Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7745754, w lipcu 7504, dziś 63; on-line: 129

Echo Darłowa

W Darłowie będą modernizować urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w ratuszu 29 grudnia radni ustosunkują się do projektu Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2014.

Przedłożony Radzie Miejskiej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej projekt planu będzie wcześniej analizowany szczegółowo przez komisję planowania rozwoju i gospodarki morskiej.

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej związana jest z remontami dróg. Dlatego plan został dostosowany do ujętych w budżecie miasta zadań modernizacyjnych i obejmuje osobno wodociągi i kanalizacje. Po pierwsze ma być wybudowany łącznik pomiędzy ulicami S. Wyspiańskiego i J. Chłopickiego, który stworzy możliwość dodatkowego niezależnego zasilania osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ulicy A. Mickiewicza oraz oczyszczalni ścieków w Żukowie Morskim, szczególnie w przypadku awarii wodociągu w ul. gen J. Sowińskiego. Po drugie planuje się wybudowanie łącznika pomiędzy ul. F. Chopina i al. Wojska Polskiego, które ustabilizuje zasilanie w wodę zachodniej części miasta. Po trzecie planuje się wymianę 150 m odcinka wodociągu w ul. Nadbrzeżnej oraz budowę sieci w ul. Polnej i  K. Kurpińskiego.

Remontowana i modernizowana ma być również stacja uzdatniania i komunalne ujęcia wodne, tym m.in.: studnia głębinowa nr 5A, wymiana pomp wraz ze zmianą systemu sterowania oraz budowa odrębnego sytemu płukania filtrów. Kontynuowane będzie opomiarowanie odbiorców indywidualnych wodomierzami z rejestratorami i zdalnym odczytem, opomiarowanie strefowe oraz dokonany zostanie zakup systemu zdalnego radiowego odczytywania wskazań wodomierzy.

Modernizowane będą też obiekty kanalizacyjne, w tym oczyszczalnia ścieków i przepompownie. Zmodernizowane mają być osadniki wtórne, system napowietrzania, wymiana dyfuzorów, sond, przetworników ciśnienia oraz przeprowadzony zostanie remont obiektów budowlanych i placu składowego.

Planuje się też budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej. Na odcinku ul. Morskiej od ul. Grottgera do ul. Traugutta wybudowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki. Następnie na długosci 1900 mb ma być skanalizowana Darłowska Struga, co uniemożliwi zalewanie terenów do niej przyległych. Dalej planuje się budowę kolektora dosyłowego o długości 2100 mb, który wyeliminuje podtopienia na terenie miasta związane z niewydolnością sieci przesyłowej. Ponadto planuje się zakup igłofiltrów niezbędnych przy realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach podmokłych oraz zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji. Planowane nakłady na poszczególne lata wynoszą: 2012 r. - 2.430.000 zł; 2013 - 2.030.000 Zł; 2014 -1.030.000 zł.

Pieniądze na realizację inwestycji i modernizację będą pochodzić w części ze środków własnych MPGK i z dotacji ze źródeł zewnętrznych. Tylko w roku 2012 planuje się pozyskać 1,4 miliona złotych dotacji ze źródeł zewnętrznych, mówi Andrzej Głębocki - dyrektor MPGK.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl