Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8789552, w grudniu 2, dziś 1; on-line: 82

Echo Darłowa

Inwestycje zrealizowane w Darłowie w roku 2009

W roku ubiegłym na inwestycje z budżetu miasta Darłowo wydano 8.607.786 zł. Wydatki majątkowe w budżecie miasta za rok 2009 wyniosły 15,6 % ogółu wydatków budżetowych.

Pełny wykaz zrealizowanych w roku ubiegłym inwestycji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Darłowo za rok 2009 złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedłożonym radnym. Nie wszyscy pamiętają, co zrobiono ze środków budżetowych, zatem pozwolę sobie przypomnieć ważniejsze zrealizowane inwestycje i ich koszt.

 

 • Na przebudowę ulic: Lotników Morskich, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza i Długiej oraz Juliusza Słowackiego wydano ogółem 3.183.932 zł
 • Na wykonanie dokumentacji technicznych oraz przygotowanie inwestycyjne przebudowy następujących ulic i placów: Stanisława Dulewicza, mjr Hubala, Flisackiej, Hieronima Fiodorowa, osiedla ?Zorza", gen Stanisława Maczka, nowoprojektowanego dojścia do boiska ?Orlika" koło LO oraz przebudowy pl. T. Kościuszki, wydano łącznie 423.033 zł
 • Na opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka zachodniego i budowę ciągu komunikacyjnego oraz przyłącza wydano 126.608 zł
 • Przebudowę skrzyżowania ulic Skłodowskiej - Curie i Podzamcze dofinansowano kwotą 130.000 zł
 • Budowa ulic tymczasowych oraz zakup gruntów kosztowały miasto 239.321 zł
 • Budowa lokali socjalnych pochłonęła 1.522.039 zł
 • Na budowę boisk, w tym (Blisko boisko) poszło z budżetu 330.945 zł
 • Przygotowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentacja techniczna na remont ratusza kosztowały 113.220 zł
 • Na zakupy sprzętu dla placów zabaw wydano 133.950 zł
 • Zakup kserokopiarki, sprzętu komputerowego i wdrożenie zasad społeczeństwa informacyjnego kosztowały miasto 121.484 zł
 • Na modernizację placówek oświatowych i zakup monitoringu poszło z kasy miasta 47.779 zł
 • Zakup urządzeń do monitoringu środowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego wraz ze stacją meteorologiczną kosztował 30.572 zł,
 • Dofinansowano zakup skokochronu dla Straży Pożarnej kwotą - 29.960 zł
 • Dofinansowano zakup sprzętu dla szpitala powiatowego sumą - 49.948 zł
 • Na modernizację kina i zakup instrumentów muzycznych wydano 81.675 zł
 • Na przygotowanie rewitalizacji parku gminnego wydano - 15.000 zł

 

Warto wiedzieć, że w roku 2009 darłowski samorząd pozyskał 3.331.591 zł ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Norweskiego oraz z funduszy państwowych i wojewódzkich. Były to środki przeznaczone  nie tylko na inwestycje ale także na programy z projektu Kapitał Ludzki, na  stypendia oraz na programy oświatowe jak n.p. Comenius.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl