Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Absolutorium dla burmistrza Darłowa

Burmistrz miasta Darłowo - Arkadiusz Klimowicz jednomyślnie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu 2011 roku. Podczas sesji Rady Miejskiej za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, nikt się nie wstrzymał, ani nikt nie był przeciw.

W darłowskim ratuszu 27 czerwca na 28. sesji przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Darłowo za rok 2011 oraz udzielono burmistrzowi absolutorium. Jak zwykle na wstępie sesji - burmistrz miasta Darłowo przestawił Radzie i Mieszkańcom sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Będzie ono zamieszczone na stronach internetowych miasta.

Przybyły na sesję darłowskiego samorządu Wojciech Stefanowski były wieloletni wójt gminy Sławno, a obecnie przewodniczący Rady Powiatu Sławieńskiego serdecznie dziękował burmistrzowi Darłowa za wspieranie samorządów z terenu powiatu sławieńskiego, za inicjatywy utworzenia Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, a także i za krzewienie partnerskiej współpracy samorządów. Życzył również ten wielki przyjaciel Darłowa z okazji jubileuszu siedemsetlecia II lokacji Darłowa dalszego wspaniałego rozwoju miasta. W ramach Trybuny Obywatelskiej zabrał głos Eugeniusz Adamów prezes Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska", które zrelacjonował osiągnięcia darłowskiego klubu kolarek i zaapelował do samorządu o zwiększenie dotacji dla Klubu Kolarskiego oraz wręczył burmistrzowi puchar za zajęcie przez Darłowo 5 miejsca w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej młodzieży.

Na początku obrad Radni przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 i podjęli stosowną uchwałę.

Głównym punktem obrad było podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta Darłowo za rok 2011 oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wszyscy obecni na sesji Radni jednomyślnie głosowali za zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2011 i udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

W kolejnym punkcie radni pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi.

Dalej rada przeanalizowała wnioskowane przez burmistrza miasta zmiany w budżecie miasta na rok 2012 i podjęła odpowiednią uchwałę. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 512.101 zł i zwiększenia wydatków o sumę 709.628 zł. Po dokonanych zmianach budżet zmyka się dochodami w wysokości 52.517.882 zł i wydatkami ogółem na rekordową sumę 84.329.808 zł. Aż 46.804.559 zł to jest 55,5% przeznaczono na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje). Należy podkreślić, że z roku na rok w okresie ostatnich pięciu lat wydatki miasta Darłowo na inwestycje rosną o kilkadziesiąt procent, co jednoznacznie potwierdza właściwą proinwestycyjną politykę burmistrza i Rady Miejskiej.

Po tym Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na użycie herbu miasta Darłowo na dziobie statku „Franek Zubrzycki II". Ponadto rozpatrzono i podjęto następujące uchwały w sprawie:

-nadania ulicy łączącej ul. Sportową z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazwy Kardynała Ignacego Jeża,

-przedłużenia ul. Leopolda Okulickiego,

- wyrażono zgodę na zamianę dwóch nieruchomości pomiędzy miastem a Gminą Darłowo oraz miastem i Skarbem Państwa. W końcowej części sesji dokonano oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2012

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl