Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

W Darłowie woda bezpieczna dla zdrowia

Definicję wody zdatnej do spożycia, czyli wody bezpiecznej, dla zdrowia zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 5 grudnia 2002 r. Nr 203, poz. 1718. W paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia ustawodawca zawarł definicję wody bezpiecznej dla zdrowia:

"Woda powinna być bezpieczna dla zdrowia, nie powinna zawierać mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej zagrożenie zdrowia oraz bakterii wskaźnikowych i substancji chemicznych w liczbie lub w stężeniu przekraczających wartości określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Nie powinna też mieć agresywnych właściwości korozyjnych".

Rozporządzenie wymienia 6 czynników określających parametry mikrobiologiczne wody bezpiecznej dla zdrowia; 58 parametry i wskaźniki o charakterze fizykochemicznym; warunki i częstotliwość pobierania próbek wody oraz minimalny zakres badania próbek wody w monitoringu kontrolnym i monitoringu przeglądowym. Monitoring kontrolny dla próbek wody pochodzącej z ujęć podziemnych i infiltracyjnych obejmuje 6 wskaźników fizycznych i organoleptycznych 7 parametrów chemicznych, 4 wskaźniki biologiczne.

W Darłowie stacja wodociągów pobiera wodę ze studni głębinowych i uzdatnia ją do spożycia w ilości 3200 m3/dobę. Liczba osób korzystających w Darłowie z miejskich wodociągów nie licząc turystów wynosi 14.358 osób. O tym, że w Darłowie jest zdrowa i przydatna do spożycia woda otrzymaliśmy informację od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie. W roku 2008 badania fizyko – chemiczne i bakteriologiczne były przeprowadzane w dniach: 31.01;19.03;28.04;16.06; 25.06; 08.07; 12.08;17.09; 22.10;05.11, 19.11; 10 12; 17.12. Wszystkie badane parametry odpowiadały wymaganiom potwierdził lekarz medycyny Kazimierz Frankenstein.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl