Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Frontem do organizacji pozarządowych

Na niedawnej sesji Rady Miejskiej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwalono tegoroczny program współpracy samorządu z miejscowymi organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Celem tego programu współpracy jest m.in.:

 1. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi;
 2. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych;
 3. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Darłowie;
 4. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
 5. integracja społeczeństwa;
 6. umożliwienie organizacjom pozarządowym wysunięcia ofert realizacji konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

Uchwalony program konkretyzuje formy i tryb współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Współpraca będzie polegać m.in. na:

 1. wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu,
 2. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 3. zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z udzielaniem stosowych dotacji,
 4. udzielaniu pomocy w pozyskaniu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji,
 5. udostępnianiu lokalu komunalnego na spotkania organizacji,
 6. udzielaniu pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza Unii Europejskiej,
 7. organizowaniu szkoleń i konsultacji,
 8. promowaniu działalności organizacji, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
 9. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Realizacją programu współpracy ze strony miasta zajmują się: Rada Miejska i jej komisje, burmistrz miasta i jego zastępca, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego i pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta. Co najmniej raz do roku organizowane będzie spotkanie organizacji pozarządowych z burmistrzem miasta i radnymi Rady Miejskiej.

 

L.W.
Darłowo, ED 1/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl