dunat, Stanisław Grudziński, Maria Kapałczyńska, Kazimierz Kilian, Zygmunt Kondej, Zofia Mączyńska - ze Sławna, Grażyna Miller, Antoni Nagrabecki, Elżbieta Pietrusewicz z Koszalina, Zbigniew Tas, Jan Wypasek.

Koło Przewodników PTTK w Darłowie zawiązano w roku 1975 równo w setną rocznicę zorganizowanego polskiego przewodnictwa po naszym kraju. Pierwszym prezesem darłowskiego koła Przewodników PTTK była kustosz - Ewa Bielecka. W roku 1975 i 1976 darłowskie koło przewodników liczyło 12 osób. W okresie od 1 stycznia 1975 r. do 28 lutego 1976 r. obsłużyli oni 22 zlecone wycieczki i 21 oprowadzili społecznie. Trójka darłowskich przewodników: Ewa Bielecka, Antoni Nagrabecki i Jan Dunat z ramienia darłowskiego Zarządu Oddziału PTTK obsługiwała w 1975 r. grupy biorące udział w Centralnych Dożynkach w Koszalinie. Pierwszy Sejmik Przewodnicki PTTK w Darłowie został zorganizowany w dniach 26 – 27 marca 1977 r. na pięciolecie Oddziału PTTK w Darłowie. Jego organizatorami była Wojewódzka Komisja Przewodnicka w Koszalinie i koło przewodników w Darłowie. Wzięło w nim udział 60 przewodników. W programie były m.in. wycieczka po Darłowie i Darłówku,  zwiedzenie Jednostki Wojskowej, konkurs krasomowczy oraz bal turysty. Z dawnych protokołów i kronik wynika, że Koło Przewodników w Darłowie: oprócz oprowadzania wycieczek, prowadzenia prelekcji organizacji rajdów i szkoleń zorganizowało seminarium dla instruktorów społecznych opiekunów nad zabytkami w 1977 r., organizowało konkursy krasomówcze, W jednym z nich gdzie jurorem był Ryszard Ulicki, Przemysław Gosiewski zajął 3 miejsce. W roku 1979 w kole działało 15 przewodników, w tym 5 koleżanek przewodniczek. Jedną z ważnych inicjatyw przewodnickich było coroczne obchodzenie przez całe miasto „Dni Darłowa”. Obchodzono je zwykle około 20 maja począwszy od 1976 r. „Dni Darłowa” zawsze były współorganizowane przez koło przewodników PTTK. Ten termin związany był z poszerzeniem praw miejskich Darłowa przez braci Święców jakie nastąpiło 21 maja 1312 roku. Drugi Wojewódzki Sejmik Przewodnicki nasze koło zorganizowało w dniach 20 – 21 listopad 1982 r.  w Dąbkach. Udział wzięło w nim 60 przewodników z województwa koszalińskiego. Zorganizowaliśmy wówczas konkurs pod nazwą „Przegląd przeźroczy o tematyce krajoznawczej”. Jak zwykle tak i wtedy odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz wieczornica przewodnicka.

W okresie od 10 października 1982 r. do 9 czerwca 1983 r. wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK zorganizowano  drugi Kurs na Przewodników i Pilotów Turystycznych. Za wyjątkiem wycieczek po regionie wszystkie zajęcia odbywały się w Darłowie. Ukończyli go: Ewa Bielecka, Leon Biliński, Ryszard Chabiera, Jan Dunat, Stanisław Grudziński, Janina Hryckiewicz, Konstanty Kontowski, Małgorzata Liszkowska, Grażyna Mazuchowska, Włodzimierz Mazuchowski, Antoni Nagrabecki, Edmund Nowak, Jan Olik, Anna Papis, Urszula Rupala, Zbigniew Różański, Leszek Walkiewicz, Jan Wypasek, Robert Żak. Ewie Bieleckiej podwyższono klasę przewodnicką na II. Podczas trwania kursu na przewodników zorganizowano szereg wycieczek szkoleniowych m.in. do: Szlakami Słowińskiego Parku Narodowego, trasami Koszalina, po Kołobrzegu oraz szlakiem Stare Drawsko - Połczyn Zdrój – Czaplinek i ich okolice.  Przedstawiciele darłowskiego koła każdorazowo brali udział w sejmikach przewodnickich organizowanych w innych miastach Pomorza. Przez cały czas poprzez wycieczki szkoleniowe, opracowania specjalistyczne i zdobywanie dodatkowych uprawnień przewodnicy doskonalą swoje umiejętności.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 8 października 1984 r. dokonano wyboru władz Koła Przewodników. Prezesem została Ewa Bielecka, sekretarzem Anna Papis, skarbnikiem Edmund Nowak i kronikarzem Konstanty Kontowski.

            W sierpniu 1985 r. Zarząd Wojewódzki PTTK w Koszalinie poinformował ZO PTTK w Darłowie, że Przemysław Gosiewski zdał egzamin przed komisją kwalifikacyjno – egzaminacyjną Urzędu Wojewódzkiego WKFSiT i otrzymał uprawnienia przewodnika III klasy na województwo koszalińskie. Zarząd Wojewódzki prosił o przyjęcie w/w do Koła Przewodników w Darłowie i umożliwienie odbycia praktyk szczególnie na „Szlaku Wybrzeża” oraz na trasach pojeziernych.

Po prawie dwuletniej nieobecności, bo aż po 634 dniach powrócił z wyprawy dookoła świata kolega przewodnik Leszek Walkiewicz – członek naszego Zarządu Oddziału PTTK. 5 lipca 1986 r. w Kołobrzegu odbyło się uroczyste powitanie załogi jachtu „Tropiciel”. Trasa dalekiego rejsu wiodła przez trzy Oceany 17 Mórz i trzy Kanały. W uroczystym powitaniu wzięli udział najbliżsi i przyjaciele, którzy śledzili korespondencję prasową z wyprawy. Z okazji powrotu z dalekiego rejsu kolega Leszek Walkiewicz został uhonorowany dyplomem i tytułem „Drugiego Wikinga” (po Eryku).

W maju 1987 r. na wniosek przewodników ustanowiono regulamin i odznakę pod nazwą „Turysta Ziemi Darłowskiej”. Nasz kolega przewodnik Konstanty Kontowski zaprojektował znak graficzny tej odznaki. Jednym z głównych warunków jej zdobycia jest poznanie głównych walorów Ziemi Darłowskiej jak np.: zabytków kultury, walorów przyrodniczych i szlaków turystycznych przechodzących przez Ziemię Darłowską. Po szkoleniu terenowym w Słowińskim Parku Narodowym kilku naszych kolegów otrzymało 22 stycznia 1987 roku dodatkowe uprawnienia do oprowadzania wycieczek po SPN, w tym Jan Olik i Ryszard Chabiera. W połowie marca 1987 r. koło darłowskich przewodników rozpoczęło kolejne szkolenie kandydatów na przewodników. Większość zajęć prowadzono społecznie przez członków koła. W dniach 14 – 15 listopada 1987 r. w ośrodku wczasowym Huty Małapanew w Darłówku obradował Wojewódzki Sejmik Przewodnicki Darłowo - 87. Dwaj zasłużeni dla polskiego krajoznawstwa Mariusz Zielonka i Jerzy Szwej przedstawili prelekcje odpowiednio o Słowińskim Parku Narodowym i „Stare i nowe w kulturze”.

Podczas spotkań z darłowskimi radnymi często przewodnicy zgłaszali szereg propozycji pod rozwagę. Zgłaszano m. in.: konieczność remontu Bramy Wysokiej łącznie z wstrzymaniem pod nią ruchu kołowego, odnowienie fasad zabytkowych kamienic, konieczność utworzenia punktu nabijania butli gazowych, odzyskanie Mostu Zwodzonego, remont kapicy Św. Gertrudy, nadawanie nazw ulic związanych z postaciami historycznymi jak np. Wisława II, Wawrzyńca Święcy itd. Wiosną 5 maja 1988 r. odbył się egzamin kandydatów na przewodników. Uprawnienia przewodników otrzymali: Violette Ksycka, Krystyna Połom, Bożena Śliwowska, Joanna Olchowik, Roman Środe3cki , Tadeusz Pietkiewicz

Po 17 latach remontu 22 października 1988 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zamku Książąt Pomorskich. Przeznaczono go na Muzeum Regionalne.

W listopadzie 1988 r. zespół przewodników składzie: Ryszard Chabiera, Leszek Walkiewicz i Anna Papis zakończyli Inwentaryzację Krajoznawczą Miasta i Gminy Darłowo. Zinwentaryzowano 530 obiektów na 430 kartach. Karty te wraz ze szkicami, mapkami i fotografiami obiektów przekazano do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Koszalinie. Skrót z inwentaryzacji obiektów i walorów krajoznawczych województwa koszalińskiego został wydany drukiem 1990 r. znalazły się w nim zarówno obiekty zabytkowe jak i krajoznawcze miasta i gminy Darłowo.

W latach 90 –tych odbyło się w zamku szereg sesji naukowych na temat historii Ziemi Darłowskiej, której inicjatorami i współorganizatorami byli przewodnicy: Leszek Walkiewicz i Ewa Bielecka.

W 600 rocznicę powstania Unii Kalmarskiej i koronacji Eryka na króla zjednoczonej Skandynawii w 1997 r. przewodnicy czynnie włączyli się w obchody tej rocznicy. Na tę okoliczność nasz kolega Konstanty Kontowski zaprojektował medal króla Eryka i tablicę poświęconą władcy północy. Kolega Leszek Walkiewicz napisał wydaną przez Urząd Miasta książkę p.t. „Eryk Pomorski” i przyczynił się do wmurowania dwóch tablic poświęconych Erykowi : jednej w Kościele Mariackim i drugiej na obelisku ustawionym na Placu Króla Eryka.

W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej dniem 1 stycznia 1999 r. podzielono Polskę na 16 województw i 314 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu. Zlikwidowano województwo koszalińskie. Darłowo znalazło się w powiecie sławieńskim i w województwie zachodniopomorskim.

Gdy organizowano Centralne Obchody Dni Morza w Darłowie w dniach 26 – 29 czerwca 1999 roku pod patronatem honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego koło przewodników czynnie włączyło się w te obchody. Współorganizowano wtedy Ogólnopolski Zlot Turystyczny „Do Morza” oraz Indywidualne Mistrzostwa Pomorza Środkowego Na Orientację Darłowo 99. Komandorem imprez turystycznych był Leszek Walkiewicz, kwatermistrzem Jan Olik, a sekretariat prowadziła Krystyna Różańska.

W roku 2000 po rezygnacji z przewodniczenia Kołu Przewodników przez kolegę Jana Olika nowym prezesem koła wybrano kol. Leszka Walkiewicza.

Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie w podczas konferencji w Essen 9 - 10 grudnia 1994 r. W związku z tym UE honoruje polskie uprawnienia pilota i przewodnika wycieczek turystycznych.

W 2004 roku w kwartalniku „Wędrowiec Zachodniopomorski” ukazał się cykl artykułów o historii i dziejach Darłowa, jego zabytkach oraz królu Eryku, autorstwa prezesa koła przewodników w Darłowie Leszka Walkiewicza.

W roku 2005  DOK wydał drukiem książkę pt. „Zarys dziejów Darłowa”, autorstwa Leszka Walkiewicza i Marka Żukowskiego, która jest efektem kilkunastoletniej pracy, badań i wieloletniej kwerendy po archiwach przeprowadzonych przez obydwu autorów. Tego samego roku ukazała się książka p.t. „Z dziejów portu w Darłowie” napisana przez prezesa darłowskich przewodników Leszka Walkiewicza. Na lepsze czasy czeka gotowy do druku przewodnik po Ziemi Darłowskiej i okolicach. Nasi przewodnicy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę i wymieniają się doświadczeniami. Swoimi wiadomościami dzielą się ze słuchaczami radia i telewizji oraz czytelnikami prasy i w portali internetowych. W 2007 roku przybył w Darłowie nowy przewodnik Arkadiusz Sip, który m.in. zapoczątkował oprowadzanie wycieczek po wyspie Bornholm oraz po Berlinie i okolicach.

W 2007 r. z inicjatywy prezesa darłowskich przewodników ustawiono w Bobolinie (gmina Darłowo) wielką tablicę informującą o największej armacie świata „Dorze”, którą testowano na poligonie w Darłówku Zachodnim w czasie II wojny światowej. Zrzeszeni w kole przewodnicy byli jednymi z inicjatorów wytyczania w ostatnich latach nowych szlaków turystycznych na Ziemi Darłowskiej. Dotyczy to Zielonego Szlaku Wiatraków, Szlaku Cystersów, czarnego szlaku zabytków średniowiecznych, czy niebieskiego szlaku rowerowego Darłowo – Rusinowo- Naćmierz – Korlino.

Nasz kolega Leszek Walkiewicz w dniach 15-17 października 2007 r. brał udział w III Międzynarodowym Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości, gdzie przedstawił referat pt. „Statki żelbetonowe budowane w darłowskiej stoczni w czasie II wojny światowej”, opublikowany w Materiałach Seminaryjnych.

Nasi koledzy i koleżanki jak np. Konstanty Kontowski, Leszek Walkiewicz, Krystyna Różańska publikują wyniki swoich badań i dociekań związanych z historią, kulturą i przewodnictwem w: „Darłowskich Zeszytach Naukowych”, w kolejnych tomach „Historii i Kultury Ziemi Sławieńskiej”, „Pomeranii” oraz w prasie regionalnej.

Przez cały tegoroczny sezon turystyczny, co piątek kol. L. Walkiewicz poprzez radio Koszalin popularyzował dzieje Darłowa i jego zabytki. Również Ewa Bielecka udzieliła kilku wywiadów radiowych i prasowych na tematy walorów Ziemi Darłowskiej. Obecnie Koło Przewodników w Darłowie zrzesza siedmioro osób: Ewa Bielecka, Ryszard Chabiera, Konstanty Kontowski, Jan Olik, Krystyna Różańska, Arkadiusz Sip, Leszek Walkiewicz. Niezrzeszona jest jedna przewodniczka, a kilka zaniechało oprowadzania wycieczek. Dopiero niedawno udało mi się dotrzeć do dawnych kronik PTTK oraz do protokołów obrad z posiedzeń i zebrań kół PTTK w Darłowie. Wynika z nich niezbicie, że udokumentowane przewodnictwo w Darłowie liczy 62 lata,  a Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Darłowie liczy dokładnie 33 lata.

Pierwszego dnia obrad zachodniopomorscy przewodnicy po części oficjalnej zapoznają się z referatem pt, „Cmentarze Ziemi Darłowskiej”, który przedstawi kustosz Konstanty Kontowski. Poza tym uczestnicy sejmiku zwiedzą muzeum w Zamku Książąt Pomorskich, starówkę oraz XIV- wieczne kościoły Mariacki i Św. Gertrudy. Wieczorem w nadmorskim hotelu „Nord” odbędzie się „Biesiada Turystyczna”. Drugiego dnia przewodnicy zwiedzą lotnisko ze śmigłowcami, którego przejęciem w części zainteresowany jest samorząd oraz poznają walory Ziemi Darłowskiej w trakcie wycieczki autokarowej na trasie Darłowo – Słowino -Malechowo – Iwięcino- Bukowo Morskie – Bobolin – Darłowo. Ponadto uczestnicy sejmiku odbędą rejs tramwajem wodnym po porcie i poznają jego walory i perspektywy po modernizacji jego dróg i nabrzeży i basenów.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl