Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Nowy rok szkolny w darłowskich samorządowych przedszkolach

Informacja o przygotowaniu Przedszkoli do roku szkolnego 2010/2011  będzie omawiana na najbliższej sesji Rady Miejskiej

W nowym roku szkolnym 2010/11 do Przedszkola nr 1 przy ul. Morskiej zapisało się 75 dzieci, które będą uczęszczać do trzech oddziałów. Struktura wiekowa dzieci jest następująca:  6 lat-17; 5 lat - 26; 4 lata - 21; i 3 lata - 11. Dzieci będzie uczyć i wychowywać kadra 7 nauczycieli i pedagogów, mających pełne kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wiele osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ponadto w przedszkolu jest zatrudniona grupa 10 pracowników administracji i obsługi. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w oparciu o program MAC Edukacja "Nasze przedszkole" - Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba - Żabińskiej, który został wyróżniony przez ministerstwo edukacji narodowej. Dzieci z zaburzeniami mowy będą objęte

na miejscu opieką logopedyczną. Oprócz zajęć programowych odbywać się będą raz w tygodniu zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego i rytmiki.

W okresie wakacji rodzice pomalowali sale dydaktyczne, pomieszczenia kuchenne oraz poddasze. W ramach prac remontowych odnowiono parkiet w jednym oddziale, zamontowano szafki na leżaki wykonane przez rodziców, wymieniono płytki chodnikowe w przedszkolnym ogrodzie oraz piasek w piaskownicach mówi nam dyrektorka Przedszkola Iwona Jaźwińska, która przy okazji gorąco dziękuje rodzicom za wszelkie prace na rzecz dzieci i przedszkola.  Potrzebne są jednak dalsze prace remontowo - budowlane jak n.p.: modernizacja drewnianych schodów, naprawa podłóg, wymiana mebli w szatni dziecięcej i szaf na leżaki, zakup materiału na zabezpieczenie grzejników, wymiana zlewozmywaka kuchennego, wymiana ogrodzenia oraz ułożenie kostki betonowej w przedszkolnym ogrodzie. Na utrzymanie Przedszkola nr 1 darłowski samorząd przeznacza 683.706 zł, a rodzice dodają 171.340 zł.

 

Do Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej od 1 września 2010 r. uczęszczać będzie 212 dzieci, w tym 112 na 5 godzin. Zajęcia odbywać się będą w 9 oddziałach, w tym jeden integracyjny. Zajęcia z dziećmi będzie prowadzić kadra 17 doświadczonych pedagogów, w tym katechetka i logopeda na część etatu. Zadania związane z administracją i obsługą będzie wykonywać 16 osób, w tym dwie na pół etatu.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowane będą dwa podstawowe programy: ?Razem w przedszkolu" - program wychowania przedszkolnego Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej oraz ?Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba - Żabińskiej. Nauczyciele ponadto będą realizować pięć autorskich programów rozszerzających treści podstawy programowej.

Oprócz zajęć programowych w przedszkolu odbywać się będą zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski i zajęcia taneczne.

Dzieci będą brały także udział w Pasowaniu na Przedszkolaka, dwóch konkursach plastycznych p.t. "Bohaterowie utworów J. Porazińskiej" i "Żyj z przyrodą w zgodzie", a także w przygotowaniu Wigilii, Jasełek i uczestniczyć w balach karnawałowych oraz okolicznościowych festynach.

Decyzją Sanepidu w Przedszkolu nr 2 należy przeprowadzić następujące prace: wymiana punktów świetlnych w sali do gimnastyki, wykonanie pomiarów natężenia światła we wszystkich salach dydaktycznych, przeprowadzenie remontów pomieszczeń kuchennych i zakup wyposażenia, remont łazienki w oddziale integracyjnym oraz w grupie czterolatków, remont korytarzy, położenie polbruku na podwórzu i ciągach pieszych, remont łazienki dla personelu oraz wymiana dalszej części ogrodzenia.

Planuje się, że utrzymanie Przedszkola nr 2 w nowym roku szkolnym będzie kosztować 1.543.916 zł mówi dyrektora Przedszkola nr 2 - Barbara Zalewska.

 

Do Przedszkola nr 3 im. "Jacka i Agatki" w nowym roku szkolnym uczęszczać będzie 83 dzieci. Będą one miały zajęcia w dwóch oddziałach żłobkowych i dwóch przedszkolnych. W Przedszkolu zatrudnionych jest sześciu nauczycieli, w tym dwoje: katechetka i logopeda na część etatu. Większa część kadry wychowawczej i pedagogicznej posiada status nauczycieli dyplomowanych. W oddziałach żłobkowych zatrudnione są trzy pielęgniarki, w tym jedna przebywająca na urlopie macierzyńskim oraz dwie opiekunki dziecięce. W administracji oraz na stanowiskach pomocniczych zatrudnionych jest 10 osób w tym trzy na ? etatu. Oprócz zadań programowych Przedszkole ?Jacek i Agatka" będzie organizować zajęcia nieobowiązkowe takie jak rytmika i język angielski opłacane przez rodziców oraz nieodpłatne zajęcia logopedyczne w wymiarze 2 godz. tygodniowo mówi Henryka Witkowska - dyrektorka Przedszkola nr 3. W ramach własnych prac remontowych w minionym roku szkolnym przeprowadzono takie prace konserwacyjne jak n.p.: malowanie zaplecza kuchennego i łazienek oddziałów przedszkolnych, naprawiono schody oraz uzupełniono ubytki tynków i naprawiono czapy kominowe oraz częściowo zabezpieczono pokrycie dachowe. Konieczne jest przeprowadzenie remontu dachu na budynku gospodarczym, remont tarasu głównego i pomieszczeń położonych pod tarasem oraz remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Należy też wymienić nawierzchnię na placu zabaw dla dzieci, zmienić nawierzchnię ścieżek komunikacyjnych oraz wymienić ogrodzenie. Ponadto musi dojść do wymiany oświetlenia tak, aby spełniało ono obowiązujące normy.

Na utrzymanie Przedszkola nr 3 darłowski samorząd przeznacza kwotę 914.092 zł. Natomiast środki własne pochodzące od rodziców wynoszą 202.7421 zł.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl