Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Darłowska Orkiestra Dęta

Prosto z grudniowej sesji Rady Miejskiej w Darłowie

We wtorek 22 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej. Na wstępie przedstawiono radnym projekcję multimedialną pokazującą sukces Darłowskiego Centrum Wolontariatu i Szkolnego Koła Wolontariatu w SP nr 3. W ogólnopolskim konkursie wolontariackim pod nazwą ?Otwarta Szkoła" ich zrealizowany projekt w obszarze edukacji obywatelskiej ?Wrażliwe serca" został finalistą konkursu zorganizowanego przez MEN. Idea wolontariatu wśród dzieci szkół podstawowych, którą pierwsze w Polsce zainicjowało Darłowo została nagrodzona i jest stawiana przez ministerstwo edukacji narodowej za wzorowy przykład działania wolontariatu wśród dzieci szkół podstawowych.

Następnie zabrał glos starosta powiatu sławieńskiego Andrzej Lewandowski. Przedstawił w skrócie budżet starostwa na rok 2010. Dochody powiatu sławieńskiego wyniosą 42.493.253 zł, a wydatki osiągną kwotę 53.950.385 zł. Deficyt w wysokości 11.457.1232 zł zostanie zrównoważony zaciągniętymi kredytami, które prawie w całości zostaną przeznaczone na inwestycje. Z tych sum na Darłowo przeznaczono m.in.: dla muzeum - 800 tys. zł; 100 tys. na utrzymanie dróg powiatowych; 300 tys. zł dla Zespołu Szkół Morskich z przeznaczeniem na boisko. Powiat planuje się, że do budowy boiska w ZSM 200 tys. zł dołoży Urząd Marszałkowski. Mieszkańcy powiatu, w tym darłowianie skorzystają również z dofinansowania szpitala powiatowego w kwocie 1,2 mln zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej. Do końca stycznia 2010 r. w wyremontowanych pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie zostanie uruchomiona filia starostwa powiatowego. Będzie tam wydział komunikacji, a nieco później wydziały budownictwa i geodezji. W końcowej części swej wypowiedzi starosta Andrzej Lewandowski złożył wszystkim mieszkańcom Darłowa życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Sporo radości i zaskoczenia wywołało pojawienie się w holu ratusza darłowskiej orkiestry dętej pod dyrekcją nauczyciela muzyki Zenona Lesnera. Muzyków grających kolędy wszyscy nagrodzili rzęsistymi brawami.

W ramach Trybuny Obywatelskiej prezes Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska Eugeniusz Adamów poinformował radnych i burmistrza, że zarząd województwa zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadał Klubowi Kolarskiemu Ziemia Darłowska - ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO! W imieniu Klubu wyróżnienie odebrał jego prezes Eugeniusz Adamów. Jak podkreślił dziękując za ?Gryfa", wyróżnienie to jest szczególnym uznaniem wieloletniej działalności i osiągnięć Klubu, a przede wszystkim jest podziękowaniem dla zawodniczek, trenerów i zarządu Klubu za ich sukcesy i ciężką pracę. Statuetkę wręczali Marszałek województwa Marek Hok oraz Stanisław Kopeć. Przy okazji wręczył burmistrzowi miasta Darłowo puchar za zajęcie czwartego miejsca w rywalizacji klubów sportowych w województwie zachodniopomorskim.

Właściwa sesja rozpoczęła się sprawozdaniem burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami, (szczegółowe sprawozdanie burmistrza znajdzie się wkrótce na stronie internetowej darłowskiego samorządu).

Na początku sesji na wniosek skarbnika i burmistrza radni rozpatrzyli wraz z autopoprawką propozycje zmian w tegorocznym budżecie miasta, które przewidywały m.in. zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 4,65 mln zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 4,74 mln zł oraz przeniesienie planowanych dochodów i wydatków. Jednocześnie wniesiono projekt uchwały o ustaleniu wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.   Obydwie uchwały podjęto jednomyślnie.

Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010. Wszystkie komisje Rady Miejskiej poparły projekt ambitnego budżetu. Zakłada on dochody w wysokości 44,5 mln zł i wydatki w kwocie ponad 60 mln zł. Jak podkreślił burmistrz prawie połowę ogółu wydatków (29,9 mln zł) przeznaczono na wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Szczegółowe zadania inwestycyjne będziemy przedstawiać w miarę rozstrzygania przetargów na ich realizację. Oprócz już wcześniej wymienianych w biuletynie miejskim ?Wiadomości", koszyk inwestycyjny uzupełniono o budowę parkingu przy ul. H. Wieniawskiego, budowę chodnika przy ul. Emilii Plater oraz przebudowę podwórka przy ul. Pocztowej. Przyszłoroczny budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości 15,5 mln zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów. Darłowscy radni przyjęli budżet na rok 2010. Proinwestycyjny budżet naszego miasta w porównaniu do innych sąsiednich miast podobnych wielkością do Darłowa wygląda jak bogaty wujaszek w stosunku do ubogiego krewnego.

Dalej w celu zapewnienia środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla darłowskich uczniów w styczniu 2010 r. przyjęto stosowny projekt uchwały. Następnie radni rozpatrzyli projekt miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Darłowa na rok 2010 i uchwałą przyjęli go do realizacji w roku przyszłym.

W kolejnej uchwale radni wyrazili zgodę na przejęcie od Powiatu Sławieńskiego darowizny oświetlenia drogowego przy ul. Lotników Morskich o wartości 433,7 tys. zł. Jak zwykle pod koniec roku dochodzi do odpłatnego przejmowania od Powiatu Sławieńskiego zadań z zakresu utrzymania i ochrony dróg powiatowych przez miasto. Tak i teraz radni upoważnili burmistrza do podpisania stosownej umowy.

Kolejne dwa projekty uchwał dotyczyły wyłączenia części ulic mjr. Hubala i 1-go Maja z pasa drogi w celu ich sprzedaży na polepszenie warunków nieruchomości. Dla uregulowania stanu prawnego pomiędzy gruntami miasta a gruntami Wspólnoty mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 16 A-F podjęto uchwały o zamianie niewielkich kawałków gruntu. W końcowej części sesji radni rozpatrzyli skargę złożoną na dyrektora MZBK, uznając ją za bezzasadną oraz zapoznali się z wynikami przeprowadzonych kontroli w Przedszkolu nr 1 i w Miejskim Gimnazjum.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl