Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Personalne nominacje z nowym rokiem szkolnym

Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo podpisał dwie nominacje dyrektorskie dotychczasowym dyrektorkom: Bożenie Tatuśko z Zespołu Szkół im. Lotników Morskich i Barbarze Zalewskiej z Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej. Obie panie będą pełnić funkcję dyrektorek do 2015 roku.

Od nowego roku szkolnego 2010 /2011 obowiązki dyrektorki Zespołu Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie obejmie na pięć lat do 31 sierpnia 2015 roku mgr Bożena Tatuśko.   Od roku 2005 Bożena Tatuśko była zastępca dyrektora szkoły, a przez ostatni rok pełniła obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Darłówku. Bożena Tatuśko jest nauczycielem dyplomowanym o specjalności nauczanie zintegrowane. Posiada kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową i wywiązuje się z nich rzetelnie. Aktywnie współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami. Szczególnie angażuje swoich uczniów do uprawiania sportów i udziału w konkursach pozaszkolnych. Jest współautorką programu autorskiego pod nazwą ?Praca z uczniem zdolnym". Z pasją i zaangażowaniem realizuje zadania edukacji uczniów.

 

Od września 2010 do 31 sierpnia 2015 dyrektorką Przedszkola nr 2 im Janiny Porazińskiej będzie mgr Barbara Zalewska. Przedszkole nr 2 funkcjonuje w dwóch budynkach i obejmuje 9 oddziałów, w tym jeden integracyjny. Barbara Zalewska jest nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem wychowania przedszkolnego z dużym dorobkiem metodycznym i wieloma osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zajęcia edukacyjne prowadzi aktywnymi formami, stosując nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne, mając na uwadze umiejętności dziecka, jego aktywność i potrzeby rozwojowe. Jako dyrektorka kieruje Przedszkolem i wzorowo. Bardzo dobrze współpracuje z Radą Pedagogiczną. Szczególnie dużo czasu poświęca przestrzeganiu praw dziecka i wszechstronnemu rozwojowi dzieci. W Przedszkolu im J. Porazińskiej realizuje się 10 indywidualnych programów opracowanych przez zaangażowaną kadrę nauczycielską zatrudnioną w tej placówce oświatowej. Przedszkole nr 2 kierowane przez Barbarę Zalewska otrzymało w 2004 roku zaszczytny tytuł" ?Zachodniopomorska Placówka Jakości". Dzięki zdolnościom menedżerskim baza placówki jest systematycznie wzbogacana i uzupełniana. Dotychczasową pracę na stanowisku dyrektorki i pedagoga zachodniopomorskie kuratorium ocenia wzorowo.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl