Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Robocza sesja darłowskiej Rady Miejskiej

W poniedziałek 31 stycznia o godz. 10 w darłowskim ratuszu rozpocznie piąta w tej kadencji, a pierwsza robocza w tym roku zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Obrady rozpoczną się sprawozdaniem Arkadiusza Klimowicza ? burmistrza miasta Darłowo z podejmowanych działań pomiędzy sesjami oraz Trybuną Obywatelską.

Przedmiotem obrad będą przede wszystkim zmiany w tegorocznym budżecie miasta, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dalej radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadania odpłatnego utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze miasta Darłowo. Następnie Rada zajmie się zaopiniowaniem propozycji zamiany nieruchomości pomiędzy miastem, a osobą prywatną. Miastu potrzebny jest ten niewielki kawałek gruntu pod drogę publiczną.

Kolejny projekt uchwały dotyczy trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, który będzie się zajmował sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Taki obowiązek nakłada na samorządy znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na wniosek Zbigniewa Grosza ? przewodniczącego Rady Miejskiej dojdzie do odwołania obecnego delegata miasta Darłowo do Związku Miast i Gmin Morskich oraz powołania nowego przedstawiciela miasta Darłowo w tym stowarzyszeniu.

W końcowej części sesji radni zajmą się uchwaleniem zmian w statutach osiedli oraz zarządzą terminy wyborów do poszczególnych zarządów osiedli. Ponadto zostanie uchwalony ramowy harmonogram pracy RM na rok 2011 oraz plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 1/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl