Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z obrad Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 24 lutego b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie. Na wstępie radni wysłuchali sprawozdania burmistrza miasta z działań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. O tych sprawach częściowo już pisaliśmy na naszej stronie internetowej i będziemy jeszcze pisać osobno.

Zmiana w budżecie miasta

Pierwszą podjętą uchwałą na sesji było dokonanie zmian w budżecie miasta. Zwiększono w nim dochody i wydatki o kwotę 70.149 zł. Po dokonanej zmianie do kasy miasta wpłynie 43,13 mln zł, natomiast wydatki wyniosą 56,86 mln zł. W ramach tych wydatków 17,57 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe, (czyli na inwestycje). Prawie, co trzecia złotówka (30,9%) z tegorocznego budżetu zostanie wydana na (inwestycje i modernizacje). Tegoroczny budżet zmyka się deficytem w kwocie 13,73 mln zł, który zostanie pokryty środkami z prefinansowania i kredytem.

Ustalono przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska

Druga podjęta uchwała dotyczyła zatwierdzenia przychodów i wydatków miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2009 r. będą one identyczne i wynosić będą ogółem 66.329 zł. Wydatki z tego funduszu zostały przeznaczone m.in. na akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi”, nagrody w konkursach: „Mistrzowie zbiórki makulatury” i „Ratujmy kasztanowce”, zakup i nasadzenia drzew i krzewów oraz zakup pojemników na odpady.

Użytkowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Następnie pojęto uchwałę intencyjną w sprawie przyszłego użytkowania przez miasto Darłowo regionalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, jaka ma powstać w Gwiazdowie po 2012 roku.

Przyjęto sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Radni przyjęli sprawozdanie burmistrza miasta z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za drugie półrocze 2008 r.

Nadano nazwy dwom ulicom

Na wniosek referatu gospodarki nieruchomościami radni nadali nazwy dwom nowo wytyczonym ulicom. Pierwsza z nich, która przebiega od ul Jana Henryka Dąbrowskiego w kierunku ul. Leśnej będzie nosić nazwę Miodowa. Druga odchodzi w bok od ul. Okrężnej będzie nosić nazwę „Sami swoi”.

Skorygowano regulamin Straży Miejskiej

Uchwałą RMzmieniony został regulamin Straży Miejskiej w Darłowie, który dodał jej nowe obowiązki i niektóre uściślił.

Przyjęto sprawozdania z działalności komisji rady

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Grosza przyjęto sprawozdania z działalności następujących stałych komisji Rady Miejskiej w Darłowie za 2008 rok: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczo – Budżetowej, Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki. Jednocześnie uchwalono ramowy harmonogram pracy Rady Miejskiej na 2009 rok dla tych samych komisji RM.

W końcowej części sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Radę, że skarga złożona na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bezzasadna. Jak zwykle mieszkańcy miasta zabrali głos w Trybunie Obywatelskiej.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl