Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Burmistrzowi Darłowa udzielono absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Darłowie 28 czerwca 13 głosami za (jednomyślnie) podjęli uchwałę o udzieleniu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium za rok 2010.

We wtorek 28 czerwca 2011  w sali posiedzeń darłowskiego ratusza odbyła się 10. sesja Rady Miejskiej Darłowa. Jednym z głównych tematów omawianych w czasie jej trwania było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 r. oraz kwestia podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. Wszystkie komisje Rady Miejskiej jednomyślnie zaopiniowały wykonanie budżetu miasta za rok ubiegły. Uchwała podjęta przez Radę Miasta Darłowo stanowi pełną akceptację Rady dla pracy burmistrza.
Budżet za 2010 r. został zrealizowany, a środki zewnętrzne pozyskiwane dla miasta są widoczne w postaci zrealizowanych inwestycji.

Plan wydatków budżetu wykonano w wysokości  54.663.143,08.zł  - 88,94%.  Na wydatki majątkowe poszło 18.837.189.36 zł. Część zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w roku ubiegłym z powodu złej pogody została przeniesiona na rok bieżący.

Plan dochodów został wykonany w kwocie 54.795.711,68 zł, t.j. 105,83%.
Budżet miasta zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 132.568,60 zł przy planowanym deficycie. Zadłużenie miasta na koniec 2010 r. wynosi ogółem 10.032.708,57 zł.  Wszystkie długoterminowe kredyty zaciągnięto na realizacje inwestycji, w tym budowę oczyszczani ścieków.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl