Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zakochaj się w funduszach europejskich

Jak nas informuje Dorota Kuriata pełnomocnik Burmistrza Miasta Darłowo ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi :

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe z całej Polski do współpracy przy realizacji projektu "Zakochaj się w funduszach europejskich".

Głównym celem projektu jest udowodnienie młodym ludziom i społecznościom lokalnym, że fundusze europejskie są dostępne także w ich regionie, przyczyniając się w wymierny, konkretny sposób do rozwoju ich najbliższego otoczenia. Zakwalifikowane placówki/organizacje otrzymają statut Partnera projektu.Do zadań Partnera będzie należeć powołanie i koordynacja prac zespołu młodzieżowego, który przeprowadzi od grudnia 2008 do marca 2009 monitoring na temat wykorzystania funduszy europejskich w waszym regionie - odwiedzicie wybrane obiekty, inwestycje, zapoznacie się z lokalnymi programami, współfinansowanymi z funduszy unijnych. W prowadzeniu monitoringu wsparcia udzieli PFRS. Zwróćcie uwagę na to, aby monitoring nie ograniczał się jedynie do projektów infrastrukturalnych, ale także uwzględniał inwestycje w kapitał ludzki. Wynikiem przeprowadzonego monitoringu będzie przygotowany przez was raport/prelekcja prezentująca najciekawsze i najbardziej efektywne projekty, które przyczyniły się bezpośrednio do poprawy warunków życia zamieszkującej okolice młodzieży oraz ich rodzin. Najlepsze raporty zostaną nagrodzone.

Kolejnym waszym zadaniem będzie organizacja w marcu, kwietniu lub w maju 2009, we współpracy z PFRS, lokalnego festynu, promującego dobre praktyki i przykłady wykorzystania funduszy w waszym regionie, zorganizowanego według waszych pomysłów. Od waszej inwencji i starań zależeć będzie zaangażowanie w te wydarzenie przedstawicieli władz i mediów lokalnych. Wszystkie najciekawsze, zaprezentowane w ramach projektu programy zrealizowane z funduszy unijnych znajdą się na trójwymiarowej makiecie z mapą Polski, która zostanie przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w specjalnie przygotowanych na tą okazję insertach w prasie lokalnej. Udział w projekcie to wspaniała okazja do promocji waszego regionu!

Fundacja pokrywa koszty podróży związane z monitoringiem wykorzystania funduszy europejskich w regionie (do 300 zł), koszty związane z organizacją festynu (do 4 000 zł) oraz koszty reklam w prasie lokalnej i dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych.

Partnerzy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego, wynoszącego 10% kosztów organizacji festynu, może być to wkład rzeczowy, np. praca wolontariuszy, udostępnienie pomieszczeń i sprzętu.

Wypełnione zgłoszenie wraz z roboczą wersją budżetu Festynu należy przesłać drogą elektroniczną na adres fundusze@schuman.org.pl lub pocztą tradycyjną: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa do dnia 12 listopada 2008.

Na podstawie zgłoszeń zostanie wybranych 10 placówek/organizacji, które wezmą udział w projekcie „Zakochaj się w funduszach europejskich” jako partnerzy PFRS. Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. Doświadczenie w realizacji projektów i różnego rodzaju przedsięwzięć w tym festynów, targów, warsztatów dla społeczności lokalnej;
  2. Oryginalność propozycji scenariusza festynu oraz przejrzystość roboczej wersji jego budżetu;
  3. Równomierne rozłożenie geograficzne na terenie kraju.

Lista zakwalifikowanych placówek/organizacji zostanie ogłoszona na www.schuman.org.pl do dnia 20 listopada 2008r. Opiekunowie działań w poszczególnych placówkach wezmą udział w dwudniowym spotkaniu przygotowawczym, które odbędzie się w drugiej połowie listopada 2008r. w Warszawie.

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.schuman.org.pl. Koordynatorem projektu jest Ewelina Górecka

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl