Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Odkrycie w Cisowskim kościele

Podczas prac remontowych wieży kościoła p.w.  Św. Stanisława Kostki w Cisowie koło Darłowa w przestrzelonej w czasach II wojny światowej kuli wieńczącej hełm kościoła znaleziono ołowianą tabliczkę z 1701 roku.

Remont XV-wiecznej wieży kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Cisowie został zainicjowany przez proboszcza parafii Św. Gertrudy w Darłowie Eugeniusza Gnibbę, któremu ta świątynia podlega

Jak wynika z napisu na tabliczce wyjętej z rozlutowanej miedzianej kuli ówczesnym pastorem cisowskiego kościoła, od 1676 r. był Christian Schlutius. Jego syn również był tam pastorem, co potwierdza epitafium z 1738 r. wmurowane w podłodze zakrystii. Remont gotyckiej wieży kościelnej w 1701 został sfinansowany przez Radę Miejską miasta Darłowa. Cisowo od roku 1378 było wioską miejską, podobnie, jak wiele innych okolicznych wsi. Pierwsza wzmianka o wsi Cisowo pochodzi z 1312 r., a wzmianka o kościele w Cisowie pochodzi z roku 1321, kiedy to patronat nad kościołami w Darłowie i w Cisowie mieli bracia Święcowie. W 1701 roku minęło zaledwie 48 lat od momentu, gdy po rozbiorze Księstwa Zachodniopomorskiego, Szwedzi przekazali Ziemię Darłowską i Pomorze Środkowe w 1653 Brandenburgii. W 1701 w Darłowie od roku stacjonował batalion 17 regimentu piechoty. Tego roku pojawiła się koncepcja specjalizacji Darłowa w wędzeniu piersi gęsich. W tym czasie w Darłowie produkowało piwo 53 browary, a gorzałkę wytwarzało 14 mistrzów. Eksportowano je do wielu innych miast i państw.

Ponieważ jak wskazuje tabliczka działo się to za czasów panowania elektora brandenburskiego pozwolę sobie przypomnieć kilka faktów historycznych z tego okresu.  W zamian za udzielenie cesarzowi Leopoldowi I poparcia w rozgrywce o sukcesję hiszpańską książę pruski i elektor brandenburski Fryderyk III uzyskał zgodę na koronację.  Wówczas Fryderyk Hohenzollern książę Prus zerwał unię z Polską i następnie 18 stycznia 1701w Królewcu doszło do proklamacji Królestwa Prus i koronacji na króla Prus. Doszło też do włączenia Brandenburgii i Pomorza zachodniego do królestwa Prus.

Rzeczpospolita podobnie jak Zakon Szpitala NMP nie uznały tej koronacji.

Obecnie w trakcie remontu do miedzianej kuli, jaka będzie zamocowana na wieży włożono miedzianą kopertę, 14 bieżących monet, folder Urzędu Gminy oraz dokument o poniższej treści: „Działo się to Roku Pańskiego 2013 miesiąca listopada dnia 3, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Papież Franciszek, gdy Prymasem Polski był Abp. Józef Kowalczyk, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce abp Celestino Migliore, Pasterzem Diecezji koszalińsko-Kołobrzeskiej był bp Edward Dajczak, Biskupami Pomocniczymi byli Bp Paweł Cieślik i Bp Krzysztof Zadarko, Biskupem Seniorem Bp Tadeusz Werno, a Dziekanem Dekanatu Darłowo ks. Andrzej Wróblewski, proboszczem Parafii św. Gertrudy w Darłowie, do której należy kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Cisowie ks. Eugeniusz Gnibba, wikariuszem ks. Sebastian Kowal.

Gdy Prezydentem Rzeczpospolitej Polski był Bronisław Komorowski, Premierem Donald Tusk, Marszałkiem Sejmu Ewa Kopacz, Marszałkiem Senatu Bogdan Borusewicz, Wojewodą Zachodniopomorskim Marcin Zydorowicz, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Starostą Sławieńskim Wojciech Wiśniowski, Wójtem Gminy Darłowo Franciszek Kupracz.

Do kościoła w Cisowie przynależeli mieszkańcy wiosek Cisowo, Kopań, Zakrzewo, Trzmielewo. Sołtysami byli Cisowa Wanda Honczaryk, Kopania Zofia Krakowiak, Zakrzewa Iwona Glaza. Remont wieży wykonał Zdzisław Świacki. Remont wieży dotowali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Darłowo. Dokument ten spisano na wieczną rzeczy pamiątkę".

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2013

KulaOłowiana tablicaOłowiana tablica

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl