Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7738759, w lipcu 5892, dziś 1427; on-line: 165

Echo Darłowa

Odznaczono walczących o wolną Polskę

Druga część uroczystych obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości odbywała się w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Jej organizatorem była Jadwiga Gosiewska, która szefuje Prawu i Sprawiedliwości w Powiecie Sławieńskim.  Na uroczystość przybyli m.in: poseł na Sejm Czesław Hoc, starosta powiatu sławieńskiego Andrzej Lewandowski, burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz, działacze Związku Żołnierzy Batalionów Roboczych Polski Gułag ze swoim pocztem sztandarowym, byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, drużyna harcerska im. Szarych Szeregów z Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza i inni. W części artystycznej wystąpił śpiewający oktet ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP pod kierownictwem Grażyny Kopeć, który dał koncert pieśni patriotycznych.  O działalności Polskiej Organizacji Wojskowej mówił jej członek Czesław Hajduk. Natomiast o krzywdzie, jaka spotkała młodych ludzi tzw. „niepewnych klasowo”, których wcielono do Batalionów Pracy w kopalniach, uranu, węgla, rudy, kamieniołomach, gdzie odbywali zastępczą służbą wojskową mówił represjonowany w PRL-u Witold Ciechociński. Czasami 16 do 20 godzin na dobę musieli oni pracować w ciężkich i niebezpiecznych warunkach. Główną częścią uroczystości jak podkreślała Jadwiga Gosiewska było wręczenie odznaczeń państwowych dla sześciu osób, którzy na terenie powiatu sławieńskiego walczyli o wolną Polskę lub niewolniczo pracowali w „Polskich Gułagach”. W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczenia wręczał poseł na Sejm Czesław Hoc w asyście starosty powiatu sławieńskiego i burmistrza miasta Darłowa. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Wacław Bitel i Jan Milejczyk.

Wacław Bitel – urodzony 2 stycznia 1929 roku. Był aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1948 – 1949. Pełnił funkcję komendanta 5 – cio osobowej Placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Darłowie. Za swą dzielność aresztowany przez służby bezpieczeństwa. Podczas śledztwa i uciążliwych przesłuchiwań okrutnie torturowany. Podczas tych czynności nie ujawnił nazwisk swoich podkomendnych. Dzięki temu ocalił swoich kolegów od konsekwencji za te „nielegalne”, wg ówczesnej władzy, działania, uchronił ich od więzienia i tortur. Z więzienia zwolniony w stanie krańcowego wyczerpania fizycznego i psychicznego. Długo po tym nie mógł znaleźć pracy.

Jan Milejczyk – urodzony dnia 19 stycznia 1932 roku. Był aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1948 – 1949. Jako 17 – letni chłopiec w organizacji zajmował się plakatowaniem miasta plakatami o treści skierowanymi przeciwko władzom komunistycznym, roznosił również ulotki o takiej treści. Angażował się do wyszukiwania nowych członków organizacji.. Przechowywał również broń. Za swą działalność zatrzymany, w śledztwie okrutnie torturowany, bity. Podczas przesłuchań nie wydał nikogo. Skazany na 30 miesięcy więzienia. Karę odbywał w ciężkim więzieniu we Wronkach i Jaworznie. Z więzienia zwolniony w stanie skrajnego wyczerpania fizycznego i psychicznego, ciężko chory na chorobę nerek. Przez komisję uznany został inwalidą II kategorii. Za Jego działalność zostali ukarani również jego rodzice. W ciągu 24 godzin zostali zmuszeni do opuszczenia mieszkania w Darłowie przy ul. Rzemieślniczej 9, które otrzymali jako mienie pozostawione na wschodzie. Obecnie Jan Milejczyk mieszka w Augustowie.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Edward Zych, Antoni Kumór, Tadeusz Kawka, Emilian Stefan Mendoń.

Edward Zych – urodzony 18 sierpnia 1937 roku. Po powołaniu do służby wojskowej skierowany został do Jednostki Wojskowej w Mysłowicach do pracy w kopalni węgla kamiennego. Pracę wykonywał pod ziemią. W 1957 roku rozpoczął protest przeciwko stosowanemu wyzyskowi w pracy żołnierzy górników. W szczególności przeciwko nieludzkim warunkom bytowania żołnierzy i ich pracy, np. za brak ustalonych godzin pracy żołnierzy. Zwolniony ze służby wojskowej w 1958 roku. Znany jako ciągły działacz opozycyjny, bierze czynny udział w demonstracjach, podczas których przekazywał swe antykomunistyczne poglądy. Przez co zmuszony był do częstych zmian zakładów pracy. Jest aktywnym działaczem Związku Żołnierzy Batalionów Roboczych „Polski Gułag”.

Antoni Kumór – urodzony dnia 29 lipca 1928 roku. W 1951 roku został powołany do służby wojskowej i niemal natychmiast, za jego działalność przeciwko władzom komunistycznym, został wcielony do XVI Batalionu Budowlanego w Grudziądzu. Przepracował tam, w nieludzkich warunkach, 20 miesięcy. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania, na „rozmowy” naginające go do posłuszeństwa. Perswazjom nigdy się ugiął, dlatego warunki jego pracy były coraz gorsze. Po zakończeniu tej „służby” powrócił na swoje gospodarstwo rolne do Komorczyna. Jest aktywnym działaczem Związku Żołnierzy Batalionów Roboczych „Polski Gułag”. Brał czynny udział w działaniach przeciwko władzy komunistycznej w Polsce.

Tadeusz Kawka – urodzony dnia 3 września 1930 roku. W 1951 roku został powołany do wojska. Za swą nieukrywaną działalność przeciwko władzom komunistycznym został skierowany do Batalionów Budowlanych w Grudziądzu. Przez dwa i pół roku opracował w bardzo ciężkich, wprost nieludzkich, warunkach. Ciągle obserwowany przez odpowiednie służby bezpieczeństwa, często przesłuchiwany, wzywany na „rozmowy” naginające Go do posłuszeństwa. Nigdy nie zmienił swych antykomunistycznych poglądów. Przez co miał wiele trudności w znalezieniu pracy.

Emilian Stefan Mendoń – urodzony dnia 2 stycznia 1932 roku. Założyciel Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Sławno i województwa słupskiego. Pełnił wiele funkcji w tym Związku: był wiceprzewodniczącym Związku na terenie gminy Sławno, przewodniczącym na terenie województwa słupskiego. Wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem w swym działaniu. Znany ze swych licznych wystąpień przeciwko władzom PRL. W stanie wojennym za swą dzielność był internowany. Po internowaniu nie przerywa opozycyjnej działalności. Aktywny działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na terenie miasta i gminy Sławno. Wieloletni radny miasta i gminy (I i III kadencja). Wieloletni aktywny działacz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uhonorowanie odznaczeniami było moralnym zadośćuczynieniem za represje, jakich doznali w czasach PRL-u.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl