Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8054077, w sierpniu 17796, dziś 1427; on-line: 124

Echo Darłowa

Rozdano Laury Starosty Sławieńskiego

W sali Herbowej sławieńskiego ratusza rozdano statuetki i wyróżnienia w konkursie - Laury Starosty Sławieńskiego. Dwoma statuetkami z pośród laureatów kapituła wyróżniła mieszkańców Darłowa.

Uroczyste wręczenie statuetek Laurów Starosty miało miejsce 1 lipca podczas gali konkursu w Herbowej Sali sławieńskiego ratusza. Do 1945 r. w budynku tym mieściła się siedziba starostwa powiatowego mówił Jarosław Lichacy specjalista d/s promocji powiatu prowadzący galę. W uroczystym spotkaniu wzięły udział przedstawiciele władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego, starostwa i wszystkich miast i gmin wchodzących w skład powiatu sławieńskiego. W ich imieniu burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starosta sławieński Wojciech Wiśniowski zgłosili kandydatów do konkursu. Złożona z osób, które były nagrodzone w poprzednim roku Kapituła Laurów Starosty, której przewodził starosta sławieński przyznała w poszczególnych kategoriach sześć statuetek oraz jedna specjaslną.

W kategorii Animator Sportu Laur Starosty wręczono Sylwii Dęga - Zambrzyckiej z LZS gminy Darłowo. Sylwia Dęga - Zambrzycka zdobywczyni wielu medali i pucharów w latach 1992- 2000 w warcabach stupolowych bierze udział w Mistrzostwach Polski i trenuje od 2005 r. drużynę i zawodników w warcabach stupolowych Gminnego Zrzeszenia LZS w gminie Darłowo. Jest autorką licznych sukcesów swoich podopiecznych. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Zdzisław Ludwikowski animator sportu i prezes Klubu Morsów Wiking w Postominie.

W kategorii Animator Kultury Laur Starosty sławieńskiego wręczono Dariuszowi Kosowi z Darłowa. Dariusz Kos - darłowski przedsiębiorca w branży gastronomicznej, jest od lat sponsorem i współorganizatorem licznych koncertów i imprez artystycznych. W r. 2010 w jego klubie muzycznym Bagatella we współpracy z Falą Kultury i Darłowskim Ośrodkiem Kultury odbyło się siedem koncertów znakomitych muzyków jazzowych w ramach cyklu Czwartkowy Pociąg do Jazzu. Cykl ten jest ewenementem w skali kraju. Dotychczas w klubie Dariusza Kosa i przy jego znaczącym wsparciu odbyły się aż 34. koncerty jazzowe ze wszystkich nurtów współczesnego jazzu, w tym w r. 2010 tak znakomitych muzyków jak m.in. Tymon Tymański & The Transistors, nominowana do Fryderyka Dagadana czy ośmioosobowa polsko-amerykańska Trifonidis Free Orchestra.  Drugi cykl koncertów muzycznych w innym lokalu Darka Kosa ?Karczma Rzymska" to Melanż Muzyczny organizowany przez darłowskie Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region w ramach, którego wystąpił m.in. słynny zespół reggae Habakuk, zespół bluesowy Hard Times, koncert rockowy do filmu niemego oraz światowej sławy Guitar Duo z Chicago. Także w lokalu i przy wsparciu Pana Darka Kosa Darłowski Ośrodek Kultury organizuje coroczny muzyczny Wieczór Irlandzki. Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region prezentuje coroczny wieczór koncertowy na dachu Karczmy Rzymskiej w noc świętojańską. To stowarzyszenie również zorganizowało u Dariusza Kosa Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Kolejny cykl imprez kulturalnych w lokalu pana Kosa to autorskie spotkania z poetami. Dariusz Kos wielokrotnie sam występuje z gitarą uświetniając wieczorki poetyckie i konkursy recytatorskie oraz imprezy DOK. Całą wymienioną animację kulturalną Nominat wykonuje bezpłatnie udostępniając przestrzeń a często sponsorując noclegi i wyżywienie artystów.

Wyróżnienie w kategorii Animator Kultury otrzymała Krystyna Gąsiorowska - instruktorka tańca i animator kultury w gminie Postomino

W kategorii Inwestycja Roku 2010 Laur Starosty otrzymał Krzysztof Frankenstein burmistrz miasta Sławno za zrealizowanie I etapu rewitalizacji sławieńskiej starówki. Wyróżnienie za realizację Inwestycji Roku dostał wójt gminy Malechowo Jan Szlufik za
budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie.

W kategorii Przedsiębiorczość Laur starosty wręczono Stanisławowi Przybyszowi właścicielowi Zakładu Produkcyjnego Wędliniarstwo Naturalne w Niemicy za wyśmienite tradycyjne wyroby wędliniarskie.

W kategorii Produkt Turystyczny wyróżniono Laurem Starosty organizatorów Międzynarodowego Biegu po Plaży w Jarosławcu. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Ośrodka Szkolno Wychowawczego i wsi Podgórki za "Wioskę Bajkowo - Rowerową."

W kategorii Zawsze Pomocny Ludziom Laur Starosty wręczono Dorocie Kuriata, która jest prezesem Stowarzyszenia Darłowskie Centrum Wolontariatu. Przewodzi zespołowi osób kierujących się chęcią bezinteresownej pomocy, uczciwością i solidarnością. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Doroty Kuriaty i jej zespołu, który propaguje idee wolontariatu w środowisku powiatu sławieńskiego bardzo prężnie działają Szkolne Kluby Wolontariuszy w Dąbkach, Korlinie oraz cztery w Darłowie. W r. 2010 Dorota Kuriata i Darłowskie Centrum Wolontariatu przeprowadziło m.in. Maraton pisania listów w obronie praw człowieka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcję czytania książek dzieciom, zbiórkę pieniężną na zakup osuszaczy dla powodzian z Bogatyni, akcję poboru krwi od potencjalnych dawców szpiku kostnego, zbiórkę darów rzeczowych i żywności dla powodzian, akcję zbierania datków na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti, akcję Szlachetna Paczka dla najbardziej ubogich. Stowarzyszenie prowadzi Pogotowie Naukowe dla uczniów. Bardzo znaczący jest osobisty udział Doroty Kuriaty, która pomogła, aby w pięciu gminach powiatu sławieńskiego realizowany był Program "Działaj Lokalnie" z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez siedem lokalnych grup, w tym  Stowarzyszenie Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym ?Otwarte Drzwi", które  zrealizowało projekt "Szczęśliwy Senior".

Sztandarowym wydarzeniem Wolontariatu jest zainicjowana przez panią Kuriatę "Laponia Świętego Mikołaja" - wielki festyn rodzinny, czyli wielogodzinna grudniowa zabawa integracyjna.  Wydarzeniem jest także coroczna Gala Wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi także skrzynkę ?pomogę/ potrzebuję". Bardzo duże zaangażowanie społeczne Doroty Kuriaty znacząco powiększyło grono osób pomagających, na co dzień potrzebującym, biorących udział w wielu akcjach pomocy, silnie angażujących się w integrację i aktywność środowisk lokalnych. Ponadto Dorota Kuriata ściśle współpracuje z dziesiątkami organizacji pozarządowych w tym kombatanckich. W r. 2010 wyróżniona w skali kraju odbyła podróż studyjną do kilku stanów USA, gdzie zapoznawała się z różnymi formami wolontariatu a następnie wiedzę z podróży i wielu szkoleń przekazywała innym, znacząco podnosząc poziom życia społecznego w powiecie i będąc zawsze pomocną ludziom.

w tej samej kategorii wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Razem" w Sławnie

Laur Specjalny otrzymał Zespół Ludowy "Ostrowianie".

Wyróżnienie specjalne dla Gminy Darłowo za modernizację ujęcia wody w Dobiesławiu wręczono Franciszkowi Kupraczowi - wójtowi gminy Darłowo.

Wręczanie statuetek i wyróżnień przelatano okolicznościowym programem artystycznym, w którym śpiewały i tańczyły dzieci i młodzież wygrywająca powiatowe konkursy artystyczne.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl