Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8806190, w grudniu 4652, dziś 187; on-line: 71

Echo Darłowa

Obradowała Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych

Z udziałem zastępcy burmistrza miasta Darłowo Elżbiety Karlińskiej obradowała 10 marca w ratuszu Miejsko - Gminna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członkowie rady w liczbie 9 są reprezentantami środowisk kombatantów oraz osób represjonowanych. Obrady prowadził przewodniczący MGRKiOR - Janusz Kasperek. Do zakresu działania Rady przypomniał jej szef należy inicjowanie, opiniowanie i współdziałanie z administracją samorządu miasta i gminy oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w zakresie:

  • Uregulowań prawnych dotyczących kombatantów i osób represjonowanych oraz ich rodzin.
  • Kultywowanie tradycji walk i męczeństwa narodu polskiego, pamięci oofiarach ze strony okupantów, jak i osób prześladowanych za działalność niepodległościową.
  • Opieki zdrowotnej oraz kierunków i form pomocy materialnej i socjalnej, oraz opieki społecznej, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz ich rodzin.
  • Koordynacji współpracy z młodzieżą szkolną i harcerstwem w odniesieniu do kształtowania w niej postaw patriotycznych, kultywowania tradycji walki o niepodległość i suwerenność narodu polskiego, mając na względzie między innymi opiekę nad miejscami pamięci i męczeństwa, współdziałanie w lokalnych obchodach rocznicowych, państwowych i kombatanckich.
  • Koordynacji współdziałania organizacji kombatanckich i osób represjonowanych poprzez wspólne organizowanie z organami samorządowymi uroczystości o charakterze patriotycznym i obchodów rocznicowych oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa narodu polskiego.
  • Współdziałania z mediami w celu popularyzacji tematyki kombatanckiej.

W składzie rady znajdują się następujący przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych: Janusz Kasperek - przewodniczący - Związek Sybiraków; Kazimierz Kuligowski - wiceprzewodniczący - Związek Kombatantów RP i BWP; Damazy Grzeszczak - sekretarz - Bataliony Robocze "Gułag" i członkowie: Bolesław Głodowski środowisko Żołnierzy AK; Eugeniusz Wójcik - Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej; Marian Wysocki - Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych; Czesław Woźniak - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP; Marianna Bilko - Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę; Danuta Puczyńska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady w roku 2009.  Wszystkie zadania postawione przed radą w roku ubiegły zostały pomyślnie zrealizowane. Janusz Kasperek podkreślił w sprawozdaniu bardzo dobrą współpracę z samorządem miasta Darłowa i podziękował Dorocie Kuriata - pełnomocnikowi burmistrza d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działająca już od 10 lat Miejsko - Gminna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Darłowie w roku ubiegłym współpracowała z samorządem, garnizonem MW i harcerstwem w organizacji i obchodach świąt państwowych, oraz ważnych rocznic kombatanckich i osób represjonowanych. W dalszej części obrad określono ważniejsze zadania na rok 2010 oraz postanowiono uaktualnić skład Rady.

 

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl