Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Z obrad siódmej sesji Rady Miejskiej

W trakcie obrad RM w Darłowie na wniosek Arkadiusza Klimowicza - burmistrza miasta Darłowo radni podjęli uchwałę o dofinansowaniu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego prospektu organowego w kościele Mariackim kwotą 36 tys. zł. Mniejszą kwotą, bo w wysokości 25 tys. zł postanowiono wesprzeć Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej ?Termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Darłowie". Obydwie uchwały podjęto przy sprzeciwie jednej radnej.

Następnie podjęto uchwałę określającą szczegółowo jak mają wyglądać wzory formularzy dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dalej Rada wyraziła zgodę na podwyższenie o 3 procent wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podwyżka uwzględniła wzrost kosztów paliwa i wzrost cen. Po zmianie członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu 123 zł brutto, za czynności kontrole (minimum cztery kontrole w ciągu jednego spotkania) 68 zł brutto, za prowadzenie dokumentacji komisji 340 zł brutto oraz za kierowanie pracami komisji 170 zł brutto.

Następnie wprowadzono zmiany w uchwałach dotyczących zamiarów likwidacji Przedszkoli nr 1 i nr 3. Nowa treść uchwały mówi, że w przypadku likwidacji tych przedszkoli dzieci 5 i 6 letnie ze zlikwidowanych przedszkoli będą mogły uczestniczyć w zajęciach w Przedszkolu nr 2 im. J. Porazińskiej.

W kolejnym punkcie obrad Rada wyznaczyła delegatów do reprezentowania Miasta Darłowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W okresie nowej czteroletniej kadencji stowarzyszenia Darłowo będzie reprezentować Krystyna Sokolińska i Arkadiusz Klimowicz.

Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na zamianę niezabudowanych nieruchomości pomiędzy miastem i Polskim Związkiem Działkowców oraz pomiędzy miastem i osobą fizyczną.  Niewielkie działki są potrzebne miastu na ciąg pieszo-jezdny i wyrównanie granic.

Niedawno doszło do podziału jednej nieruchomości na działki budowlane i stąd na wniosek mieszkańców radni nadali nowo wytyczonej gruntowej ulicy nazwę Turystyczna.

Poza tym dokonano zmian terminów w uchwale dotyczącej wyborów do zarządów osiedli.

Na wniosek burmistrza miasta Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie dwóch nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na przedszkola niepubliczne na okres 15 lat.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl