Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Sesja Rady Miejskiej w Darłowie i absolutorium dla burmistrza

Na 28 czerwca (wtorek) na godz. 10, Zbigniew Grosz - przewodniczący RM w Darłowie zwołał w budynku ratusza dziesiątą w tej kadencji zwyczajną sesję rady miejskiej.

Jak zwykle na wstępie sesji Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo przestawi Radzie i Mieszkańcom sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Dalej Radni rozpatrzą sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010. Głównym punktem obrad będzie podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta Darłowo za rok 2010 oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. W kolejnym punkcie radni rozpatrzą sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania burmistrzowi miasta w 2010 r. i podejmą stosowną uchwałę.

Następnie rada przeanalizuje proponowane przez skarbnika miasta zmiany w budżecie miasta na rok 2011 i podejmie odpowiednią uchwałę. Poza tym radni rozpatrzą projekty następujących uchwał w sprawie:

  • określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  • wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Darłowo,
  • opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Darłowo,
  • przedłużenia ulicy Fryderyka Chopina,
  • rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie,
  • powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sadów powszechnych na kadencję 2012 - 2015.
 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl