Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Projekt budżetu miasta na 2010 rok

To ma być rok rekordowych inwestycji - za 27 mln. zł i wyższego deficytu

Niedawno zakończono prace nad projektem budżetu Darłowa i przekazano go radnym do przeanalizowania i dyskusji na poszczególnych Komisjach Rady Miejskiej. Projekt budżetu przekazano również do Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Bardzo ambitny, prorozwojowy, przyszłościowy budżet miasta Darłowa na rok 2010 przedstawili burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz i skarbnik Agnieszka Bałbatun. Spodziewane dochody budżetu wyniosą około 42 miliony złotych i będą niższe od tegorocznych, ponieważ sytuacja gospodarcza na świecie jest jeszcze nie unormowana, a miasto nie podnosi podatków od kilku lat. Wzrosną natomiast dochody pozabudżetowe (czyli pieniądze pochodzące z różnych projektów unijnych).

Bieżące dochody miasta wyniosą 29, 9 mln zł, a dochody majątkowe mają wynosić- 12,1 mln zł. Według projektu budżetu wydatki  miasta w 2010 r. wyniosą  ponad 60 milionów zł . Z tych sum 27 mln samorząd przeznaczy na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje), co stanowi 44,8 procenta ogółu wydatków.

Projekt budżetu zawiera wiele nowych inwestycji i modernizacji. Katalog zadań inwestycyjnych na rok 2010 jest bogaty. Najkosztowniejszą inwestycją będzie przebudowa ulicy Słowiańskiej - 5,2 mln zł. Przebudowa serca miasta (rynku), kosztować będzie 3,5 mln zł. Budowa promenady przy Latarni Morskiej w Darłówku wschodnim pochłonie 3 mln zł. Budowa deptaku przy ul. Władysława IV w Darłówku Wschodnim będzie kosztować - 1,5 mln zł. Koszt budowy infrastruktury na Wyspie Łososiowej, wyniesie 1,2 mln zł. W roku przyszłym kosztem 1,2 mln zł zostanie rozpoczęta dalsza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Będzie to inwestycja dwuletnia i obejmie m.in. koszt remontu zabytkowego ratusza. Kosztem miliona zł zostanie rozpoczęta przebudowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku zachodnim, która obejmie kilka ulic w Darłówku Zachodnim takich jak Gdyńska, Chińska i Pucka. Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2011. W przyszłym roku kosztem 950 tys. zł rozpoczęta zostanie trzyletnia rozbudowa portu łącznie z poprawą dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich.

Na pięć przyszłorocznych inwestycji miasto otrzyma 50 procentowe dofinansowanie ze środków unijnych i państwowych. Dotyczy to promenady przy Latarni Morskiej, ul. Władysława IV oraz ul. Słowiańskiej w Darłówku a także przebudowy staromiejskiego rynku i budowy infrastruktury turystycznej na Wyspie Łososiowej. Dofinansowanie na ten cel wyniesie około 6,5 mln zł.

Ponadto w ramach budowy i przebudowy darłowskich ulic planuje się budowę ul. J. Matejki na osiedlu ?Zorza", budowę dwóch odcinków ul. Zielonej, a także przebudowę otoczenia zamku. Będą budowane też drogi tymczasowe, wraz z uzbrojeniem w media umożliwiające rozwój budownictwa jednorodzinnego. Taka ulicą stanie się ul. mjr Hubala. Z inwestycji sportowych planuje się budowę Euroboiska przy ul. Sportowej i budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. S. Dulewicza. Projekt budżetu obejmuje spore sumy na remonty chodników, budowę parkingu, czy zagospodarowanie podwórek, placów zabaw. Jednocześnie będą wykonywane dalsze dokumentacje projektowe pod budowę takich ulic jak np.: Sosnowa, Józefa Muchy oraz budowę hali sportowej. W roku 2010 miasto rozpocznie również przygotowanie dokumentacyjne pod budowę nowej ulicy Nadmorskiej równoległej do ul. Marynarskiej w Darłówku Zachodnim oraz pod II etap przebudowy portu w Darłowie

Projekt budżetu przewiduje również realizację wielu innych drobniejszych kwotowo zadań.

W projekcie budżetu ustalono deficyt w kwocie 18 mln zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

 

W roku przyszłym planuje się spłacenie kwoty 2,9 mln zł z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW. Na transport i łączność planuje wydać 17, 9 mln zł, na turystykę 3 mln zł. Na administrację publiczną zostanie wydane 4,3 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową pójdzie z kasy miasta 3,2 miliona zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4 miliony zł. W przyszłorocznym w budżecie utworzono rezerwę celową i ogólną na sumę 340 tys. zł przeznaczoną na zatrudnianie bezrobotnych, zarządzanie kryzysowe i zakup materiałów i usług remontowych dla placówek oświatowych oraz na sprawy nieprzewidziane. Sporo pieniędzy z przyszłorocznych wydatków, bo 13,8 milionów zł przeznaczono na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc i opiekę społeczną zostanie wydane 6.682.566 zł.. Instytucje kultury otrzymają do swej dyspozycji 900 tys. zł, a na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 3.751.849 zł. Na ochronę zdrowia przeznaczono 536 tys. zł. podobna kwotę bo 542 tys. zł  wydzielono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl