Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Podczas obrad

Sesja z absolutorium

W czwartek 23 kwietnia 2009 r. w darłowskim ratuszu odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej. Na początku radni zapoznali się ze sprawozdaniem burmistrza Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Będzie ono załącznikiem do protokołu z sesji. Następnie skarbnik miasta Agnieszka Bałbatun przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za 2008 rok.   Na działalność DOK poszło 1.109.988 zł, w tym na Miejską Bibliotekę wydano 320.264 zł. Głównym tematem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Darłowo za rok 2008 i udzielenie burmistrzowi absolutorium. Zarówno komisja rewizyjna RM, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wnioskowały do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium. Radni udzielili je burmistrzowi jednomyślnie. Rok 2008 był dobrym rokiem dla Darłowa i jego mieszkańców. Przypomnę tylko kilka ważniejszych inwestycji, jakie zostały wtedy zrealizowane. Zakończono finansowaną ze środków unijnych modernizację dróg i nabrzeży zarówno po wschodniej, jak i zachodniej części portu w Darłówku. Zmodernizowano i ocieplono wszystkie szkoły i przedszkola podlegające samorządowi. W 2008 r. rozpoczęto budowę zespołu boisk Orlik – 2012 oraz boiska ze sztuczną trawą przy SP nr 3. Również w ubiegłym roku rozpoczęto budowę 16 rodzinnych mieszkań socjalnych.

Dalej delegat darłowskiego samorządu do Związku Miast i Gmin Morskich, Tomasz Bobin przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w ZMiGM w roku 2008.

W związku z budową ulic: Kopernika, Mickiewicza i Długiej zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu na finansowanie tych inwestycji. Na wniosek skarbnika radni podjęli stosowne uchwały umożliwiające zaciągniecie kredytu na sumę 1.243.611 zł. Dalej zajęto się korektą budżetu miasta na rok 2009.  Uchwalone zmiany umożliwiają budowę ulic Mickiewicza i Długiej oraz wykonanie przyłączy gazu i wody do budowanych lokali socjalnych

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem burmistrza z realizacji 101 uchwał Rady Miejskiej podjętych przez RM w 2008.

Kolejne dwie podjęte uchwały dotyczyły miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania miasta. Jedna stwierdza zgodność planu z ustaleniami studium dla jednostki Darłowo – Południe, a druga wprowadziła korzystne zmiany umożliwiające budowę zakładu przetwórstwa ryb w przemysłowej części miasta.

W końcowej części sesji radni dokonali zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz podjęli pakiet uchwał dotyczących dróg miejskich. Dotyczą one przedłużenia ul. W. Lutosławskiego, wydzielenia niewielkich działek na ul. Rynkowej, Słowiańskiej i Wybickiego z możliwością sprzedania ich na polepszenie już istniejących nieruchomości.

Ponadto w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 7 czerwca br. zostały ustalone nowe granice obwodów do głosowania, obejmujące nowopowstałe ulice i nieruchomości. Jak zwykle na sesji w Trybunie Obywatelskiej wypowiedzieli się mieszkańcy Darłowa i nie tylko. Szczególnie ciekawa była wypowiedź Elżbiety Żylińskiej- dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach, który od ponad 40 lat w znakomitych warunkach kształci i wychowuje upośledzone umysłowo dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat. Z miasta i gminy Darłowo dowożonych jest tam codziennie siedmioro dzieci.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl