Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Z obrad

Prosto z XXXV Sesji Rady Miejskiej

We wtorek 27 października 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie obyła się XXXV sesja Rady Miejskiej. Jak zwykle obrady rozpoczęły się sprawozdaniem burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami i trybuną obywatelską. Burmistrz poinformował radnych i biorących udział w sesji mieszkańców m.in. o rozstrzygnięciu czterech nieograniczonych przetargów na budowę deptaka i promenady w Darłówku oraz przebudowę rynku i budowę infrastruktury turystycznej na wyspie Łososiowej. W połowie października b.r. zakończyła się budowa czterech budynków socjalnych. W trakcie budowy jest ul. Słowackiego. Prace potrwają do połowy listopada b.r. Natomiast do końca listopada b.r. zostanie zrealizowana wspólna inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich i samorządu, jakim jest rondo na skrzyżowaniu ul. M.C. Skłodowskiej i Podzamcza. Ponadto burmistrz przekazał najnowsze informacje dotyczące wyboru władz w utworzonej niedawno Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej. Prezesem 10 osobowego zarządu wybrano Kazimierza Wojnicza. Dokonano także wyboru 24 osobowego Komitetu Stowarzyszenia oraz pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek skarbnika miasta Agnieszki Bałbatun radni rozpatrzyli propozycje zmian w tegorocznym budżecie miasta, które powodują m.in. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 135.421 zł, zwiększenie dochodów o sumę 134.953 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 512.381 zł. Przedstawione propozycje zatwierdzono podjęciem stosownej uchwały. Przeprowadzone zmiany w budżecie umożliwią m.in. wcześniej rozpocząć inwestycję przebudowy i modernizacji staromiejskiego rynku.

Dalej w związku z obwieszczeniem ministra finansów z 6 października b.r. radni dostosowali stawki podatku od środków transportowych, dotyczących samochodów ciężarowych o masie równiej lub wyższej od 12 ton do minimalnych stawek, które obowiązywać będą w Darłowie w roku przyszłym. Przy okazji Rada Miejska obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w roku 2010 do kwoty 27,88 zł za kwintal żyta. Obniżono też średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Darłowa na rok 2010 do kwoty 62,05 zł za 1 m3

Następnie Rada Miejska uchwaliła program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Dalej na wniosek burmistrza miasta radni przyjęli wieloletni program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z jego inwentaryzacją na terenie miasta Darłowo. Przyjęty przez Radę Ministrów program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest nakłada obowiązki w tej sprawie na wszystkie gminy w Polsce. W dalszym toku sesji na wniosek zastępcy burmistrza Elżbiety Karlińskiej obniżone zostały procentowe stawki pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 25 do 15 % ceny nieruchomości gruntowej, która jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Takie działanie powinno zwiększyć zainteresowanie dzierżawami na okres dłuższy niż trzy lata. W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego dojazdu do nieruchomości położonej przy ul. Miodowej zaszła konieczność dokonania zamiany fragmentów nieruchomości, którą można dokonać jedynie za zezwoleniem Rady Miejskiej. Radni wyrazili zgodę na taka zamianę. Szczegółowy protokół z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej znajduje się w biurze RM.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl