Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Przystąp do konkursu "Laur Gospodarności"

Tylko do piątku 29 kwietnia  gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i Lokalne Grupy Działania mogą przesyłać zgłoszenia do 2 edycji konkursu "Laur Gospodarności". Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 4 czerwca br. podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem konkursu "Laur Gospodarności" jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Marek Sawicki.

Celem konkursu "Laur Gospodarności" jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw samorządów wiejskich, Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz współpracujących z nimi banków spółdzielczych, jako inspiratorów działań i rozwiązań, które umożliwiają przemiany ma polskiej wsi. Konkurs składa się z 2 części: "Laur Gospodarności" - dla gmin i banków spółdzielczych, "Inspirujący Projekt Roku" - dla Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych działających na ich terenie. Udział w konkursie jest bezpłatny.

"W województwie zachodniopomorskim jest: 51 gmin wiejskich i 52 miejsko-wiejskie, wiele z nich dzięki dobremu zarządzaniu, pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, współpracy z instytucjami finansowymi, organizacjami społecznymi prężenia działa na rzecz rozwoju swoich ?małych ojczyzn". W zeszłym roku z województwa zachodniopomorskiego w konkursie wzięło udział 13 gmin, mam nadzieję, że w tym roku ta liczba będzie jeszcze większa. ?Laur Gospodarności" jest doskonałą okazją do promocji własnej gminy i organizacji pozarządowych działających na jej terenie. Zapraszam serdecznie do udziału wszystkich niezdecydowanych. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 29 kwietnia br." - powiedział Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

"Laur Gospodarności" - dla samorządów i banków spółdzielczych

Pierwsza część konkursu ?Laur Gospodarności" adresowana jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które najefektywniej pozyskiwały i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz zrealizowały najlepsze projekty w następujących kategoriach:

o   Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej,

o   Rozwój kapitału społecznego,

o   Harmonijny rozwój,

Dodatkową kategorią jest:

o   Harmonijna współpraca: samorząd - bank spółdzielczy, w której nagrodę otrzyma bank spółdzielczy (zgłoszony przez gminę bądź gminy) będący partnerem gminy, aktywnie wspierającym jej projekty i angażującym się w działalność lokalnej społeczności.

Ocenie podlegać będzie skala i ciągłość projektów na przestrzeni dwóch lub czterech lat w zależności od kategorii konkursowej.

"Inspirujący Projekt Roku" - dla organizacji pozarządowych

Druga część konkursu, przebiegająca pod hasłem "Inspirujący Projekt Roku", adresowana jest do organizacji pozarządowych, które realizują projekty ujęte w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Celem tej części konkursu jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie aktywności i współpracy między różnymi instytucjami dla rozwoju lokalnych społeczności. Dodatkowo, w ramach II części konkursu zostanie przyznany "Laur Honorowy" - nagroda dla Lokalnej Grupy Działania szczególnie wyróżniającej się w ubiegłym roku.  Nagrody finansowe przyznawane są organizacją, wyróżnionym w konkursie, wyłącznie na kontynuację nagrodzonego projektu. Organizacja pozarządowa, która zostanie laureatem II części konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Zgłoszenia

1) Gmina zgłasza swój udział w konkursie wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl lub www.laurgospodarnosci.pl. Tam też znajduje się pełny tekst regulaminu konkursu oraz zasady oceny, na których podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pocztowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, z dopiskiem "Laur Gospodarności".

2) Banki spółdzielcze w kategorii Harmonijna współpraca: gmina - bank spółdzielczy zgłaszane są do konkursu przez gminy.

3) Organizacje pozarządowe zgłaszane są przez Lokalne Grupy Działania, na których terenie realizowany jest projekt.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu i jego zasad można uzyskać pod numerem telefonu: 022 639 87 63 oraz na stronie internetowej www.laurgospodarnosci.pl

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl