Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Budżet za pierwsze półrocze 2009

Skarbnik miasta Darłowo Agnieszka Bałbatun przedstawiła 16 września informację z przebiegu wykonania dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2009 r. Z przedstawionych dokumentów wynika, że prawidłowo kształtują się proporcje dochodów i wydatków w tym okresie.

Dochody:

Na rok 2009 zaplanowano, że miasto osiągnie dochody w wysokości 42 473 024 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie pierwszego półrocza powiększono planowane dochody do sumy 47 095 300 zł. W okresie do kończ czerwca br. do kasy miasta wpłynęło 20 107 573 zł, co stanowi 42,7 procenta dochodów rocznych. W tych sumach znajdują się m.in. dochody od osób prawnych i fizycznych w formie podatków i opłat na łączną kwotę – 7 454 939 zł, subwencja oświatowa i wyrównawcza z budżetu państwa w wysokości 4 808 740  zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarki mieszkaniowej na kwotę 2 532 094 zł, dotacje na pomoc społeczną na kwotę 2 376 858 zł i wpływy z dochodów różnych.

Wydatki:

Początkowo zaplanowano na 2009 rok, że miasto ogółem na wydatki przeznaczy 56 408 321 zł. Po przeprowadzonych zmianach budżetu w pierwszym półroczu powiększono całoroczne wydatki do 57 707 489 zł. Z tych kwot ponad 18 milionów przeznaczono na wydatki majątkowe, co stanowi 31,3 procenta ogółu wydatków. Do końca miesiąca czerwca zrealizowano wydatki w wysokości 19 402 851 zł. Różnice w wykonaniu wydatków budżetowych wynikają głównie z tego tytułu, że realizacja procesów inwestycyjnych w znacznym stopniu rozpoczyna się dopiero w II półroczu. Najwięcej z budżetu miasta wydano na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na te cele wydano w I półroczu 7 282 940 zł, co stanowi 37,5 procenta ogółu wydatków. Na pomoc społeczną wydano 3 361 510 zł, co stanowi 17,3 procenta wydatków. Na administrację publiczną, łącznie z Radą Miejską i wydatkami przeznaczonymi na zakup komputerów i oprogramowania wydano 2 578 500 zł. Na realizację inwestycji w I półroczu wydano 2 172 041 zł . Na gospodarkę mieszkaniową poszło 1 688 683 zł. Na kulturę fizyczną i sport wydano w I półroczu 850 622 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano z kasy miasta 459 589 zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 859 047 zł. Na ochronę zdrowia poszło 216 138 zł. Radni na XXXIV sesji RM przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 r.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl