Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 6498849, w lutym 32055, dziś 807; on-line: 271

Echo Darłowa

Prosto z XXXII sesji darłowskiego samorządu

We wtorek 30 czerwca 2009 r. w darłowskim ratuszu odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej. Na początku radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami, czyli od 28 maja do 30 czerwca br. Szczegółowe sprawozdanie burmistrz zostanie zamieszczone na stronie internetowej miasta. Głównym tematem sesji było rozpatrzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2009 – 2011 opracowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie. W okresie najbliższych 3 lat nowa sieć wodociągowa zostanie zbudowana m.in. wzdłuż następujących ulic: Mickiewicza (150 mb), Słowackiego (275 mb), Hotelowa (75 m), Dąbrowskiego (200 mb). Generalna zasada, jaka została przyjęta przy wymianie sieci wodociągowej mówi, że tam gdzie będą wymieniane nawierzchnie ulic tam wcześniej nastąpi wymiana sieci wodociągowej o ile jest ona w złym stanie technicznym. Równocześnie będą modernizowane ujęcia komunalne i systemy przepompowywania wody zarówno główne jak i zapasowe.

W tym samym czasie nastąpi przebudowa kanalizacji sanitarnej stopniowo w obszarze starego miasta oraz przy ul. Dąbrowskiego (200 mb), Morska (400 mb). Poza tym będzie modernizowana częściowo oczyszczalnia ścieków oraz zostaną uzbrojone w kanalizację sanitarną nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Na realizację tych celów zostaną poniesione w poszczególnych latach następujące nakłady inwestycyjne: rok 2009 - 1.142.000 zł; rok 2010 – 1.064.000 zł, rok 2011 – 1.095.000 zł.

Następnie radni zajęli się zmianami i aktualizacją budżetu miasta na rok 2009. Dokonano przeniesienia środków na sumę 35.350 zł, w tym 34 tys. na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dodatkowej grupy policjantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 131.325 zł, pochodząca z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto zwiększono dochody i wydatki w Miejskim Gimnazjum w związku z przeniesieniem Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań” do pomieszczeń szkolnych na ich adaptację. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami w wysokości 47.084.574 zł i wydatkami ogółem 57.696.7652 zł. W ramach wydatków aż 18.075.222 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje), co stanowi 31,3 % ogółu wydatków.

Dalej referat promocji i współpracy zagranicznej przedstawił informacje o przygotowaniu miasta Darłowa do sezonu letniego.  Kalendarz letnich imprez znajduje się na stronach internetowych miasta.   W maju na serwisie darlowo.pl wprowadzono Telewizję Darłowo. Zamieszczane tam filmy przedstawiają aktualne miejskie wydarzenia oraz informują o historii miasta i jego zabytkach. Nasze miasto jest systematycznie reklamowane na różnego rodzaju targach turystycznych oraz poprzez media. W 2009 r. wydano kolorowy folder w nakładzie 4000 egz., wizytówki reklamujące Darłówko i Darłowo w nakładzie 2000 egz. Na dniach ukaże się Gazeta Letnia przeznaczona dla turystów, zawierająca niemal komplet informacji o mieście.

W ramach współpracy z zagranicą kontynuowana jest wymiana wczasowo – turystyczna pomiędzy gmina Stary Hrozenkov w Czechach i miastem Darłowo.

W związku z wydzieleniem nowych działek pod zabudowę mieszkaniową wytyczono nową ulicę. Ponieważ znajduje się ona w sąsiedztwie ulic: Makowej, Fiołkowej i Chabrowej nadano jej nazwę Nagietkowa. Jak zwykle na sesji w Trybunie Obywatelskiej wypowiadali i się mieszkańcy Darłowa i przedstawiciele zarządów osiedli.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl