Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Z obrad ostatniej przed wyborami sesji Rady Miejskiej w Darłowie

W środę 10 listopada obradowała ostatnia przed wyborami sesja rady Miejskiej w Darłowie.

Przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miejskiej jej przewodniczący Zbigniew Grosz udzielił głosu Franciszkowi Kupraczowi - wójtowi gminy Darłowo. Wójt podziękował burmistrzowi i radnym za dobrą i efektywną współpracę w minionej kadencji. Skutkowało to m.in.: utworzeniem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, która pozyskała już 38,5 mln zł na rozwój naszego regionu.

Na wstępie obrad dokonano zmiany w budżecie miasta na rok 2010, która polegała na przeniesieniu planowanych wydatków na sumę 330.275 zł oraz na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 37.610 zł. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami w wysokości 51.465.235 zł i wydatkami na realizację zadań w kwocie 61.146.308 zł. W ramach wydatków aż 24.578.593 zł stanowią wydatki majątkowe (czytaj inwestycje).

Dalej rozpatrzono i przyjęto ?Program współpracy miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi" na rok 2011. Na rok przyszły zwiększono o pięć liczbę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.. Ponadto dokonano zmiany w programie usuwania azbestu poprzez ujęcie w tym programie Ośrodka Wypoczynkowego ?Słowianka", który na ten cel otrzyma środki z WFOŚ i GW w Szczecinie. W końcowej części obrad po rozpatrzeniu skargi na burmistrza radni odrzucili ja uznając za bezzasadną. Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie, a tylko przy jednej z nich jeden radny się wstrzymał.

W podsumowaniu działalności Rady Miejskiej Arkadiusz Klimowicz podkreślił, że zakończona kadencja darłowskiej Rady Miejskiej była bardzo pracowita. Świadczą o niej m.in. ilości posiedzeń i liczba podjętych uchwał. W tym okresie odbyło się 53 sesje rady, na których podjęto 446 uchwał. Poszczególne komisje rady zbierały się następującą liczbę razy:

Komisja Rewizyjna - 41; Komisja Gospodarczo - Budżetowa - 46; Komisja Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej - 60; Komisja Spraw Społecznych - 43 oraz Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki - 39. Ogółem wszystkie komisje rady wydały 653 opinie i wnioski. Podziękowania radnym za efektywną prace  złożył  Zbigniew Grosz - przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl