Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

W Darłowie rozpoczęto przyjmowanie wniosków na dofinansowanie

Darłowskie Centrum Wolontariatu 15 kwietnia ogłosiło w ramach Programu Działaj Lokalnie, II konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu sławieńskiego.

Działaj Lokalnie VII" to Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Darłowskim Centrum Wolontariatu, samorządami lokalnymi oraz współfinansowany ze środków lokalnych darczyńców - firm zaangażowanych społecznie. Program ?Działaj Lokalnie" wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Wnioski można składać do 25 maja 2011 r. drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nieprzekraczających 6.000 zł na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • będą realizowane między 1 lipca 2011 a 31 marca 2012.

Program adresowany jest do: organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych), oddziałów terenowych stowarzyszeń mających siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadających pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość, grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje, które mają siedzibę (lub oddział wskazany w dokumencie rejestrowym) w gminach: Miasto Darłowo, Miasto Sławno, Gminie Postomino, Gminie Darłowo, Gminie Sławno i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. Wniosek  w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 25 maja  2011 roku według formularza wniosku Programu ?Działaj Lokalnie VII" 2011. Osoby, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program ?Działaj Lokalnie" to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie  www.dzialajlokalnie.pl. Dodatkowych informacji udziela Darłowskie Centrum Wolontariatu, ul. Królowej Jadwigi 3; 76-150 Darłowo, tel. 781 830 005 ; wolontariat.darlowo@gmail.com www.wolontariat.com.pl Pliki do pobrania: regulamin konkursu; formularz wniosku, pełnomocnictwo i budżet grantobiorcy).

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl