Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Darłowie

W czwartek 31 stycznia w darłowskim ratuszu odbyła się  35. w tej kadencji nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem obrad było rozpatrzenie i uchwalenie pakietu uchwał dotyczących gospodarki odpadami.

Na wstępie jednomyślnie uchwalono regulamin czystości i porządku na terenie miasta Darłowo. Jest on dostosowany do najnowszych uregulowań prawnych o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w sprawie nowych zasad zbierania i odbierania odpadów. Liczący 7 stron regulamin po uprawomocnieniu się będzie zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Druga podjęta uchwała dotyczy szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od stopnia ich segregowania. Kolejna uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ostatnia z tego pakietu uchwał dotyczy kwestii powierzenia spółce z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu p/n: „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w powiecie sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie".

Ponadto rada podjęła uchwałę o przejęciu od starostwa na rok 2013 zadania - utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych na obszarze miasta Darłowo za kwotę 100 tys. zł. Przy okazji Rada Miejska poparła petycję gminy Rewal do Sejmu RP w sprawie wcześniejszego rozpoczynania ferii letnich. Na zakończenie Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo poinformował radnych o bieżących zadaniach inwestycyjnych miasta i biznesu prywatnego.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2013

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl