Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Darłowo: sesja Rady Miejskiej z likwidacją niektórych placówek oświatowych

W poniedziałek 11 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie odbyła się ósma sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazł się pakiet projektów uchwał w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie oraz likwidacji SP nr 4 , MG nr 2 oraz Przedszkoli nr 1 i Nr 3 im. "Jacka i Agatki".

Przypomnę, dlaczego likwidowane są niektóre placówki oświatowe w Darłowie. Po pierwsze drastycznie spadła liczba uczniów w obwodzie szkolnym w Darłówku z powodu spadku urodzin i niżu demograficznego. Po drugie wzrosły koszty utrzymania Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Lotników Morskich. Po trzecie zaszła konieczność optymalizacji sieci szkół i przedszkoli w Darłowie na skutek trudnej sytuacji finansowej miasta. W przyszłorocznym budżecie musi się znaleźć blisko 5 milionów złotych oszczędności w wydatkach bieżących. Zaciskanie pasa ma dotknąć wielu dziedzin życia, ale między innymi administracji i oświaty. Obecnie do SP nr 4 uczęszcza 122 uczniów, w większości dojeżdżających spoza obwodu. Natomiast w Miejskim Gimnazjum nr 2 kształci się 78 uczniów, w większości dojeżdżających spoza obwodu. Po wizytacji darłowskich placówek oświatowych Artur Gałęski - Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydał pozytywne opinie dotyczące likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiego Gimnazjum nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkół. Odmienną opinię wyraziły Związki Zawodowe OPZZ. Uczniowie ze zlikwidowanych szkół mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w SP nr 3 i w Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie.

Na 14 radnych Rady Miejskiej biorących udział w sesji tylko jedna radna Bożena Magier głosowała przeciwko podjęciu uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół im. Lotników Morskich z dniem 31 sierpnia 2011 r. oraz o likwidacji: SP nr 4 i Miejskiego Gimnazjum nr 2 w tym samym terminie. Majątek zlikwidowanych jednostek oświatowych pozostaje własnością darłowskiego samorządu.

Jednocześnie wiadomo, że w Darłowie powstało Koło Terenowe nr 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które dąży do utworzenia społecznego zespołu szkół w Darłówku na bazie zlikwidowanych jednostek oświatowych. Prezesem tego stowarzyszenia został Grzegorz Czerpak. STO ogłosiło konkurs na dyrektora i nauczycieli niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum w Darłowie.

Podobnie jak ze szkołami ma się sprawa likwidacji Przedszkola Nr 1 i Przedszkola nr 3 im. ?Jacka i Agatki". Z tych samych powodów po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje Rady Miejskiej projektów uchwał oraz wysłuchaniu uzasadnienia, a także takich samych opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Związków Zawodowych OPZZ Rada Miejska w Darłowie podjęła uchwały o likwidacji Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 3 im. Jacka i Agatki w Darłowie z dniem 31 sierpnia 2011 r. Dzieci 5 i 6 - letnie ze zlikwidowanych Przedszkoli będą mogły uczestniczyć w zajęciach w Przedszkolu nr 2 im. Janiny Porazińskiej.

Pracownicy i rodzice dzieci uczęszczających do tych przedszkoli czynią również intensywne starania o utworzenie w miejsce likwidowanych przedszkoli samorządowych, przedszkoli niepublicznych. Obecnie w Darłowie istnieje 3 przedszkola samorządowe i 3 niepubliczne.

W końcowej części obrad podjęto jednomyślnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat kołu terenowemu nr 238 Społecznego Towarzystwu Oświatowego, nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym w celu prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum.

 

W imieniu nieobecnego na sesji RM Arkadiusza Klimowicza - burmistrza miasta Darłowo radnym złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie między sesjami sekretarz UM - Henryk Grzybak. Treść przedstawionego sprawozdania w całości zostanie zamieszczona na stronach internetowych miasta Darłowa. W Trybunie Obywatelskiej zabrała głos Helena Januszewicz, która postulowała m.in. wprowadzenie w Darłowie punktu skupu opakowań z tworzyw sztucznych. Takie rozwiązanie zdaniem mieszkanki Darłowa przyczyniłoby się do poprawy stanu środowiska. Obradom RM przysłuchiwali się przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl