Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z sesji RM w Darłowie

Jednym z punktów obrad darłowskiej Rady Miejskiej na 7 sesji było wprowadzenie zmian w taryfach za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków.

Na wniosek Andrzeja Głębockiego - dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej najpierw komisje Rady, a następnie cała Rada rozpatrzyli projekt wprowadzenia zmiany w taryfie za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie do taryfy zaopatrzenia w wodę z dniem 1 maja br. opłaty abonamentowej obejmującej odczyty z wodomierzy i dokonywanie rozliczeń odczytów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Wniosek MPGK Spółka z o.O. W Darłowie został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a następnie zbadany i zweryfikowany. Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowane zmiany. W taryfie nr 9 w grupach 2; 3 i 4 zmianie ulegnie cena za zrzut ścieków, jeżeli zostaną przekroczone są normy dotyczące zanieczyszczeń, a głównie zawartości fosforu. Nadmiar fosforu powoduje konieczność dłuższego napowietrzania ścieków przez dmuchawy oraz dodawanie w zwiększonej ilości środków PIX. (PIX jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. PIX wiąże siarczki, eliminując przez to nieprzyjemny zapach jak również ryzyko korozji). Rozliczenia za odprowadzane ścieki będą dokonywane miesięcznie w oparciu parametry zrzucanych ścieków i ich ilość. Nowym elementem wprowadzonym do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest opłata abonamentowa obejmująca koszty odczytów wodomierzy i ich rozliczeń we wspólnotach mieszkaniowych. Stawka opłaty abonamentowej z 1 lokal w budynku wielolokalowym posiadającym wodomierz główny rozliczanych według wodomierzy lokalowych tak samo jak stawka opłaty za jeden licznik dla gospodarstw rozliczanych indywidualnie wyniesie 2 zł miesięcznie.  Zmiany te wchodzące z dniem 1 maja 2011 pozwolą pokryć koszty oraz umożliwią dalsze realizowanie Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych. W roku 2011 MPGK planuje zainwestować w budowę nowych sieci i urządzeń oraz w modernizację starych sumę 1.095.000 zł.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl