Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8768376, w listopadzie 39248, dziś 559; on-line: 80

Echo Darłowa

Finanse miasta Darłowa w 2009 r.

Burmistrz i skarbnik miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz i Agnieszka Bałbatun wysłali do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009.

Jednocześnie takie same sprawozdanie otrzymali radni. Kolejno w kilku informacjach zapoznamy Czytelników z ważniejszymi dochodami, wydatkami oraz zrealizowanymi inwestycjami w roku 2009.

Dochody miasta.

Według zapisów ustawy na dochody jednostek samorządu terytorialnego, składają się trzy podstawowe elementy: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje z budżetu państwa. Dochodami wyżej wymienionych jednostek są także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowano, że dochody budżetowe miasta Darłowa w 2009 będą wynosić 40.495.171 zł.  Zrealizowano je w wysokości 40.149.441 zł, co stanowi 99,15%. W tych sumach 33.621723 zł to dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych, a 6.527.718 zł to dochody majątkowe.

W roku ubiegłym dział gospodarki mieszkaniowej przyniósł miastu dochody majątkowe na sumę 5.203.383 zł.  W tej kwocie jest też dotacja 459.040 zł z funduszu celowego na budowę budynków socjalnych. W 2009 r. sprzedano: 31 nieruchomości niezabudowanych, 2 nieruchomości zabudowane, 18 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, 10 działek na polepszenie warunków użytkowania, 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Największa kwota dochodów - 15.857.109 zł pochodzi z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dział oświaty i wychowania w roku ubiegłym przyniósł dochody w wysokości 1.970.652 zł. W tej sumie jest kwota 1.007.917 zł pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego związanego z realizacją termomodernizacji szkół i przedszkoli.

W dziale pomoc społeczna do kasy miasta wpłynęła w roku ubiegłym suma 4.423.801 zł. Prawie w całości pochodzi ona z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację: świadczeń rodzinnych, wypłatę zasiłków, kosztów dożywiania itp.

W dziale kultura fizyczna i sport dochody wyniosły 455.555 zł. W tych kwotach znajduje się 300 tys.  dotacja na budowę boisk sportowych.

Z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2009 miasta uzyskało dochód w wysokości 527.468 zł.

 

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl