Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755279, w październiku 35652, dziś 1427; on-line: 187

Echo Darłowa

Jubileusz trzydziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej

W Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie 29 listopada odbyła się uroczystość trzydziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej.
Jego założycielami byli: Jacek Bernat, Eugeniusz Adamów, Jan Boczek, Tomasz Budnik, Bożena i Henryk Chmielińscy, Urszula Górka, Zofia Kolesińska, Roman Strzałkowski, Zbigniew Mielczarski, Konrad Wojtas. Inicjatorem, głównym animatorem i pierwszym prezesem TPZD był Marek Żukowski. Przemysław Gosiewski był swego czasu wiceprezesem TPZD, a Krzysztof Picha prezesem. Od ponad dwudziestu lat prezesem stowarzyszenia jest Leszek Walkiewicz, a w obecnym zarządzie działają: Ewa Bielecka, Zbigniew Mielczarski, Elżbieta Juszczyk i Eugeniusz Berliński.

Na początku lat 80. część młodszych członków Darłowskiego Klubu Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, którym kierował Zbysław Górecki chciała utworzyć Darłowskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, ale ówczesne władze nie wyraziły na to zgody. Działalność nieformalną rozpoczęto w końcu 1983 r. wydaniem dwóch numerów „Gońca Darłowskiego". Był to początek darłowskiej prasy. Pierwszą redakcję tego powielaczowego wydawnictwa tworzyli: H. Chmieliński, Z. Górecki, U. Górka, Z. Mielczarski (redaktor naczelny), R. Strzałkowski, L. Walkiewicz, L. Węgliński, K. Wojtas, M. Żukowski. Niestety nie zezwolono na kontynuację wydawnictwa. Następne cztery numery „Gońca Darłowskiego", jako jednodniówki ukazały się: nr 3-czerwiec 1987; nr 4-kwiecień 1989; nr 5 grudzień 1989; nr 6 maj 1990.   Po 22 latach przypomniano tę gazetę również w postaci jednodniówki wydając 7 numer z okazji siedemsetlecia drugiej lokacji miasta Darłowa w maju 2012.
TPZD organizuje od roku 1988 sesje historyczne i wydaje od 1993 Darłowskie Zeszyty Naukowe pod redakcją Leszka Walkiewicza. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą: Ewa Bielecka, Zbigniew Mielczarski i Marek Żukowski.  Publikujemy w nich referaty naukowe, wspomnienia i opracowania związane z historią i dniem dzisiejszym Ziemi Darłowskiej i regionu Pomorza Środkowego. W Darłowskich Zeszytach Naukowych publikowali swoje referaty i artykuły m.in.: profesorowie dr habilitowani: Zygmunt Boras, Radosław Gaziński, Józef Lindmajer, Jan Powierski, Barbara Popielas - Szultka, Zygmunt Szultka, Błażej Śliwiński, Jarosław Wenta, dr hab. Marek Żukowski; doktorzy: Zbigniew Mielczarski, Janina Kochańska, Marcin Szukała, Hieronim Kroczyński, Anna Bojar Fijałkowska; mgr: Henryk Janocha, Jolanta Ilkiewicz, Janusz Nekanda - Trepka, Bogdana Kozińska, Zbysław Górecki, Konstanty Kontowski, Ewa Bielecka, Wojciech Rychterowicz, Krystyna Różańska, Waldemar Czapla, Leszek Walkiewicz, Teresa Szóstek. W ramach DZN wyszły dwa monotematyczne Zeszyty pod redakcją L. Walkiewicza: „Almanach darłowskich organizacji pozarządowych -2010" i dotyczący działalności i twórczości Zbysława Góreckiego.
Od 1990 przez 14 lat TPZD wydawało gazetę dwutygodnik Echo Darłowa. Początkowo w skład redakcji wchodzili: Konstanty Kontowski, Grzegorz Kubiak. Zbigniew Mielczarski, Jarosław Struś, Leszek Walkiewicz, Konrad Wojtas i Marek Żukowski-redaktor naczelny.  Okresowo w składzie redakcji byli: Elżbieta Dzierko, Eugeniusz Adamów, Zygmunt Arłukowicz, Renta Mróz. Od numeru 71 Echa wydanego 16 października 1991 w skład redakcji weszli Cezary Łazarewicz i Arkadiusz Klimowicz. Do kwietnia 2004 ukazało się 232 numery tego poczytnego czasopisma.
Ujrzało światło dzienne ponad 3200 stron Echa Darłowa, w tym ponad 1000 fotografii i rysunków. Od samego początku do końca pismo nie było przez nikogo dotowane, ani cenzurowane. Przedstawiane poglądy były zależne wyłącznie od autora tekstu. Pismo było samofinansującym się przedsięwzięciem. Kolportowano je w kioskach i sklepach, a zarobione pieniądze ledwie wystarczały na pokrycie kosztów druku i składu komputerowego. Nikt nie brał ani grosza za pisanie rysowanie, wykonanie zdjęć czy przepisywanie na maszynie do pisania. Tradycją Echa stały się rubryki „Spod lady i na ucho", „Kronika Towarzyska, „Złota 10.", „darłowskie ABC...", „Krajobraz po bitwie", Wywiady Echa, „Notujemy", kronika policyjna oraz „Felieton doraźny". Artykuły zamieszczane w ED często wywoływały kontrowersje, ale tylko dwa z nich spowodowały, że redakcja znalazła się w sądzie. Sprawy sądowe zostały wygrane przez Redakcję ED. Cechą Echa Darłowa był ustawicznie pojawiający się wątek promocji i rozwoju Ziemi Darłowskiej oraz jego kulturotwórcza rola.  Od połowy września 1996 Leszek Walkiewicz został zastępcą redaktora naczelnego Echa Darłowa, a od lutego 1999 redaktorem naczelnym ED. Na łamach Echa Darłowa podejmowaliśmy szereg inicjatyw, dotyczących Naszej Małej Ojczyzny jak np.:

 • konieczność powrotu zwodzonego mostu do Darłowa, jego odbudowę i posadowienie w nowym miejscu,
 • utworzenie powiatu w Darłowie,
 • przemianowanie nazw ulic i placów,
 • ustanowienie insygniów miasta w tym herbu, flagi, medalu Zasłużony dla Darłowa i łańcucha przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • zorganizowanie obchodów 600-lecia koronacji króla Eryka i corocznych obchodów Dni króla Eryka,
 • budowa pomnika króla Eryka Pomorskiego
 • nazwanie Darłowa Królewskim Miastem,
 • stopniowa rewitalizacja starówki,
 • odnowienie ratuszowego portalu, Pomnika Zwycięstwa i innych zabytków miasta,
 • zaprojektowanie i bicie medalu króla Eryka i denarów władcy Skandynawii i Pomorza
 • popieranie idei utworzenia województwa Środkowo - Pomorskiego,
 • przedłużenie kolejowej komunikacji pasażerskiej do Darłówka,
 • stopniowy wykup terenów wojskowych położonych na zachód od ul. Lotników Morskich i przeznaczenie ich pod infrastrukturę turystyczną,
 • połączenie ul. Lotników Morskich poprzez JW z drogą, która w Żukowie Morskim odbija od drogi wojewódzkiej nr 203
 • organizowanie dorocznych plebiscytów na najlepszych sportowców i trenerów,
 • zagospodarowanie wyspy Łososiowej,
 • utworzenie na wschodnim falochronie Galerii Morskiej (Ludzi Morza i Instytucji morskich),
 • zorganizowanie plenerów dla plastyków z krajów nadbałtyckich i założenie Galerii Krajów Nadbałtyckich,
 • budowa jachtowego portu
 • konieczność powrotu do Darłowa Srebrnego Ołtarza,
 • założenie Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej,
 • wydanie tomiku poezji darłowskich poetów,
 • propagowanie dziejów miasta, a szczególnie jego morskiego charakteru w zamkowym muzeum,
 • zorganizowanie konkursu na teksty do piosenek o Darłowie,
 • lepsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta w uzgodnieniu z mieszkańcami.

We wrześniu 2001 zrobiliśmy pierwszą próbę zamieszczenia treści Echa Darłowa w Internecie na portalu internetowym www.infodarlowo.pl  W internetowej edycji E.D. nie zamieszczano wszystkich artykułów, a jedynie ważniejsze wiadomości i informacje. Szczególny nacisk kładziemy na wydarzenia kulturalne, muzyczne, literackie, oświatowe, samorządowe oraz na fakty związane z morzem. Od roku 2006 internetowe Echo Darłowa pod redakcją Leszka Walkiewicza wychodzi regularnie, a jego archiwalne egzemplarze są dostępne na portalu internetowym.
TPZD będąc oficyną wydawniczą wydało liczne wydawnictwa książkowe, które są efektem wolontariackiej pracy członków naszego stowarzyszenia. Do chwili obecnej wydano: album „Darłowo w starej fotografii", L. Walkiewicza i M. Żukowskiego, w wersji polsko - niemieckiej, „Darłowskie Szkice" - Konstantego Kontowskiego wydane w lipcu 1996. Album zawiera 56 rysunków piórkiem najciekawszych zakątków starego miasta, zabytkowych budowli oraz mieszczańskich kamienic. Konstanty Kontowski członek naszego stowarzyszenia w Darłowskich szkicach utrwalił piękno i urok Królewskiego Miasta Darłowo. W roku 1997 na sześćsetlecie koronacji króla Eryka na władcę państw Unii Kalmarskiej wydano 120 stronicową książka Leszka Walkiewicza p.t. „Eryk Pomorski", dofinansowaną  przez Urząd Miejski w Darłowie. Jest to pierwszy w Polsce i najobszerniejszy szkic monograficzny poświęcony temu najwybitniejszemu księciu pomorskiemu i władcy Skandynawii napisany w oparciu o wiele dokumentów źródłowych.
„Od energetyki atomowej do wiatrowej" to tytuł praca zbiorowej, która jest plonem XI Międzynarodowego Kongresu Ekologicznego Bałtyckiego Parlamentu organizowanego przez Jadwigę Gosiewską z Obywatelskiego Klubu Ekologicznego „Czuwanie" przy współpracy z TPZD. Książkę będącą zbiorem wygłoszonych na Kongresie (25-27.09.1998) referatów wydano w roku 1999 pod redakcją Marka Żukowskiego.
W czerwcu 2001 ukazała się książka Marka Żukowskiego pt. „Krótki oddech wolności, Pomorze Zachodnie w latach 1945-1957", wydana przez TPZD w nakładzie 200 egz. W końcu 2001 ukazało się studium historyczno-prawne Marka Żukowskiego p.t. „Kształtowanie się organów władzy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1946".  Rok później wydano kolejną książka M. Żukowskiego pt. „Wymiar sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1957 i jego rola w zwalczaniu opozycji". W 2004ukazał się drukiem Ilustrowany Przewodnik Turystyczny pt. „Ziemia Sławieńska". Jego autorami są: Zbigniew Mielczarski, Jan Sroka i Marek Żukowski. Liczący 160 stron przewodnik ukazał się dzięki pomocy finansowej i wsparciu starostwa powiatowego w Sławnie.
Darłowo, jako jedno z nielicznych zachodniopomorskich miast nie miało do roku 2004 monografii opisującej syntetycznie dzieje grodu od czasów najdawniejszych po współczesność. To zmieniło się w roku 2005. Monografię p.t. „Darłowo zarys dziejów" zaprezentowano publicznie 7 marca w 60. rocznicę powrotu Ziemi Darłowskiej do Polski. Publikacja jest wspólnym dziełem znanych popularyzatorów wiedzy o mieście Darłowie Marka Żukowskiego i Leszka Walkiewicza od blisko 30 lat działających wspólnie w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej. Recenzję dr hab. Józefa Lindmajera i druk książki sfinansował Darłowski Ośrodek Kultury, który otrzymał na ten cel dotację z miejskiego budżetu. Autorzy stanęli przed trudnym zadaniem napisania książki, która powinna mieć formę przystępną i spełniać zarazem kryteria pracy naukowej opartej na materiałach źródłowych i weryfikującej dotychczasowy stan wiedzy. Ta publikacja jest efektem ponad dwudziestu lat badań i obejmuje czasy od początków osadnictwa na terenie miasta do początków XXI wieku. Przedstawione chronologicznie dzieje miasta nie odkryły do końca jego tajemnic, a szczególnie jego początków. Była to długo oczekiwana książka, która mimo pewnych usterek spełniła swoje zadanie i wypełniła powojenną pustkę w tej dziedzinie. Dziękujemy burmistrzowi Darłowa Arkadiuszowi Klimowiczowi za wydanie tej monografii popularyzującej dzieje miasta.
W 2005 r. z okazji organizacji przez miasto Darłowo Ogólnopolskich Dni Morza została wydana książka Leszka Walkiewicza p.t. „Z dziejów portu nad Wieprzą". Wydanie książki sfinansował Zarząd Portu Morskiego Darłowo razem z Urzędem Miasta Darłowo. Praca w sposób chronologiczny przybliża morskie dzieje miasta Darłowa.  Zajmuje się też gospodarką morską i związanymi z nią podmiotami oraz oddziaływaniem portu Ziemię Darłowską. W tym samym roku wydano w polsko-niemieckiej wersji „Darłowo i Darłówko na starej pocztówce" z tekstem Leszka Walkiewicza pod redakcją Jana Sroki. Wydawcą było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Z wydanej publikacji można oderwać 24 reprodukcje dawnych pocztówek z lat począwszy od roku 1904 do lat trzydziestych XX wieku w kolorze sepii i wysłać, a przy grzbiecie wydawnictwa pozostanie w notesikowym formacie taki sam widok starej pocztówki. Takiego samego typu albumy wydano również dla Koszalina, Będzina, Manowa, Mielna, Polanowa i Sianowa.  
W 2008 Marek Żukowski wydał w nakładzie 200 egz. „Dzieje ziemi sławieńskiej i starostwa w latach 1945-2007. Książka została wydana dzięki wieloletniej pracy Marka Żukowskiego, który zgromadził obfity materiał umożliwiający opracowanie monografii. Obejmuje ona okres 62. Lat. Autor przedstawia zmiany w głównych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, w tym życie polityczne, administrację, wyznania, zagadnienia demograficzne, szkolnictwo, służbę zdrowia, bezpieczeństwo, kulturę i sport, przemysł, rzemiosło, handel i usługi, rolnictwo, gospodarkę morską, budownictwo, wojsko, banki, gospodarkę komunalną. Niewiele powiatów w Polsce ma tak obszerną i dokładną monografię okresu powojennego.  W 2011 w cyklu Biblioteka darłowska wydaliśmy książkę Zbysława Góreckiego p.t. „Król i Wojewoda" w nakładzie 200 egz. Nad jej wydaniem pracowało kolegium redakcyjne w składzie: Zbigniew Mielczarski, Leszek Walkiewicz i Marek Żukowski. Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu druku przez Urząd Miejski w Darłowie.
Najnowszą książką wydaną przez TPZD w 2013 roku pod redakcją Marka Żukowskiego nosi tytuł „Od słowa do samorządu". Licząca 110 stron książka opisuje w zarysie historię ukazywania się ważniejszych gazet i gazetek, począwszy od kilku numerów „Gońca Darłowskiego", którego wydawanie rozpoczął Związek Młodzieży Socjalistycznej, a w 1984 roku przejęło TPZD, poprzez prasę opozycyjną, szkolną kościelną i prywatną do „Echa Darłowa", które ukazywało się drukiem przez 14 lat od roku 1990, a obecnie ukazuje się na portalu internetowym infodarlowo oraz „Wiadomości Darłowskich" wydawanych przez darłowski samorząd pod redakcją Leszka Walkiewicza. W książce swoje informacje i wypowiedzi na temat darłowskiej prasy zamieścili: Zbigniew Mielczarski, Jacek Bernat, Cezary Łazarewicz, Eugeniusz Trzpis, Jan Sroka, Leszek Walkiewicz, Waldemar Jędryka, Krzysztof Socha.  Książka została dofinansowana z budżetu miasta Darłowa    
Wydano też szereg następujących broszur: 1993 - „Dzieje miasta i Kościoła Mariackiego" opracowanej przez Marka Żukowskiego. Rok później wydano w kieszonkowym formacie zarys monograficzny tego samego autora p.t. „Kościół św. Gertrudy w Darłowie". W roku 1995 wydano monografię pt. „50 lat działalności Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w latach 1945-1995" opracowaną przez Leszka Walkiewicza i Marka Żukowskiego.
Wkładem TPZD w uroczyste obchody 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność", jakie zorganizował zarząd okręgu w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie 1 października 2005 było opracowanie przez Marka Żukowskiego i wydanie przez Urząd Miejski broszury pt. „Solidarność na Ziemi Darłowskiej w latach 1980 - 1983" w nakładzie 100 egz. Na jubileusz 60-lecia Gminnej Spółdzielni w Darłowie wydano 2006 opracowanie p.t. „Nasze 60 lat" Autorem 52. str. broszury jest Leszek Walkiewicz.    Organizując wspólnie z Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich wystawę monograficzną Zbigniewa Białożyta (1939-1978) wspólnie wydaliśmy kolorowy katalog jego prac artystycznych obejmujących: obrazy, rzeźby w korze i w drewnie, linoryty, Exlibrisy, rysunki tuszem, metaloplastykę, medale, wypalanki, talerze dekoracyjne, proporczyki, składanki, bieżnik i serwetki znaczki z agrafką.
W 2007 Towarzystwo wydało 24 stronicową broszurę napisaną przez Leszka Walkiewicza p.t. Zarys mennictwa i pieniądze zastępcze w Ziemi Darłowskiej i Sławieńskiej".  Wydrukowano jedynie 50 egz., więc na pewno jest to rarytas trudny do zdobycia. W 2010 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej wydało 12 stronicową broszurę napisaną przez Leszka Walkiewicza p.t. „Rugium- Rügenwalde - Darłowo". Autor dowodzi w niej, że miasto Darłowo ma antyczną metrykę i wywodzi się z miejscowości Rugium zaznaczonej na mapie Klaudiusza Ptolemeusza z polowy II wieku nowej ery. W roku 2012 wydano drukiem 54 stronicową broszurę Leszka Walkiewicz p.t. Siedem wieków herbu Darłowa. Z okazji jubileuszu Siedemsetlecia II lokacji miasta Darłowa wydano ją dzięki wsparciu darłowskiego samorządu. Publikacja o genezie herbów w ogóle oraz o pieczęci i herbie Darłowa towarzyszyła wystawie prezentowanej w terminalu Sztuki noszącej Siedem wieków herbu i pieczęci miasta Darłowa.. Wydanie 150 egz. sfinansował Darłowski Ośrodek Kultury.
Członkowie naszego Towarzystwa gromadzą: opracowania, artykuły, wydawnictwa, wycinki, fotografie, przeźrocza, filmy i dokumenty związane z Naszą Małą Ojczyzną. Szperają po archiwach, bibliotekach, tłumaczą teksty, dokumentują zabytki, piszą artykuły, opracowują referaty na sesje naukowe i konferencje problemowe, a nawet kręcą filmy. Teksty pisane przez naszych członków ukazują się w prasie regionalnej i niekiedy centralnej, a także w periodykach naukowych takich jak np.: w kolejnych tomach „Historii i Kultury Ziemi Sławieńskiej, „Ziemia Sławieńska", „Dorzecze", „Materiały zachodniopomorskie", „Rocznik Koszaliński", „Wędrowiec Zachodniopomorski" „Neue Kolberger Zeitung", Rocznik Słupski, Zeszyty Sławieńskie, Słupskie Studia Historyczne i inne. Jest to niewątpliwie promocja dla naszego miasta. Wiadomo mi, że obecnie kilku członków TPZD przygotowuje do wydania następne książki, referaty i artykuły, aby podzielić się w nich swoją wiedzą z innymi.
Nasza praca została dostrzeżona i doceniona przez darłowski samorząd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej otrzymało w roku 2002 uchwałą Rady Miejskiej - Medal Zasłużony dla miasta Darłowo. W 2013 otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Darłowa - Arkadiusza Klimowicza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dziękujemy serdecznie za te wyróżnienia. Dzięki Arkadiuszowi Klimowiczowi - burmistrzowi Darłowa od roku 2006 mamy swoją siedzibę, która znajduje się w Przedszkolu nr 2 przy ulicy Królowej Jadwigi 3
TPZD organizuje i współorganizuje wystawy w Zamku Książąt Pomorskich, Terminalu Sztuki, Darłowskim Ośrodku Kultury, Kościele Mariackim i w Miejskim Gimnazjum. Wystawy dotyczyły takiej tematyki ja np.: Militaria, Pieniądze zastępcze Ziemi Darłowskiej, Malarstwo o tematyce morskiej, Darłowo w starej fotografii, Godło, Barwa i Hymn przez Tysiąclecia", 600- lecie koronacji Eryka Pomorskiego, Zbysław Górecki 1926-1991, Darłowo wczoraj i dziś, Rysunki Mieczysława Moraczewskiego, Czas i ludzie 1945-1950, Prymas w Darłowie, Lista nieobecności, Szlakiem króla Eryka, Rocznice odzyskania Niepodległości, Wiatr od Morza", „Zaduszki Morskie", Malarstwo Zbigniewa Białożyta", „Droga do Niepodległości", Władcy Dowódcy, Bohaterowie", Siedem wieków herbu i pieczęci miasta Darłowa, Stulecie Harcerstwa i inne.
Oprócz działalności wydawniczej wystawienniczej prowadzono odczyty, dyskusje, spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sztuki i literatury, a także wieczornice towarzyskie przy ognisku. Organizowano odczyty, wieczornice muzyczne i poetyckie, spotkania i dyskusje w ramach darłowskiej wszechnicy Historyczno - Literackiej. Uczestniczyli w nich; Czesław Kuriata (kilkukrotnie), Marek Szołtysik, Bogusław Polak, Andrzej Żmuda, Jerzy Leszin, Rena Marciniak, Józef Spors, Józef Piotrowski Kazimiera Wołos, Andrzej Czarnecki, Janusz Wysocki, Leszek Laskowski, Stefan Napierała, Antoni Lewandowski, Grzegorz Kubiak, Witold Niewierowicz, Zdzisław Łukowiec, Krzysztof Zanussi, Leszek Walkiewicz, Marek Żukowski.
Powyższa działalność TPZD została przedstawiona przez prezesa tego stowarzyszenia podczas projekcji multimedialnej w Zamku Książąt Pomorskich. Tam Zbigniew Grosz- przewodniczący Rady Miejskiej wręczył czek z kwotą 2000 złotych, jako nagrodę dla TPZD. Okolicznościowe życzenia złożyli: poseł na Sejm RP Andrzej Lewandowski, wicestarosta Andrzej Protasewicz, Krzysztof Walków - sekretarz UM, dyrektor Muzeum Zamku Książąt Pomorskich - Jerzy Buziałkowski, Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej i inni. Jubileusz uświetniły recytacje i pieśni darłowskich poetów w wykonaniu Chóru Cantabile z Miejskiego Gimnazjum pod kierownictwem Krystyny Leśniewskiej. Opracowały scenariusz i perfekcyjnie prowadziły konferansjerkę Ewa i jej córka Alicja Majdańskie. Jubileusz uświetnił krótki koncert pomorskiego barda Darka Kosa.   Ze swej strony w imieniu zarządu prezes TPZD dziękował gościom i członkom za liczne przybycie, a osobom i instytucjom współpracującym złożył okolicznościowe podziękowania. Na wstępie uroczystości sekretarzowi TPZD dr Zbigniewowi Mielczarskiemu wręczono Medal Edukacji Narodowej.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2013

Dariusz Kos

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl