Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Program przeciwdziałania narkomanii

Narkotyki i narkomania stały się problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Od kilkunastu lat obserwujemy w naszym kraju wzrost zażywania narkotyków i środków psychoaktywnych. Polska upodabnia się w tej dziedzinie do krajów zachodnich. Zlecone przez burmistrza Darłowa badania socjologiczne i opracowany przez pracownię „Gryfeks” raport pokazują, że rośnie w Darłowie skala patologicznych zjawisk i zagrożeń narkomanią. Raport uzmysłowił samorządowi rosnącą skalę zagrożeń. Okazuje się, że 66% uczniów darłowskich szkół otrzymało propozycję kupienia lub poczęstowania się narkotykiem. Co trzeci uczeń przyznał, że wie o istnieniu zorganizowanej sieci dystrybucji narkotyków w mieście. Choć jeden raz w ciągu roku sięgnęło po narkotyk aż 40 % badanych uczniów w wieku 12-18 lat. W Zespole Szkół im. S. Żeromskiego oraz w Zespole Szkół Morskich, choć jeden raz kontakt z narkotykami miało 51 % uczniów.
W przypadku szkół gimnazjalnych odsetek ten jest nieco mniejszy i wynosi w Darłówku 34% i w Darłowie 38 %. W grupie narkotyków, po które sięgała darłowska młodzież prym wiedzie marihuana (17%), przed LSD (7%). Na kolejnych miejscach są amfetamina, ectasy, sterydy, haszysz oraz leki uspokajające i nasenne, wszystkie po około 6 %. Kleje, benzyny oraz inne środki wyziewne zażywało 5 % uczniów, a inne np. grzyby – 3%.. Ponad 65 % uczniów przyznało się, że próby narkotykowe podejmowało w swoim domu rodzinnym w czasie, gdy rodzice lub ktoś dorosły był w pobliżu. W dyskotekach i pubach po narkotyki sięgnęło 7% badanych nieletnich. Aż 43 % badanych biorących narkotyki uważa, że są one sposobem na odreagowanie. Wedle danych statystycznych lecznictwa zażywanie narkotyków ma tendencję rosnącą Aby śmielej walczyć z tym zjawiskiem po raz pierwszy w dziejach darłowskiego samorządu został opracowany i uchwalony przez Radę Miejską Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowa na rok 2006. Jego celem jest ograniczenie używania narkotyków, edukacja społeczeństwa, porady, informacja o szkodliwości ich działania, interwencja, motywowanie do leczenia, promocja zdrowego trybu życia itp. Program przewiduje prowadzenie na terenie placówek oświatowych specjalnych programów profilaktycznych, podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Rozwinięta zostanie również współpraca ze Strażą Miejską i Policją w rozpoznawaniu i eliminowaniu dilerów narkotykowych.
We wszystkich problemach związanych z narkomanią prosimy się zgłaszać do punktu profilaktyki antynarkotykowej, który znajduje się w byłym przedszkolu wojskowym na I piętrze, wejście od ulicy Wieniawskiego (drugie drzwi) we wtorki w godzinach 1630–1830 Porad udziela psycholog Tomasz Mielczarek, telefon w dni robocze godz. 8 - 15 nr 094-3146776.
 

L.W.
Darłowo, ED 1/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl