Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8806102, w grudniu 4590, dziś 125; on-line: 124

Echo Darłowa

W skrócie o pomocy społecznej w Darłowie

Jednostka organizacyjna darłowskiego samorządu, jaką jest MOPS ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudnia 36 pracowników objął pomocą 700 darłowskich rodzin, liczących łącznie 1150 osób, informuje nas kierownik ośrodka Waldemar Wieczorek. Praca ośrodka pomocy polega w dużym stopniu na pracy socjalnej, która umożliwia przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny i podjęcie decyzji, jaki rodzaj pomocy i w jakiej wysokości należy udzielić. Oczywiście postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami o udzielaniu pomocy społecznej. W szczególności przyznawane i wypłacane są takie świadczenia jak n.p.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie.

W 2009 r. najczęstszymi powodami udzielania pomocy były: ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm i narkomania, ochrona macierzyństwa, bezdomność, przemoc w rodzinie, częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy socjalnej i inne. Niekiedy powody udzielania pomocy sumują się w danej rodzinie.

W minionym roku otrzymało dodatki mieszkaniowe 612 rodzin na łączną sumę ponad 458 tys. zł. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 158 zł. Programem dożywiania objęto 975 osób, w tym 400 dzieci.

W ubiegłym roku we współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach pracownicy MOPS-u rozdali 71.353 kg żywności takiego rodzaju jak: ryż, cukier, mąka, dżem, sery, kasze, makaron, mleko, masło, konserwy, płatki i inne. Skorzystało z tego 440 rodzin liczących 1200 osób. Poza tym w ramach dwóch akcji: Świątecznej i Podziel się posiłkiem przeprowadzonych wspólnie ze szkolnymi Klubami Wolontariuszy w darłowskich sklepach zebrano i rozdzielono dalsze dwie tony produktów żywnościowych oraz przygotowano paczki do 130 rodzin. Ponadto MOPS prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży oraz pośredniczymy w przekazywaniu używanego sprzętu AGD, mebli swoim podopiecznym.

W roku 2010 prawie na tym samym poziomie będzie udzielane wsparcie, ale w oparciu o aktualną sytuację materialną osób potrzebujących pomocy społecznej.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl