Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8806121, w grudniu 4590, dziś 125; on-line: 143

Echo Darłowa

Rynek miejski

Darłowo inwestuje w rynek, wyspę i ul. Hotelową

Oprócz trzech niedawno rozpoczętych proturystycznych inwestycji w Darłówku również w centrum Darłowa ruszyły kolejne trzy inwestycje: przebudowa staromiejskiego rynku, zagospodarowanie Wyspy Łososiowej i przebudowa ul. Hotelowej

Rozpoczęcie rewaloryzacji rynku

O tym, że nawierzchnia z trylinki nie pasowała do staromiejskiego rynku każdy wie. Dlatego darłowski samorząd podjął się trudnego zadania przywrócenia zabytkowego charakteru centralnego placu miasta. Średniowieczny układ urbanistyczny Starówki z początku XIV w., oparty na planie szachownicowym znajduje się w rejestrze zabytków. Dlatego zarówno koncepcja jak i dokumentacja projektowa przebudowy Placu Kościuszki była uzgadniana z konserwatorem zabytków. Przebudowa obejmuje staromiejski plac łącznie z odcinkiem ul. Powstańców Warszawskich do niego przyległym oraz trzech pozostałych odcinków ulic go okalających o łącznej powierzchni 5.254 m2. Przy okazji poszczególne firmy jak MPGK i Zakład Gazowniczy modernizują swą podziemną infrastrukturę wodno - kanalizacyjną i gazową.

 

Przebudowa obejmie: nawierzchnię rynku, chodniki, jezdnie ulic w obrębie rynku, kanalizację deszczową, oświetlenie i małą architekturę. Nawierzchnia rynku zostanie wykonana z płyt kamiennych o wymiarach 50x50x7 cm przedzielanych obrobioną kostką granitową. Na nawierzchni rynku zostanie wyznaczony na poziomie fundamentów obrys dawnego średniowiecznego ratusza. Chodniki zostaną wykonane z płyt kamiennych granitowych oraz z kostki granitowej. Na ulicach będzie położony brukowiec granitowy. W ramach małej architektury zostanie zamontowanych 20 ławek, 3 stojaki rowerowe oraz 16 koszy na śmieci. Przebudowane zostanie także bezpośrednie betonowe otoczenie Kościoła Mariackiego o powierzchni 840 m2. Przebudową rynku zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych ?Krężel" Spółka z o.o. z Kobylnicy, która wygrała nieograniczony przetarg.

Inwestycja zostanie wykonana kosztem 3.235.324 zł i będzie dofinansowana kwotą 1,6 miliona zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Realizację tej proturystycznej inwestycji planuje się zakończyć do 30 czerwca 2010 r.

 

Zagospodarowanie Wyspy Łosiowej

Budową infrastruktury turystycznej na wyspie Łososiowej o powierzchni blisko 2 ha położonej pomiędzy Wieprzą a Kanałem Młyńskim zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjne ?Selfa" z Koszalina, które wygrało przetarg nieograniczony. Realizowany projekt o wartości 914.414 zł jest dofinansowany w połowie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Opracowana dokumentacja przewiduje zagospodarowanie wyspy docelowo na park, w którym będzie można wypoczywać i spędzać wolny czas. Przy brzegu Wieprzy zostanie zbudowana przystań kajakowa z toaletą i miejscem do biwakowania. Brzeg rzeki w tych miejscach zostanie zabezpieczony płotkiem faszynowym.

Wyspa zostanie połączona z ulicą Kanałową drewnianym mostkiem przerzuconym na Kanałem Młyńskim. W ramach projektu nastąpi wzbogacenie szaty roślinnej poprzez nasadzenie 90 drzew iglastych i liściastych  w kilkunastu gatunkach, około 160 krzewów liściastych i iglastych. Ciągi pieszo - jezdne i ścieżki spacerowe wraz z parkowymi lampami oświetleniowymi oplotą całą wyspę. Przybędzie 30 ławek i 15 koszy na śmieci. Ponadto zostanie wykonany placyk zabaw dla dzieci, altanka parkowa, pergole i inne drewniane konstrukcje dla pnących roślin. Realizację inwestycji planuje się zakończyć do 30 czerwca 2010 r.

Przebudowa i modernizacja ul. Hotelowej

Śnieżna zima uniemożliwiła kontynuowanie prac przy remoncie i modernizacji ulicy Hotelowej. Wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wymieniło na niej kanalizację sanitarną i wodociąg kosztem 47 tys. zł. Niedawno Zakład Gazowniczy dokonał wymiany przewodów gazowniczych. Teraz po zakończeniu tych prac nastąpi położenie nowej nawierzchni z kostki kamiennej. Również z kostki kamiennej, lecz o mniejszych rozmiarach w czarnym kolorze zostaną wykonane rynsztoki. Natomiast nawierzchnię chodników planuje się wykonać ze starobruku. Nowa nawierzchnia ulicy Hotelowej będzie kosztować miasto 90 tys. zł. Jak zapewnia wykonawca remont i modernizacja ulicy Hotelowej zostaną zakończone do końca kwietnia b.r.

 

Ogółem te trzy inwestycje będą kosztować ponad 4,2 mln zł.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2010

Wyspa Łososiowa

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl