Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny - Oblicza Darłowa

Darłowski Ośrodek Kultury ogłosił Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod nazwą "Oblicza Darłowa"

 

Organizatorzy konkursu zapraszają mieszkańców i gości odwiedzających Darłowo do artystycznego fotografowania Darłowa oraz ludzi, których tu spotykamy. Konkurs daje możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz spotkania z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe, publikacje i wystawy oraz prezentację prac w Internecie.

Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie ich rodzin.
  2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 20 x 31 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się maksymalnie dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie maksymalnie 20 x 31 cm, każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca).
  3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
  4. Zdjęcia muszą mieć walor artystyczny i muszą być wykonane w Darłowie.
  5. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
  6. Wywołane zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Darłowskiego Ośrodka Kultury, ul. Morska 56, 76-150 Darłowo z dopiskiem Konkurs Fotograficzny ?Oblicza Darłowa". W kopercie należy umieścić płytę CD (dopuszczalne formaty plików: tiff, jpg) z plikami cyfrowymi oraz małą kopertę z godłem/nickiem, w której należy umieścić podpisaną i wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie autora (wzór w załączniku nr 1)
  7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: godło (nick) i tytuł pracy.
  8. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
  9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip - tel. 94 3142629 lub e-mail: kultura@darlowo.pl

Podział nagród: Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz zaproszonych gości. Organizatorzy przewidują następujące nagrody

I nagroda (finansowa o wartości 1500 zł), II nagroda (finansowa o wartości 500 zł), III nagroda(finansowa o wartości 300 zł) Przewiduje się również wyróżnienia, dyplomy przyznane przez organizatorów. Nagrody nie odebrane przez laureatów do 31 stycznia 2012 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu. Terminarz Konkursu Nadsyłanie prac do - 31 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) Informacja o wynikach konkursu do - 14 listopada 2011 r. dostępna na stronie www.dokdarlowo.pl; Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa - podczas styczniowego finału III edycji konkursu ?Odkrywamy talenty" w Kinie Bajka w Darłowie. Zwrot prac nienagrodzonych - po zakończeniu ekspozycji w sekretariacie Darłowskiego Ośrodka Kultury, Kino Bajka ul. Morska 56, 76-150 Darłowo. Dalsze szczegóły konkursu znajdują się na stronach internetowych DOK i miasta Darłowo.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl