Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Udzielono absolutorium zarządowi Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej

W Darłowie w sali zwanej królewską przy ul. Powstańców Warszawskich 27 odbyło się 20 czerwca 2011 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści.

Głównym tematem walnego zebrania było przedstawienie przez zarząd stowarzyszenia sprawozdania z działalności w roku 2010 i udzielenie zarządowi DLGR absolutorium  za rok ubiegły. Walne zebranie członków otworzył i przywitał wszystkich przybyłych prezes DLGR Łukasz Skowroński. Jednomyślnie wybrano go na przewodniczenie obradom walnego zebrania. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Łukasz Skowroński przedstawił członkom stowarzyszenia sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2010.

Działalność zarządu w roku ubiegłym skupiała się przede wszystkim na opracowaniu i zatwierdzeniu strategii dla Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.  Dzięki niej zarejestrowano stowarzyszenie i następnie podpisano w Szczecinie 9 listopada 2010 umowę z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi o dofinansowaniu DLGR kwotą 38,5 mln zł, z przeznaczeniem na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. W podpisywaniu umowy z DLGR uczestniczyli  sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke, marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko, wicemarszałek  Jan Krawczuk oraz dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Szczecinie Jarosław Łojko. W imieniu stowarzyszenia umowę podpisali Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa i inicjator utworzenia DLGR, Łukasz Skowroński - prezes i Kazimierz Wojnicz wiceprezes zarządu. Następnie Krystyna Zug - przewodnicząca komisji rewizyjnej DLGR przedstawiła sprawozdanie z wyników kontroli działania zarządu DLGR i postawiła wniosek o udzielenie mu absolutorium za rok 2010. W dyskusji głos zabierali: Arkadiusz Klimowicz, Kazimierz Wojnicz i Czesław Galek. Dzięki ubiegłorocznej działalności zarządu stowarzyszenie uzyskało silne podstawy do konkretnych działań w okresie najbliższych lat podkreślił w dyskusji Arkadiusz Klimowicz. Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium zarządowi stowarzyszenia za rok 2010.

W związku z rezygnacją Marka Sochonia z członkostwa w komitecie sterującym DLGR w jego miejsce nowym członkiem wybrano w tajnym głosowaniu Kazimierza Wojnicza.

Przy okazji prezes DLGR zachęcał wszystkich do składania w niedawno otwartym biurze projektów o dofinansowanie działalności zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl