Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Jak otrzymać „becikowe”

Od 9 lutego br. można składać wnioski o przyznanie świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Jak się dowiadujemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie wypłaty „becikowego” przebiegają bez zakłóceń. Przysługuje ono wszystkim rodzicom, którzy złożą wniosek niezależnie od dochodu rodziny, w terminie do trzech miesięcy od daty urodzenia dziecka. To pierwsze świadczenie w wysokości 1.000 złotych przysługuje wszystkim rodzinom, których dzieci urodziły się po 9 listopada 2005 r. niezależnie od dochodów. Do końca miesiąca lutego br. MOPS wypłacił „becikowe” 14 rodzinom.
Drugim świadczeniem istniejącym już wcześniej, o które mogą starać się rodzice nowo narodzonych dzieci jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, przysługujący do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Jednak to świadczenie jest już zależne od osiąganego dochodu przez rodzinę. Kryteria dochodowe obowiązujące przy uzyskaniu tego świadczenia są takie same jak przy otrzymaniu dodatku rodzinnego, czyli dochód nie może być większy niż 504 zł na jedną osobę w rodzinie za rok 2004. Dodatek przyznawany jest również w wysokości 1000 zł. Wraz z wnioskiem należy złożyć kserokopie dowodu osobistego, poświadczenie zameldowania obojga rodziców, odpis aktu urodzenia dziecka. Dodatkowo osoby, które dopiero teraz nabyły uprawnienia do zasiłku rodzinnego winny dostarczyć informacje o dochodach.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w MOPS ul. O. D Tynieckiego 20, pokój nr 11.w terminie do trzech miesięcy od daty urodzenia dziecka. Tam też można otrzymać druki wniosków oraz wyczerpujące informacje.
 

L.W.
Darłowo, ED 2/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl