Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7758187, w lipcu 9984, dziś 1055; on-line: 192

Echo Darłowa

Prezent na Mikołaja

W piątek 25 listopada odebrano w Darłowie od wykonawcy urządzony w ramach programu "Radosna Szkoła" plac zabaw położony na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy WOP.

Niecałe dwa miesiące trwała realizacja miejskiej inwestycji pod nazwą „Przygotowanie terenu, dostawa oraz montaż urządzeń na potrzeby wykonania szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła". Realizatorem inwestycji była renomowana firma niemiecka Wehrfritz, mająca we Wrocławiu swoją spółkę córkę. Inwestycję zgodnie z przetargiem zrealizowano za kwotę - 223.990 zł.

Zgodnie z projektem został wykonany plac zabaw o powierzchni 500 m2, w tym 275 m2 wyłożonych pomarańczowo-niebieską bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki. Na placu zabaw zamontowano takie urządzenia zabawowe jak n.p.: tzw. ptasie gniazdo, drążki do podciągania się, wieża z pomostem i zjeżdżalnią, belka do balansowania, most z talerzykami do balansowania, tunel linowy z poręczami i inne. Plac zabaw powstał w ramach rzą­do­wego pro­gramu "Ra­do­sna Sz­ko­ła", który wspiera zarówno publiczne jak i nie­pu­blicz­ne szkoły pod­sta­wowe udzielając im 50. procentowego wspar­cia fi­nan­so­we­go prze­zna­czo­nego na zakup po­mocy dy­dak­tycz­nych do miejsc zabaw w szko­le i na u­rzą­dze­nie szkol­ne­go placu zabaw. Pro­gram "Ra­do­sna Sz­ko­ła", u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei, za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­wej, po­rów­ny­wal­nych ze stan­dar­dami wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego.

Drewniane elementy w urządzeniach zabawowych zostały wykonane z pięciokrotnie klejonego modrzewia. Plac dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat jest ogrodzony i monitorowany. Darłowski samorząd otrzymał na całą inwestycję pięcioletnią gwarancję.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl