Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7738634, w lipcu 5830, dziś 1365; on-line: 96

Echo Darłowa

Barbara Zalewska

Jubileusz miejskiego Przedszkola nr 2

Prowadzone od kilku miesięcy przygotowania do 60 urodzin Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej znalazły swój finał 22 maja 2009 r. Brali w nich udział rodzice, dzieci i nauczyciele. Od samego rana pracownicy i rodzice dopinali wszystko na ostatni guzik. Budynki samorządowego Przedszkola nr 2 w Darłowie i ich wnętrza „zakwitły" kolorowymi kwiatami, balonami i motylami. Przedszkole w tym dniu prezentowało się wyjątkowo bajecznie. Część oficjalna i artystyczna tej niecodziennej uroczystości odbyły się na pięknie udekorowanej scenie w przedszkolnym ogrodzie. Przybyłych gości i wszystkich obecnych serdecznie witały i prowadziły całą uroczystość dyplomowane nauczycielki Bożena Ciechanowska i Elżbieta Mielczarek – Waluch. Na jubileusz sześćdziesięciolecia przedszkola przybyły: władze miasta, radni, przedstawiciele kuratorium, dyrektorki z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, byli dyrektorzy i pracownicy przedszkola, przedstawiciele firm, JW, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i związków, absolwenci przedszkola, rodzice. Honorowym gościem uroczystości była Janina Sawicka – Łopuska dyrektorka tej zasłużonej dla Darłowa placówki oświatowej w latach 1951 – 1982.

Równie serdecznie powitała wszystkich obecnych i przedstawiła historię placówki dyrektorka Barbara Zalewska. Przedszkole nr 2 jest jednym z najstarszych na Pomorzu Środkowym. Swoją działalność rozpoczęło 1 maja 1949 r. w budynku po działającym tam wcześniej Polskim Czerwonym Krzyżu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 44. Obiekt zaadaptowano i dostosowano dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole działało w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pierwszą jego kierowniczką była Janina Sząszor. Początkowo w przedszkolu funkcjonowały trzy oddziały, w godzinach od 6 do 1730. Uczęszczało do nich 87 dzieci. Na Ziemie Odzyskane w okresie powojennym napływała ludność wypędzona z Kresów Wschodnich oraz z wielu najbardziej odległych regionów Polski. Do przedszkola chodziły dzieci o różnej kulturze i obyczajach. Były też wśród polskich przedszkolaków dzieci niemieckiego pochodzenia. W przedszkolu uczyła się dziatwa poprawnej mowy ojczystej, podstawowych zasad higieny, kultury i życia społecznego pod kierunkiem polskich nauczycieli.

Szczególną osobowością przedszkola była Janina Sawicka – Łopuska. Przez 31 lat była jego dyrektorką, wychowawczynią rozwiązującą z dobrym skutkiem setki ważnych problemów. Jej misją było wychowanie dziecka - szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, umiejącego rozwiązywać życiowe problemy, dbającego, o jakość środowiska, którego jest nierozerwalną częścią. Dzięki umiejętnej współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami pracy przedszkole wyposażono w odpowiednie sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki i urządzenia zabawowe.  W ten sposób stworzyła trwałe podwaliny pracy z dziećmi, dbała o autorytet i prestiż przedszkola w środowisku lokalnym. W ramach obchodów XXX lecia placówki 26 maja 1979 r. nadano jej imię Janiny Porazińskiej, ufundowano sztandar, a gościom i sponsorom wręczono medale z brązu z kagankiem oświaty i rybogryfem.

W roku 1992 na skutek reorganizacji przedszkole zaczęło funkcjonować w systemie dwuzmianowym, od 7 do 12 i od 12 do 17. Od tego czasu do Przedszkola nr 2 zaczęły uczęszczać tylko dzieci sześcioletnie objęte jednoroczną nauką przedszkolną w tzw. zerówkach. Przełomem w pracy dydaktyczno – wychowawczej było ukończenie przez nauczycieli kursu glottodydaktyki i terapii pedagogicznej. Nauczyciele, poszukując nowych form i metod pracy z dziećmi, od roku szkolnego 1994/95 realizują innowacje pedagogiczne takie jak n.p. „Nauka czytania i pisania” prof. B. Rocłowskiego; „Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Program wychowania przedszkolnego, realizowany w przedszkolu nr 2 wzbogacony jest także o programy autorskie darłowskich nauczycielek: Bożeny Ciechanowskiej, Grażyny Dulewicz, Marii Knapińskiej, Elżbiety Mielczarek – Waluch, Doroty Pasierbek, Kazimiery Rymer, Małgorzaty Werner, Barbary Zalewskiej. W roku 2000 wychodząc naprzeciw problemom środowiska utworzono oddział integracyjny, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

Przedszkole w swojej historii poprzez swoją działalność osiągnęło wiele sukcesów. Jednak największą nagrodą za perfekcjonizm i trud włożony w wychowanie dzieci było otrzymanie certyfikatu ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego aktu przez kuratora oświaty Jerzego Kotlęgę odbyła się 5 października 2004 r. Wyróżnienie to było uhonorowaniem pracy wszystkich pracowników przedszkola na rzecz wychowania i edukacji najmłodszego pokolenia.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 września 2005 r. dokonano połączenia Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 4 (powstałego na bazie Przedszkola Marynarki Wojennej nr 96) w jedną placówkę pod nazwą Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej. Gdyby istniało Przedszkole Marynarki Wojennej, obchodziłoby w tym roku jubileusz 25 – lecia istnienia.

W minionych sześciu dekadach w murach połączonych przedszkoli uczyło się i bawiło 2640 dzieci. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 209 dzieci w 9 grupach. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi. Pracuje tam dobrze wykształcona kadra pedagogiczna. Są to ludzie o cechach twórczych, stosujący współczesne metody pracy z dziećmi. Doskonalą i rozwijają także swoje umiejętności poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i warsztaty.

Na tę szczególną uroczystość wszystkie dzieci wspólnie z nauczycielkami przygotowały okolicznościowy program artystyczny, którego celem było pokazanie, czego maluchy się nauczyły się w przedszkolu. Dzieci kolejno od najmłodszych po najstarsze prezentowały swoje umiejętności, pokazywały baśnie i legendy, grały, tańczyły i śpiewały w pięknych strojach.  Swoimi występami dzieci dostarczyły przybyłym najwspanialszych wrażeń. Nie zabrakło także znakomitych występów przedszkolnych absolwentów. Brawom nie było końca.

Z okazji jubileuszu wydano m.in. zarys historii przedszkola, składankę i znaczek z emblematem jubileuszu, w których zawarto najważniejsze fakty z życia placówki w ciągu 60 lat oraz ukazujące jej obecny wizerunek.Dodatkowe walory Przedszkola nr  2, to przede wszystkim jego korzystna lokalizacja, piękne warunki terenowe, duże, jasne sale, organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, uroczystości rodzinnych i festynów. Od czterech lat placówką kieruje dyrektor Barbara Zalewska. Zastępcą jest Grażyna Dulewicz. Przedszkole nr 2 jest kuźnią talentów i wielu jego wychowanków piastuje odpowiedzialne funkcje.

Życzenia pomyślności i sukcesów zawodowych personelowi placówki złożył burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz, który jest wychowankiem tego przedszkola, a którego syn Aleksander także do niego uczęszcza. Wychowywanie dzieci to najpiękniejsza misja na świecie - powiedział do pracowników. W Przedszkolu nr 2 ta misja trwa już 60 lat. Zdążyliście ukształtować do dalszej edukacji rzeszę sympatycznych maluchów, które dziś są wspaniałymi dorosłymi związanymi z wami najlepszymi wspomnieniami. Z okazji wspaniałego jubileuszu życzę całemu personelowi satysfakcji z pracy i radości w wypełnianiu misji wychowania i nauczania. Przy okazji burmistrz zapewnił, że już wkrótce przedszkole wzbogaci się o kilka nowych urządzeń zabawowych. Podziękowaniom, życzeniom i gratulacjom nie było końca. Miłym akcentem jubileuszu było odsłonięcie tablicy przy posadzonym pamiątkowym dębie noszącym imię „Dratewka”. Wszystkich przybyłych częstowano porcjami z ogromnego tortu dokładnie odzwierciedlającego jubileuszowe logo przedszkola.

Gości zaproszono również do zwiedzenia placówki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się jedna z sal gdzie na stołach wyłożono kroniki i złotą księgę przedszkola, zapraszając jednocześnie zwiedzających do pamiątkowych wpisów. Dla odświeżenia pamięci przygotowano również wystawę zdjęć dotyczących historii przedszkola. Domowa i ciepła atmosfera, radosny nastrój przyczyniły się do tego, że to spotkanie długo pozostanie w pamięci dzieci i wszystkich przybyłych. Dla podsumowania tak wielkiego święta odbył się festyn rodzinny z występami cyrkowych klownów oraz poczęstunkiem z ciast, pieczonych kiełbasek i innych smakowitych potraw. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Dętej. O godz. 16 w Kościele Św. Gertrudy odbyła się Msza Święta za przedszkolaków i ich rodziny. Po mszy złożono kwiaty na grobach byłych pracowników przedszkola.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2009

Sawicka Łopuska i burmistrz

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl